“Pandemiden Sonra” Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Öykü Yarışması

Yetişkinler ve gençler için iki ayrı kategoride öykü yarışması

ERBULAK EVİ ÖYKÜ ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

1- AMAÇ
Ödül, geçirdiğimiz zorlu günlerin bireyin ve toplumun üzerindeki etkilerinin kurgusal alandaki yansımalarını görmeyi ve edebiyat alanında ilerlemek isteyenleri teşvik etmeyi amaç edinir.

2- KAPSAM
Ödül yetişkinler ve gençler (13-16 yaş) olmak üzere iki kategoride verilir. Ödülün düzenlenmesinden, organizasyonundan ve başvuru sürecinden Erbulak Evi sorumludur.

3- TÜRÜ
Öykü

4- KONU
“Pandemiden Sonra”

5- KATILIM KOŞULLARI
• Ödüle rumuz ile katılmak zorunludur.
• Ödül herkese açıktır ancak Erbulak Evi çalışanları ve akrabaları, Erbulak Evi öğrencileri ile Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
• Ödül yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
• Ödüle, bir öykü ile başvurulur; bu öykü daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
• Başvuru sahipleri, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak Erbulak Evi’ne devrettiğini kabul eder. Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. İlgili öykü yazar tarafından başka mecralarda kullanılabilir.
• Ödüle gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
• Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap hâline getirilir.
• Ödüle katılım sayısına bağlı olarak ön seçici kurul oluşturma yetkisi Erbulak Evi’ne aittir.

6- ÖDÜLE GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
• Ödüle katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı olarak hazırlanarak erbulakevioyku@gmail.com adresine elektronik posta yoluyla gönderilecektir.
• Ayrıca özyaşam bilgisi de (250 kelimeyi geçmemelidir) aynı elektronik postaya eklenmelidir.
• Öykünün sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır. Katılımcının adı öyküde yazılmamalıdır.
• Türk dilinin özgünlüğü korunarak, 700 ile 1500 sözcük arasında yazılmış öyküler değerlendirmeye alınır.
• Öykü Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından katılım sağlanabilir.
• Internet ortamında meydana gelecek aksaklıklardan Erbulak Evi sorumlu değildir.
• Katılımcı yarışmaya katıldığı andan itibaren bütün bu şartları kabul etmiş sayılır.

7- TAKVİM
Başvuru kabul tarihleri: 06.07.2020–17.08.2020 Sonuçların ilân tarihi: 01.09.2020 Ödüle değer bulunan öyküler Erbulak Evi sosyal medya adreslerinden duyurulur. 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

8- ÖDÜLLER
İki kategoride de yukarıda belirtilen koşullarda “Erbulak Evi Öykü Ödülü” verilir. Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler (yazarın olurunu almak koşuluyla) basılacak Öykü Seçkisinde yer alır. Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller her iki kategori için de aşağıdaki gibidir.

Birinciye %100 Erbulak Evi Yazı Atölyesi Bursu
İkinciye %50 Erbulak Evi Yazı Atölyesi Bursu
Üçüncüye %25 Erbulak Evi Yazı Atölyesi Bursu

(Burslar 2020-2021 eğitim döneminde kullanılmalıdır. Eğitim Ekim-Nisan ayları arasında yaklaşık 6 ay sürmektedir. İstanbul dışından dereceye girecek katılımcılar açılacak sanal sınıfta internet üzerinden eğitim alabileceklerdir.)