Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi

Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı olarak, ilkini 2004 yılında düzenlemiş olduğumuz ve 14 yıldır düzenli olarak yapılan Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi’ne sizleri tekrar davet etmenin heyecanı içindeyiz. Kongremiz yıllar içerisinde kadın doğum kongreleri içinde kendisine özel bir yer edinmiş ve belleklere oturmuştur.

Ülkemizin doğusunda branşımızla ilgili yapılan tek kongre olan Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi vesilesiyle bir çok hekim doğuda bir araya gelmekte, bu tarihi kenti ilk defa görmektedir. Ayrıca bölgede çalışan hekimlerimiz ayaklarına gelen bu bilimsel ziyafetin tadını çıkarmakta ve sonuçta kadın doğumcuların doğu-batı mesleki kaynaşması sağlanmaktadır.

Kongrenin bilimsel programı pratikteki kadın doğum hekiminin mesleki bilgi ihtiyaçlarına ve bilimsel olarak güncellenmesine yönelik olmakla birlikte güncel pratikte ihtiyaç duyulan yan dal gelişmeleri alanında bilgin akademisyenler tarafından tartışılacaktır. Bu açıdan çoğu meslektaşımız için en çok faydalanan toplantılarından birisidir. Mart ayının ilk haftasında yine böyle bilimsel bir güncellemeye ev sahipliği yapacağız.

Erzurum son yıllarda kış sporlarında hızla sivrilmiş, Universiade Kış Oyunları ve sonrasında dünya kış sporları için süreklilik arz eden yarışmalar için ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Toz karı, uzun pistleri ve zirveleri ile kış sporları için Palandöken vazgeçilmez bir merkezdir. Kış turizminin ilgi odağı olması dolayısı ile Palandöken Dağı’nda otel sayıları hızla artmış ve hemen her otel doğal kar ortamı oluşturacak kar yağdırma tesisleri kurmuştur, Kayak federasyonu tesisleri Belediye öncülüğünde modern yenilikler yapmış kayak keyfi Palandöken zirvesinde zirve yapar hale gelmiştir. Mart ayı başları Erzurum’ a karın en çok yağdığı ay olması kayak keyfini daha da artırıyor.

2-4 Mart 2018 tarihlerinde 8. sini düzenleyeceğimiz Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi’nde sizleri bilimsel etkinlik, sosyal aktiviteler ve kış sporları için misafir edecek olmanın heyecanı içindeyiz. Bu vesile ile bu keyifli ve bilimsel ortamı birlikte yaşamak için sizleri Erzurum’a davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Atatürk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

PERİNATOLOJİ – OBSTETRİK

Gestasyonel diabet: Hangi tarama testi uygulan malı?
Fetal anomalilerin önlenmesi: Bir şeyleri atlıyor muyuz?
Anne ölümleri : Önlenebilir nedenler için neler yapılabilir
Gebelikte sık görülen infeksiyonlar
Gebelikte beslenme – vitamin kullanımının irdelenmesi ve son görüşler
Gebelikte serviks, acil servikal serklaj
2.trimester serklaj operasyonlarında prognostik faktörler
Erken doğum da fetal fibronektinin kullanımı daha etkinleştirebilir mi?
İsteğe bağlı sezeryan ile doğum
Progesterone ve preterm doğumun önlenmesi
Çoğul gebeliklerin yönetiminde ultrasonografi
Postpartum hemoraji amniokoriyonik enfeksiyonun belirteçleri
Gebelik boyunca ultrasonografi kime ne sıklıkta yapılmalı?
Temel fetal kardiak muayene rutin perinatal taramalara nasıl entegre edilmelidir?
Plasenta ve kordon ultrasonografisi
11 – 14 hafta NT dışı tarama testleri
Genetik sonografinin optimizasyonu
Trombofili tanısındaki tetkikler kimlere, ne zaman uygulanmalı?
Plasenta previa akreta yönetim
Doğum eyleminde NST, CST’nin yeri
IUGR’ de Yönetim
Gebelikte ciddi antepartum kanamalar

ÜROJİNEKOLOJİ

İnkontinans ve prolapsus cerrahisinde mesh kullanımı
Mesh komplikasyonları
Ön ve arka vajinal duvar onarımı
Üriner inkontinansın tıbbi tedavisi
Ürodinamik inceleme gerekli mi? Hangi hastaya yapılmalı?
Aşırı aktif mesane, İnkontinans cerrahisi komplikasyonları ve yönetimi
Ürojinekolojide peser kullanımı ve Kolpokleizis

ENDOMETRİOZİS

ESHRE yeni endometriozis rehberi neler getirdi?
Endometriomalar – IVF vs cerrahi?
IVF öncesi derin infiltran endometriozis opere edilmeli mi?
Endometriozisin cerrahi yönetimindeki yenilikler
Endometriozis, pelvik ağrı ve pelvik cerrahi
Endometrioziste ne zaman IUI ne zaman IVF?

ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ – İNFERTİLİTE – ART

IUI için optimizasyon: Teknik, sperm hazırlama, zamanlama, sayı (1 vs 2)
Endometrium kanserli hastalarda IVF
Oosit kriyoprezervasyonu
Vitrifikasyon: İnsan oositleri ve embriyoları için yeni bir kriyoprezervasyon yöntemi
IVF öncesi rutin histeroskopik değerlendirme: Gerekli mi yoksa bir zaman kaybı mı?
IVF için minimal stimülasyon, OHSS’yi önleme stratejileri
İmplantasyon: İnfertiliteye ne kadar katkıda bulunuyor?
Yardımcı üreme tekniklerinin majör komplikasyonları
CC rezistan PCOS için cerrahi vs medikal ovulasyon indüksiyonu
Tekrarlayan gebelik kayıplarının herhangi bir tedavisi var mıdır?
Azalmış over rezervi (DOR) olan infertil kadınların yönetimi
Sperm hazırlama teknikleri
IUI’ da prognoza etki eden faktörler, Embryo transfer gününün seçimi
Çevresel ve fizyolojik etmenlerin IVF başarısına etkilerinin genel bir değerlendirmesi
Yüksek implantasyon potansiyeli olan embriyonun seçim kriterleri

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

Low grade squamous intraepithelial lezyonlarda (LSIL) sitolojik yönetim
High grade squamous intraepithelial (HSIL) lezyonlar ve AGC: Sitolojik yönetim
Endometrial hiperplazi ve EIN’de tedavi yaklaşımları
Over kanserinde adjuvan first line tedavi ne olmalı: İntraperitoneal, intravenöz
Over kanserinde neo-adjuvant kemoterapi
Endometrium kanseri: Orta & yüksek riskin tanımı, cerrahi evrelemenin önemi
Over kanserinde lenfadenektominin yeri
Lokal tümör yayılımı için “Compartment Teorisi”:
Serviks kanserinin kanıta dayalı tedavisinde yeni gelişmeler
Adneksiel kitlelerin yönetimi
Rekürren over kanserinin tedavisi: Ne zaman operasyon, ne zaman ve hangi kemoterapi?
Endometrium kanserinde nükslerde yaklaşım
Hidatiform mol yönetimi
Jinekolojik onkolojide tarama testleri
Epitelyal over kanserlerinde üst abdominal sitoredüksiyon
Borderline over tümörlerinde yönetim

GENEL JİNEKOLOJİ

Adenomyozis: Eski ve hala çözülememiş bir sır
Kronik pelvik ağrının etyolojisi: Bir idiopatik ağrı bozukluğu
Pelvik ağrı yönetiminde cerrahi olmayan stratejiler
Histerektomi sırasında salpingo- ooferektominin artı ve eksileri
Disfonksiyonel uterin kanamaların medikal tedavisi
Komplet perine yırtıkları ve rektovajinal fistül onarımları
Ektopik gebelikte koruyucu cerrahi sonrası fertilite
Servisitis : Güncel durum
Tekrarlayan vajinitlerde yönetim
Mirenanın kontrasepsiyon dışı etkileri
Koruyucu HPV aşılarına güncel yaklaşım
PID’de güncel yaklaşım
Hormonal kontraseptif ajanların metabolik etkileri ve nonkontraseptif yararları
Vaginismus : Güncel yaklaşım
Kozmetik genital cerrahi
Jinekolojik ve obstetrik operasyonlarda cerrahi komplikasyonlar

