Özyeğin Üniversitesi Bu Yıla Ait Giriş Bursları

Özyeğin Üniversitesi’nin lisans programlarına kabul edilen öğrencilere ilk girişte sağlanan burslardır.

2015 – 2016 Giriş Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Lisans programlarına ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar

Sıralama Nakit Burs Yemek Bursu Yurt Bursu*
İlk 100 Aylık 840 TL Aylık 200 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet
101 – 1000 Aylık 630 TL Aylık 200 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet
1001 – 5000 Aylık 420 TL Aylık 200 TL En düşük yurt ücretinden muafiyet
5001 – 10.000 Aylık 315 TL Aylık 200 TL En düşük yurt ücretinden muafiyet

 

Burslar bir akademik yıl için Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle sağlanır.
* Yurtta kalmak isteyenlere, kalmak istemeyenlere Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 300 TLulaşım desteğini kapsar.

İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (6)’ye kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50’ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;

Öğrenciye öğrenim ücreti muafiyeti ek burslarından durumlarına uygun olanların her biri verilir.

Şehit Çocukları Bursu

Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına %20 ilave öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Öğrencilerin bu durumlarını şehadetname ile belgelendirmeleri gerekir.

Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

Yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’deyer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Giriş Bursu Süre ve Devam

Burslar karşılıksızdır ve akademik başarıdan bağımsız olarak devam eder. Burslar, öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıl boyunca, öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır.
Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen disiplin cezası alan ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer.
İlave öğrenim ücreti muafiyeti dışındaki ek bursların (nakit, yemek, yurt ve/veya ulaşım) devamı için, lisans diploma programında her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencinin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşulları sağladığında yeniden bağlanır.

Dikey Geçiş Süre ve Devam

Burslar karşılıksız olup, güz ve bahar dönemlerini kapsar. Burslar;
İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl sürelidir.
Doğrudan lisans programlarından başlayanlara ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl sürelidir.
Öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır.
Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan, veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer.