Pamukkale ve Çevresinde Doğa Eğitimi 2015

AMAÇ
Mevcut bilgilerin katılımcılara direk aktarımından ziyade, şahsi istek uyandırarak bilginin gönüllü kazanımını sağlamak, öğrenilen bilgiyi kalıcı hale getirerek yaşamın her safhasında kullanabilmek ve kazanımları gerek duyulduğunda benzer amaçlar güden kişi ve guruplara aynı özelliklerde aktarımının sağlanabilmesidir.
Denizli ili ve Pamukkale Doğal Alanı çevresinde yapılacak doğa eğitiminin amaçları arasında; katılımcılara doğanın işleyiş temellerini ilişkiler çerçevesinde vermek, doğada gözlem yapma fırsatı sunarak klasik öğretme metotlarının dışına çıkarak bilimsel araştırmaları sevdirmek, doğadaki işleyişin farkındalığını kavratabilmek, doğada yapılacak etkinlikler aracılığıyla, bilime karşı istek uyandırmaktır.

KAPSAM
“Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 4” adlı bu programın, söz konusu sahanın ve yakın çevresinin yapı ve yer şekli özelliklerinin nasıl oluşup-geliştiği, ekosistem farklılıkları, Honaz Dağı çevresindeki önemli koruma alanları ve kaynak değerleri, flora ve faunası, yaban hayatının korunmasına dair uygulamalar, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yöredeki morfoloji, flora, tarım ve diğer alanlardaki muhtemel etkileri, mevcut ve kısıtlı olan yeraltı ve üstü su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilirliği, sulak alan yönetimi ve uygulamaları, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerleri, çevre sorunlarının yöredeki hassas doğal ve kültürel ekosistemler üzerindeki etkileri, ekosistemler ile insan bağlantısı, kültürel ekolojisi, günlük yaşam ve doğal kaynakların kullanımı ile ilişkileri bakımından yerel kültürler ve bunun öneminin kavratılması bulunmaktadır.

Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi – 4

Hedef Kitle

Lisans Öğrencileri

20 Kişi

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

10 kişi

Toplam Katılımcı Sayısı

30 Kişi

Projenin hedef kitlesini; Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler genel alanlarından;

 • Sınıf öğretmenliği,
 • Sosyal Bilgiler,
 • Fen Bilgisi,
 • Biyoloji,
 • Kimya,
 • Coğrafya,
 • Tarih,
 • Sosyoloji,
 • Turizm,
 • Orman,
 • Jeoloji,
 • Dilbilim,
 • Tarih,
 • Arkeoloji,
 • Sanat Tarihi,
 • Felsefe,
 • Psikoloji,
 • Astronomi,
 • Jeofizik

Ana bilim dallarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri oluşturmaktadır.

 

Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi – 4

Önemli Tarihler

 

Yapılacak İş Tarihler
Proje Başvurularının Alınması 01 Haziran 2015 – 05 Ağustos 2015
Asıl ve Yedek Katılımcıların İlan Edilmesi 10 Ağustos 2015
Proje Etkinliklerinin Yapılması 20-29 Ağustos 2015

Başvuru Formu İndir

http://www.pamukkaledogaegitimi.com/index.php