Özgür Proje Yarışması

Özgür Proje Yarışması – Sabanci University

Toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik sorunların tartışma ve çözüm önerilerinde, dogma, önyargı, akademi, kalıplaşmış uygulama, örf gibi kısıtların etkisi altında bilgiyi arıyor ya da çalışıyoruz. Bu kısıtların farkında mıyız? Faydalı ve zararlı etkilerini ortaya koyup çözümler geliştirebilir miyiz?

Dersliklerde belki de çoğunlukla pasif ve yalnız öğrenici durumundayız. Oysa farklı merak, yetenek ve tutkularımız var.

Faydalı ve zararlı etkilerini ortaya koyup çözümler geliştirebilir miyiz? ÖZGÜR PROJE, öğrencilerin bu sorulara cevap aramalarını özendirmek ve farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgürdür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, yukarıdaki amaçlara uygun fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler. Kısacası, sosyal, beşeri ve ilgili alanlarda her konuda…

Katılım ve proje formatı: ÖZGÜR PROJE SSBF programlarına kayıtlı 2. ve 3. sınıf lisans öğrencilerine ve henüz diploma alanı seçmemiş olan tüm lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler, bireysel proje veya (tercihan) bir takım projesi oluşturarak katılabilirler. Her projenin en fazla iki ana yürütücüsü olabilir.

Başvurular üç bölümden oluşacaktır:

    Proje’nin konusu: Toplumsal ve siyasal bilimler, kültür ve ekonomi alanlarında, kuram veya güncel uygulama ile ilgili sorun(lar) tespit edip “iyi soru” ve muhtemel cevap yollarını ortaya koyan, sorunların çözümüne yönelik atılmamış adımların tespitini içeren metin (projenin motivasyonunu içeren maksimum iki sayfa).
     Uygulama planı: Çözüm, iyileştirme veya yaklaşım değişikliği önerisi, amaca nasıl ulaşabileceği, aksiyon planı, varsa proje takımı içinde görev dağılımı ve neden proje takımına gerek duyulduğunu açıklayan metin (maksimum üç sayfa).
    Bütçe: Projenin bütçesi ayrıca sunulacaktır. Harcamaların zamanlama ve gerekçelendirilmesinde gösterilen özen başvuruların değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır (aşağıdaki bütçe sayfası doldurulacaktır).

Projeler 6 ay ya da bir sene uygulama süreli olabilirler. Jurinin bir, iki veya üç projeye uygulama yetkisi verebileceğini hesaba katarak, 6000-10000 TL arası büyük ölçekli projelerin bir de 3.500 TL civarı bütçeli olarak alternatifli hazırlanmasını kuvvetle öneririz.

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2012

Proje formatı

Öğrenciler, bir takım projesi oluşturarak katılabilirler. Her projenin en fazla iki ana yürütücüsü olabilir.

Ana yürütücülerin her biri için:

– adı soyadı, telefonu, e-posta adresi bölüm ve kaçıncı sınıf olduğu bilgisi

Ayrıca, proje’ye katkı veren diğer öğrenciler (varsa) onların isimleri

Ve başvuru dosyası aşağıdaki üç bölümü içermelidir:

Proje’nin konusu

Toplumsal ve siyasal bilimler, kültür ve ekonomi alanlarında, kuram veya güncel uygulama ile ilgili sorun(lar) tespit edip “iyi soru” ve muhtemel cevap yollarını ortaya koyan, sorunların çözümüne yönelik atılması önerilen adımları içeren metin (projenin motivasyonunu içeren maksimum iki sayfa).

Uygulama plan

Çözüm, iyileştirme veya yaklaşım değişikliği önerisi, amaca nasıl ulaşabileceği, aksiyon planı, varsa proje takımı içinde görev dağılımı ve neden proje takımına gerek duyulduğunu açıklayan metin (maksimum iki sayfa).

Bütçe

Projenin bütçesi ayrıca sunulacaktır. Harcamaların zamanlama ve gerekçelendirilmesinde gösterilen özen başvuruların değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır (aşağıdaki bütçe sayfası doldurulacaktır).

A-) Büyük ölçekli proje kalemleri ve takvim

(Harcamanın yapılacağı tarih sırasına göre harcama tarihi ve miktar yazılarak açıklama ile birlikte listelenecek, aşağıdaki örnek gibi yapabilirsiniz)

1-) 20.06.2012     250TL amaç ve açıklamanız
2-) 29.06.2012  1.000TL amaç ve açıklamanız
3-) 18.07.2012  2.000TL amaç ve açıklamanız
4-) 11.08.2012  3.000TL amaç ve açıklamanız

Büyük bütçeli proje toplam maliyeti (TL): 6.250TL

B-) Küçük ölçekli proje kalemleri ve takvim

(Harcamanın yapılacağı tarih sırasına göre harcama tarihi ve miktar yazılarak açıklama ile birlikte listelenecek, aşağıdaki örnek gibi yapabilirsiniz)

1-) 20.06.2012     150TL amaç ve açıklamanız
2-) 29.06.2012     500TL amaç ve açıklamanız
3-) 18.07.2012  1.000TL amaç ve açıklamanız
4-) 11.08.2012  1.700TL amaç ve açıklamanız

Küçük ölçekli Proje toplam maliyeti (TL): 3.350 TL )

Başvuru Formu için Tıklayınız

Herhangi bir sorunuz olursa yetkili kişi SSBF Dekanı Mehmet Baç’tır. Kendisine bac@sabanciuniv.edu bu adresten ulaşabilirsiniz

Projenizi hazırladıktan sonra e-posta olarak gönderirken konu kısmına “Özgür Proje Başvurusu” yazarak ozgurproje@sabanciuniv.edu adresine göndermenizi rica ederiz.