PAMUKKALE ÜNİVERİSTESİ & SİBİYO.COM 8. eTÜRKİYE ÖDÜLLERİ FİNALİSTİ

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen “8. eTürkiye (eTR) Ödülleri” 20 Aralık 2010 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sahiplerini bulacak. Pamukkale Üniversitesi, 8. eTürkiye (eTR) Ödülleri Finalistleri’ne ismini yazdıran tek üniversite.

 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 8.’si gerçekleştirilen ve Turkcell Ana Sponsorluğu’nda düzenlenecek “eTR Ödülleri”nin finalistleri açıklandı. Pamukkale Üniversitesi, 8. eTürkiye (eTR) Ödülleri Finalistleri’ne ismini yazdıran tek üniversite. Bu törene, PAÜ Rektörü Prof.Dr. Fazıl Necdet Ardıç ve proje sahibi Y.Doç.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu katılacaklar.

 Finalistler arasından ödül kazananlar, 20 Aralık 2010 tarihinde, TBMM Başkanlığı himayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek tören sırasında, jürinin elektronik oylaması ile belirlenecek. 

 eTR Ödülleri, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde rekabeti arttırıcı, bilgiye dayalı, e-Hizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla oluşturulmuştur. “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler”, “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” başlıkları altındaki üç kategori için toplam 23 proje başvurmuş, uzman değerlendiricilerin incelemesinin ardından, projelerden 10’u finale kalmaya hak kazanmıştır. Pamukkale Üniveristesi’nin Pamukkale Teknokenti’nde faaliyet gösteren Netrevart Bilişim Ar-Ge Merkezi ile birlikte yürüttüğü “Duyarlı Toplum & Sibiyo.com” projesi, Kamudan Vatandaşa eHizmetler kategorisinde ilk 5 proje arasında yer alıyor.

Pamukkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu liderliğinde yürütülen ve yönetim bilgi sistemlerine dayalı olan bu proje, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve ilgili STK’lar ile vatandaş arasındaki köprü görevini görmektedir. Vatandaşın şikâyet, ihbar, bilgi, istek, yorum ve öneri bildirimlerinin bir sistem üzerinden yürütülmesi olarak adlandırılan Sibiyo, bir taraftan yerel yönetimlerin iş süreçlerini iyileştirirken diğer taraftan da vatandaşın kaliteli bir yaşam sürdürebilmelerine imkân tanımaktadır. Sibiyo’nun özelliklerinden ilki kullanım kolaylığı, yani kullanıcı odaklı bir sisteme sahip olmasıdır. İkincisi şikâyet, öneri vb bildirimlerin tamamının Web tabanlı sayısal harita üzerinden yürütülebilme özelliğine sahip olmasıdır. GoogleMaps uygulaması geliştirilerek elde edilen bu özellik hem teknolojik hem de uygulanabilirlik açısından ayrıcalık taşımaktadır. Üçüncüsü tüm Sibiyo bildirimlerin bütün vatandaşlar tarafından görülebilir, yorumlanabilir ve hatta her türlü istatistiksel veriye sorgulama yapılarak erişilebilmesidir. Dördüncüsü ise kamu kurum / yerel yönetimlerin kendilerini ilgilendiren Sibiyo bildirimlerini çözümlemeleri ile ilintili performanslarının sergilenebilmesidir. Beşincisi bağımsız platformda toplumun bir malı olarak algılanması ve ülke genelinde tek bir sistemde kullanılması özelliğine sahip olmasıdır. Dolayısıyla bu proje bir katılımcı demokrasi yaklaşımı ürünüdür. Yani vatandaşa kararlara katılma fırsatı tanımaktadır. Ayrıca bu sistem, başarılı yöneticiler için performanslarını kamuoyuna sergileme olanağı sağlarken, başarısız ya da yönetişim yaklaşımlarından uzak yöneticiler için risk teşkil etmektedir

Finalist Projeler*

Kamudan Vatandaşa eHizmetler
Kurum Adı Proje Adı
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Şartlı Eğitim ve Sağlık
Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Bilge Şehir
Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Tescil ve Sürücü Belgesiİşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması
Hazine MüsteşarlığıSigortacılık Genel Müdürlüğü OTOKONTROL 5664
Pamukkale Üniversitesi DuyarliToplum & Sibiyo 
Sanayi ve Ticaret BakanlığıTüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Tüketici bilgi sistemi (tübis) ve tüketici şikâyetlerinin elektronik ortamda, e-imza / m-imza ile alınması ve elektronik ortamda sonuçlandırılması
Kamudan Kamuya eHizmetler 
Kurum Adı Proje Adı
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı e-İçişleri Projesi
Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi
Kamudan İş Dünyasına eHizmetler
Kurum Adı Proje Adı
Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  Çevrim İçi Çevre İzinleri 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  Petrol Piyasası Bilgi Sistemi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Bilgi Yönetim Sistemi

TÜSİAD-TBV 

8. eTR Ödülleri

*Finalist Kurumlar her kategori içerisinde alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

20 Aralık 2010, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara

Taslak Program

 

 

 

10:30-11:00                Kayıt ve İkram

 

11:00-11:10                Açılış Konuşmaları 

 

Erman Ilıcak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyon Başkanı

 

11:10-11:45                Keynote Konuşmacı

11:45-12:00                Kahve Arası                          

 

12:00-13:30                Ödül Töreni (Sn Meclis Başkanımızın katılımıyla)

12:00 – 12:30  Açılış Konuşmaları

                          Faruk Eczacıbaşı, TBV Yönetim Kurulu Başkanı

                          N. Ümit Boyner, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

                          Sürreya Ciliv, Turkcell Genel Müdürü

                          Binali Yıldırım, TC Ulaştırma Bakanı*

                          Cevdet Yılmaz, TC Devlet Bakanı*

Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanı

 

            12:30 – 13:00  Elektronik Oylama

13.00-13.30    Ödüllerin Takdimi

 

13:30                          Resepsiyon

*Teşrifleri halinde