Parabollerin Gizli Dünyası

“Parabollerin gizli dünyası” projesi, ikinci dereceden işlevin incelenmesinde yenilikçi bir yaklaşımdır. Parabol alanımızda çok farklı şekillerde var.
Öğrenciler basketbol atışını, mermi hareketini, atletik yüksek atlama yörüngesini, resimlerde parabolleri, mimaride, en iyi kalp yüzeyi alanını yapmak için en uygun kuadratik fonksiyonların sayısını, kuadratik fonksiyon grafiği ile arasındaki ilişkiyi tanımlayacak ikinci dereceden fonksiyonu keşfedeceklerdir. literatürdeki parabol, AR tarafından parabolün nasıl “canlı” hale getirileceği. Öğrenciler, günlük yaşam örnekleriyle paraboller hakkındaki bilgilerini yaratıcı bir şekilde ilişkilendirebilirler. Sürüş Soruları: “Dünya parabol olmadan nasıl görünür?”, “Parabol dünyayı görme biçimimizi nasıl değiştirdi?”
Bu projede, eleştirel düşünme, yaratıcılık, üretkenlik, sezgisel öğrenme gibi 21. Yüzyıl Becerilerini de birleştirmek istiyoruz. Bazı web 2.0 araçlarını kullanarak sonuçlarımızı belgeleyeceğiz.