İNFERTİLİTE-ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ

Over rezerv testlerini rutin uygulamalı mıyız?
Ovulasyon induksiyonunun minimal monitarizasyonu: Güvenli mi? Ne kadar minimal?
Antagonistler neden agonistlerin yerini alamadı?
Ovulasyon indüksiyonundan sonra kanser riski var mı?
PCOS un ilk tedavisi ne olmalıdır?
IUI siklusunda amaç kaç folikül olmalıdır?
IUI zamanlaması: 36 saat , 42 saat Ne kadar önemli?
IUI da ovulasyon indüksiyonunda hangi ajan seçilmeli, doz ne olmalı?
IUI da luteal destek başarıyı artırır mı?
Hangi PRL değerinde tedavi verilmeli?
Açıklanamayan infertilitede ne kadar beklemeli?
Varikosel infertilite ilişkisi nedir?
Mullerien anomaliler-infertilite ilişkisi: cerrahi ne zaman ,kime?

FETOMATERNAL TIP

EDT de progesteron tedavisi: Hangisi, nasıl, kime?
Beslenme ile EDT azaltılabilir mi?
Uterus atonisi: Histerektomiden önce neler yapılabilir?
Trombofili ve gebelik komplikasyonları: ne kadar gerçek?
Amnion sıvı embolisinden hastalarımızı koruyabilir miyiz?
Plasenta accretanın optimal yaklaşımı ne olmalıdır?
Fetal rezervi nasıl değerlendireceğiz?
Fetal asit-baz durumunu nasıl değerlendireceğiz?
Yeni fetal monitorizasyon teknolojileri nelerdir?
Göbek kordonu erken mi, geç mi klempe edilmeli?
Nasal kemik gerçek mi myth mi?
Geç gebelikte(24 Hf) transabdominal USG ye Transvaginal USG taramasıda eklenmeli mi?
Amniotik band sendromu gerçek mi myth mi?
Plasenta accreta ve vasa previa tanısında USG ye güvenebilir miyiz?
Elektif fetal redüksiyon ilk trimesterde erken migeç mi yapılmalı?
Folik asit yalnızca NTD önlenmesi çin mi verilmeli? Riski var mı? Dozu ne olmalı?

JİNEKOLOJİ

Pelvik kitleye yaklaşım: kimde over kanseri riski fazladır?
Gebelikte pelvik kitle : yaklaşım ne olmalı?
Meme kanseri geçirenlerde over kanseri taraması yapılmalı mı, nasıl?
HPV aşısı ekonomik mi?
HPV aşılaması ile bütün servikal kanserle önlenebilir mi?
HPV tiplendirmesi yapılmalı mı?
HPV aşısı nekadar bağışıklık sağlar?
HPV aşısının yan etkileri, aşının faydalarınından daha mı fazla?
Anormal uterus kanamasında ilk medikasyon ne olmalı?
Kolposkopi rutin jinekolojik muayaneye girmeli mi?
Subtotal histerektomi : kazandırdıkları, riskleri
Ürodinami ne kadar gerekli?

ENDOSKOPİ

Endometriozis cerrahisi, sınırlarımız ne olmalı?
Laparaskopik histerektomi neden yaygınlaşmadı?
Derin endometriotik nodül: rektal rezeksiyon mu, traşlanmalı mı?
Intramural ağırlıklı myomda histereskopi mi, laparaskopi mi?

MENOPOZ –OSTEOPOROZ

Menopozda HRT yeni, yine, yeniden.
Menopozda hormon tedavisi sonrası meme kanseri riski doz ve hormon verilme şekli ile
ilişkili mi?
Hangi dönemde HRT güvenle verilebilir?
SERM leri HRT ye kombine etmeli miyiz?
Postmenopozal osteoporozda non-hormonal tedavilerin ortaya çıkan yan etkileri nelerdir?
HRT de eskiye mi döneceğiz?
Yeni çıkan osteoporoz ilaçları neler vaat ediyor?
Postmenopozal osteoporoz etyopatogenezi değişiyor mu?

KONGRE ÖNCESİ KURSLAR

Ürojinekoloji Kursu
Obstetrik Ultrasonografi Kursu
Fetal Ekokardiografi Kursu

http://palandokenkadindogum.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.