(P4C) Çocuklar için Felsefe Eğitmen Eğitimi

(P4C)Çocuklar için Felsefe Eğitmen Eğitimi
Eğitmen: Onur Bakır
12-13-19-20-21-22-23 Ocak 2109
Saat: 10.00-18.00

Bu eğitim, dünyada Philosophy for Children (P4C) olarak bilinen Çocuklar İçin Felsefe pedagojisini öğrenmek ve deneyimlemek isteyenlere yönelik geliştirilmiştir. Eğitim, aktif öğrenme, katılım ve pratiği ön plana alır. Katılımcıların pedagojiyi bizzat deneyimleyerek öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında pedagojinin teorik temelleri de eğitim boyunca katılımcılara aktarılır.

Eğitimin süresi 50 saattir. Eğitim boyunca katılımcılar;

P4C oturumunu yönetmenin teknik ve stratejilerini öğrenirler
P4C oturumunu kolaylaştırıcı olarak yönetirler
P4C’yi sınıflarında uygulama becerisi kazanırlar
32 adet P4C oturumu ders planı ve eğitim materyaline sahip olurlar
P4C’nin felsefe dışı müfredatta nasıl kullanıldığını öğrenirler
P4C oturumu tasarımı yapma ve ders planlama becerisi kazanırlar
P4C ölçme ve değerlendirme araçlarını öğrenirler
P4C’nin dünyadaki 40 yıllık deneyimi ile tanışırlar
Dünyadaki P4C kaynaklarından haberdar olurlar
Felsefenin temel problemleri ile tanışırlar
P4C’nin dayandığı Soruşturma Topluluğu Modeli’nin teorik ve pratik temellerini kavrarlar
Bir soruşturma topluluğunun parçası olmayı deneyimlerler
Düşünmeyi fiziksel hale getiren oyunlar ve sınıf içi aktiviteleri ile eğlenceli bir öğrenme ortamı yaratmayı öğrenirler
Çocuk edebiyatını P4C’de kullanmayı öğrenirler
Farklı yaş grupları ile çalışmanın pedagojik ve felsefi temellerini öğrenirler.

BİLGİ VE KAYIT İÇİN

Yılmaz Murat Bilican
email: ymbymb@gmail.com

ONUR BAKIR KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede felsefe bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süreç içerisinde, Finlandiya’da University of Jyvaskyla’da ve Amerika’da SUNY Binghamton University’de konuk öğrenci olarak çalışmalarda bulundu. Halen Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimini sürdürüyor.

Çocuklar İçin Felsefe’nin Türkiye’de yaygınlaşması için eğitmen eğitimleri, felsefe dersleri veriyor ve çocuklarla felsefe atölyeleri düzenliyor. Türkiye’de Çocuklar İçin Felsefe eğitmen eğitimini başlatanlardan biridir. İlk eğitmen eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. FİDE Okulları’nda 2.sınıftan 6.sınıfa kadar felsefe derslerini yürütüyor. Çocuklar ve yetişkinlerin felsefenin araçlarını etkili bir şekilde kullanarak daha yaratıcı, özgür ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışıyor.

Aynı zamanda belgesel film yönetmeni olan Onur’un, yönetmenliğini yaptığı Hazır Ol! adlı belgesel 2016 yılında 35. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü aldı. Yeni belgeselini Türkiye’deki eğitim sistemi üzerine hazırlıyor.

Onur Bakır
bakironur@gmail.com

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE NEDİR?

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Lipman Soruşturma Topluluğu Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Soruşturma Topluluğu Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar İçin Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişidir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Çocuklar İçin Felsefe’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır. Öncelikle, çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. İkinci olarak, çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven ve öz saygılarının geliştiği gözlemlenmiştir.

Çocuklar İçin Felsefe bugün dünyada bir sosyal hareket haline gelmiş durumdadır. Bir çok eğitmen, Soruşturan Topluluk Modeli’nin eğitimin her alanına taşınması ve felsefe eğitiminin daha erken sınıflarda müfredatta yer alması için çalışmaktadır. Bugün dünyada 50 farklı ülkede P4C pedagojisi uygulanmaktadır. UNESCO, Education Endowment Foundation gibi köklü kurumlar P4C konusunda araştırmalar ve raporlar yayınlamaktadır.

P4C süreç odaklı bir pedagojidir;

P4C tasarımlarında kazanımlar süreç odaklıdır. Öğrenme ortamının süreç içinde sürekli olarak geliştirilmesi hedeflenir. Varılan hedeflere, yargılara ve bilgiye nasıl ulaşıldığı önemsenir.

P4C düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler;

P4C, bilgi odaklı değil beceri odaklı kazanımlar hedefler. 21. yüzyıl becerileri olarak da anılan problem çözme, duygusal esneklik, iletişim, yaratıcı, kavramsal, eleştirel ve bir arada düşünme becerileri P4C pedagojisinin temel kazanımlarındandır.

Çocuklar P4C oturumlarında felsefe tarihini öğrenmezler, felsefe yaparlar;

P4C, Plato, Kant, Hegel gibi filozofların öğretilerinin aktarıldığı bir ders değil, çocukların insanların tarih boyunca boğuştuğu kavramsal sorunlarla topluluk içinde düşündükleri, sorguladıkları, tartıştıkları, paylaştıkları ve felsefe yaptıkları bir etkinliktir.

P4C öğretmenin sınıf içindeki rolünü dönüştürür;

P4C öğretmenleri sınıfın merkezi ve bilginin kaynağı olmaktan çıkarır. Bilgi sınıftan oluşturulan çemberin ürünüdür. Öğretmen bir arada düşünmeyi tesis eden bir kolaylaştırıcı olarak iş görür.

P4C sadece felsefe için değil diğer alanlarda da kullanılır;

Türkçe, Demokrasi ve İnsan Hakları, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü gibi dersler P4C pedagojisine uygun olarak kavramsal kazanımlar doğrultusunda tasarlanabilir.

Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi Katkılarıyla…