PAPATYA SİTESİ

PROJE AMACI:

Bu projede amacımız doğada bir mucize olan bal peteklerinden esinlenerek bal peteklerinde kullanılan düzgün altıgeni günlük hayatta kullanmayı hedefleyen depreme dayanıklı ve malzemeden tasarruf sağlanan bir site oluşturmak.

GİRİŞ:

Yapılan kaynak taramasında bizim projemize benzer projeler olduğunu ama gerek özellik gerek yapı olarak bizim projemize birebir aynı olan başka projeye rastlamadık.Projemizi oluştururken sınıftaki diğer öğrencilerden de yardım aldık.

KULLANILAN YÖNTEM:

Bilindiği gibi balarıları ihtiyaçlarından kat kat fazla bal üretirler ve bunları peteklerde saklarlar Peteğin altıgen oluşu da herkes tarafından bilinen bir özelliktir Peki arıların neden sekizgen, veya beşgen gibi geometrik şekillerde petekler değil de özellikle altıgen petekler inşa ettiğini hiç düşündünüz mü?
Bu sorunun cevabını araştıran matematikçiler ilginç bir sonuca vardılar: “Bir alanın maksimum kullanımı için en uygun geometrik şekil altıgendir” Altıgen hücre, en çok miktarda bal depolarken, inşası için en az balmumu gerektiren şekildir Yani arı, olabilecek en uygun şekli kullanmaktadır
Bu site , altıgen şeklinin özelliği gereği en az malzeme kullanarak en fazla hacme sahip bloklardan oluşmaktadır.

Site içerisinde dört blok bulunmaktadır. Her blok birbirine eş yedi altıgen prizmanın birleşmesinden oluşmaktadır.Ortada bulunan altıgen prizma apartman boşluğunu etrafındaki altı altıgen prizmada daireleri oluşturmaktadır.apartman boşluğunu oluşturan altıgen prizmanın zemini otopark olarak düşünülmüştür.Yedi altıgen prizmanın birleşmesiyle oluşan blokların depreme çok dayanıklı olacağını düşünmekteyiz.

Her blok on kattan ibarettir. Dolayısıyla bu projede bir blokta 60 daire yer almaktadır , dört blokta toplam 240 daire yer almaktadır. Bu sitenin zemini de dairelerin tabanını oluşturan altıgenlere eş olacak şekilde altıgenlerden oluşan bal peteği biçiminde parsellenmiştir. Ve bloklar bu parsellerin üzerine oturtulmuştur..Dairelerin arasında yeşil alan ve havuzda bulunmaktadır.

Bu sitenin bir diğer önemli özelliği de apartman boşluklarının cam tavanla kapatılarak gün ışığından faydalanmaktır.Ve bu sitedeki bütün daireler gün ışığından faydalanmaktadır ve karanlıkta kalmamaktadır.

PROJE BÜTÇESİ: 30 TL