Özürlüler Vakfı Kongresi

Değerli Katılımcılar,

Fiziksel çevrenin, toplumun tüm bireylerine göre “yaşanabilir” olarak düzenlenmesi zorunluluğu, günümüzde yadsınamayacak bir gerçektir. Ne yazık ki ülkemizde yaşam koşullarımızın önemli bir kısmı, ciddi boyutta fiziksel engeller içermektedir. Bu engeller bazen belirli olanakların bulunmaması, kimi zaman da var olan olanaklara erişilememesi biçiminde ortaya çıkabilmektedir.
Özürlü bireylerin bağımsız olarak yaşamını sürdürmesi ve günlük faaliyetlerde bulunabilmesi önemlidir. Özürlünün bağımsız olarak yaşamasına izin verecek şekilde konut düzenlenmesi, evde kullanılan araç-gereç ve ekipmanların işlerin daha kolay, basit, daha az enerji ve zaman harcanarak yapılmasını sağlayacak şekilde tasarımının yapılması bu bakımdan son derece önemlidir. Bunlar yaşamı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran unsurlardır.

Bu nedenle özürlü bireyin yaşamını iyi hale getirmede sadece dışarıda değil evde kullandığı araç ve gereçlerle teknolojinin de geliştirilmesi önemlidir. Her türlü özür grubuna uygun, günlük yaşamı kolaylaştırıcı araç-gereçler dizayn edilmelidir. Ancak bugün ülkemizde özürlüler için teknoloji üretiminin ve kullanımının istenen düzeyde olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu durum bilgi yetersizliği ve ekonomik sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Doğuştan veya sonradan özürlü hale gelen bireylerin başkalarına muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilmeleri ve ülkeye yararlı hale gelebilmeleri için bu alandaki teknolojik gelişmelerin dikkate alınması ve bu konuda özürlü bireylerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak günümüzdeki gelişmeleri ortaya koymak ve teknolojiyle ilgili değişimleri uygun platformda tartışmak amacıyla uluslararası katılımlı kongremizde; özürlülerle ilgilenen araştırmacılarla, kamu kurum-kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi ve bilgi paylaşımında bulunmayı amaçlamaktayız.

Sizleri aramızda görebilmek bizleri mutlu kılacaktır.

 

Doç. Dr. Pervin SOMER
Kongre Başkanı
Seyhan SANDIKYAPAN
Vakıf Başkanı
 
deyalı bilgi icin: http://www.ozurlulerkongresi.org/