Özyegin Üniversitesi Logo Yarış

Özyeğin Üniversitesi’nin maddi yönden erişilebilir, girişimci ve araştırma üniversitesi özelliklerini ön plana çıkaran; özgürlük, esneklik, çok boyutluluk değerlerini yansıtacak bir logo tasarımı yarışması düzenliyoruz.

Misyon, vizyon ve temel değerlere uygunluğun beklendiği logo tasarımı yarışmasına, tüm Özyeğin Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarının katılımını bekliyoruz.

Ödüller:
Birinciye : 3.000 TL
İkinciye : 2.000 TL
Üçüncüye : 1.000 TL

Yarışma Takvimi
Logo Dizayn Semineri : 29 Kasım 2012
· 10:30 Çekmeköy Kampüs- Reşat Aytaç Oditoryumu
· 14:30 Altunizade Kampüs- MBA Sınıfı
Son katılım tarihi: 28 Aralık 2012
Seçici kurul değerlendirme tarihi : 04 Ocak 2013
Internet oylaması bitiş tarihi : 09 Ocak 2013
Mütevelli Heyeti değerlendirme tarihi : 11 Ocak 2013
Sonuçların ilanı : 14 Ocak 2013

Seçici Kurul
Prof. Dr. Erhan Erkut – Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Ayla Göksel – AÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ayşecan Özyeğin Oktay – Fina Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Süha Özkan – Özyeğin Üniversitesi Rektör Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. İlker Fatih Özorhon – Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak. Öğr. Üyesi
Öğr.Gör. Cem Kara – Marmara Üni. G.S.F. Grafik Bölüm Başkan Yrd.
Neslihan Karaağaç- Sanat Danışmanı

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya katılmak için Özyeğin Üniversitesi ögrencisi veya çalışanı olmak gerekmektedir.
2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Seçici kurul üyeleri ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Yarışma İletişim ve Teslim Adresi
Eserler 28 Aralık 2012 günü saat 17:00’ye kadar Çekmeköy Kampüsü’ndeki Kurumsal İletişim Birimi ofisine teslim edilecektir.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LOGOSU TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Yarışma Özyeğin Üniversitesi için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu, topluma hizmet vermek amacıyla bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamaya sokmaktır. Uygulamalı araştırma gündemi, faydalı bilgi üretilmesini sağlar ve üretilen bilgi, öğrencilerin hayatlarını değiştiren eğitim programları aracılığıyla paylaşılır. Maddi yönden erişilebilir ve girişimci bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi bütün programlarında Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun en iyi on üniversitesinden biri ve dünyanın en iyi ilk iki yüz üniversitesinden biri olarak hem ulusal hem de uluslararası arenada kabul görmeyi hedeflemektedir. Önde gelen değerleri özgürlük, esneklik, çok boyutluluk ve erişilebilirlik olan Özyeğin Üniversitesi için yapılacak logo tasarımlarından bu misyon, vizyon ve temel değerlere uygunluk beklenmektedir.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya katılmak için Özyeğin Üniversitesi öğrencisi veya çalışanı olmak gerekmektedir.
2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Seçici kurul üyeleri ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Teknik Koşullar

1. Seçilen logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Özyeğin Üniversitesi’ni temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

2. Logo tasarımlarında Özyeğin Üniversitesi ibaresine yer verilmelidir.

3. Eserlerin, A4 boyutunda beyaz kağıt üzerine siyah-beyaz veya renkli olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde ve yine aynı kağıt üzerine alt bölümde uzun kenarı 3 cm’i geçmeyecek siyah-beyaz ve varsa renkli küçük örneğininin paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da aynı kıstaslar içinde sunabilir. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TİF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.

4. Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Özyeğin Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

5. Seçici Kurul, eserleri, özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin Özyeğin Üniversitesi’nin amaçlarını dikkate alan bir çerçevede değerlendirilecektir.

6. Seçici Kurul ilk turda, uygun gördüğü 8 eseri Özyeğin Üniversitesi’nin yeni logo alternatifi olarak belirleyecektir. İkinci turda, ilk turda seçilen 8 eser arasından tüm Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının katılabileceği web oylamasıyla en fazla oyu alan ilk 4 logo belirlenecektir. Final turunda ise Mütevelli heyeti tarafından web oylamasında öne çıkan 4 logo arasında derecelendirme yapılacaktır. (Mütevelli heyeti, dereceye giren logo tasarımlarından herhangi birini Özyeğin Üniversitesi’nin yeni logosu olarak kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.)

7. Özyeğin Üniversitesi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun ve/veya Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

8. Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün en fazla 30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden Özyeğin Üniversitesi sorumlu değildir.

Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi

1. Katılımcılar 2 tür zarf kullanacaklardır.
2. Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Zarfı’dır.
3. Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.
4.Katılımcının rumuzu, eserleri arkasında ve kimlik zarfının içinde teslim edecekleri CD üzerinde yer alacaktır.
5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı
işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma
dışı bırakılacaktır.
6. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı
rumuz kullanmalıdır. Tasarımcı eğer gerekli görürse eserle ilgili 250 kelimeyi geçmeyen kısa bir açıklamayı bir A4 dosya kağıdına yazarak eserin bulunduğu evrak zarfına ekleyebilir.

Eserlerin Teslimi

Eserler başvuru formu ile birlikte 28 Aralık 2012 Cuma günü saat 17.00’a kadar elden teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde aşağıda belirtilen iletişim ve teslim adresine ulaşmayan eserler yarışmaya dahil edilmeyeceklerdir.

Kullanım Hakkı

Katılımcı, seçilen eserinin Özyeğin Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Özyeğin Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder. Ödül kazanan eser; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Özyeğin Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma iletişim ve teslim adresi:

Eserler 28 Aralık 2012 günü saat 17:00’e kadar Çekmeköy Kampusu Kurumsal İletişim birimine teslim edilecektir.
Sorular için: [email protected]

Yarışma Takvimi:

Son katılım tarihi : 28 Aralık 2012 Saat: 17.00
Seçici kurul değerlendirme tarihi : 4 Ocak 2013
İntenet oylaması başlangıç ve bitiş tarihi: 7 Ocak 2013- 9 Ocak 2013
Mütevelli Heyeti değerlendirme tarihi: 11 Ocak 2013
Sonuçların ilanı : 14 Ocak 2013

Ödüller:

1.Ödül : 3.000 TL
2.Ödül : 2000 TL
3.Ödül: 1000 TL

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Erhan Erkut – Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Ayla Göksel – AÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ayşecan Özyeğin- Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Süha Özkan – Özyeğin Üniversitesi Rektör Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. İlker Fatih Özorhon –Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak. Öğr. Üyesi
Öğr.Gör. Cem Kara, Marmara Üni. G.S.F. Grafik Bölüm Başkan Yrd.
Neslihan Karaağaç- Sanat Danışmanı

KATILIM FORMU

KATILIMCI RUMUZU :

1. eser için-

2. eser için-

3. eser için-

Adı ve Soyadı :

Öğrenci Çalışan

Doğum Yeri :

Telefon :

Faks (varsa) :

e-posta :

Adres :

Yarışma ve şartname koşullarını kabul ediyorum.

İmza

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin