Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi

PAÜ Temiz Enerji Evi Nedir?

“Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi”, ısıtma ihtiyacını güneş enerjisinin pasif ve aktif kullanımı ile karşılayan, elektrik ihtiyacını ise güneş enerjisi ve hidrojenden sağlayan, enerji araştırma laboratuvarı olarak kullanılan bir yapıdır. Şubat 2007 yılında tamamlanmıştır. Evin yapımı Bereket Enerji A.Ş.  tarafından gerçekleştirilerek, üniversiteye bağışlanmıştır. Projeye DPT tarafından destek verilmektedir. Bu evde; farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının enerji konusunda interdisipliner  çalışmalar ve projeler üretmesi hedeflenmektedir. “Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi”nde aşağıdaki çalışmalar  yürütülmektedir:

      * Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri

                         – Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

                                          > Fotovoltaik Sistemler

                                          > Isıtma (Aktif/Pasif) ve Soğutma

                                          > Kurutma

                          – Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları

                          – Hidrojen Enerjisi ve Teknolojisi

                                          > Hidrojen Üretim Yöntemleri

                                          > Hidrojen Depolama Yöntemleri

                                          > Yakıt Pilleri

     * Isıtma-Soğutma Teknolojileri

                          – Geleneksel Soğutma Yöntemleri

                          – Vakum Soğutma Yöntemi