ÖZGÜR PENCERE ÇOCUK ve GENÇ KALEM ÖYKÜ YARIŞMASI

Özgür Pencere olarak, gelenekselleştirdiğimiz ve ulusal boyutta yaygınlaşan  Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışmamızın duyurusudur.

Bu ödüllü yarışma ile çocuklara, gençlere yazmayı sevdirmek, kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olabilmek ve okumaya yönlendirmek, Türk Öykücülüğünü daha iyi tanıtıp, yetenekli çocuklarımızı ödüllendirmeyi amaçlayarak bir yola çıktık. 12-14 ve 15-17 yaş guruplarındaki çocukların ve gençlerin katılabileceği bu öykü yarışması ile, öykü nedir, Türk öykücülüğünün gelişimi, öykü kavramının anlamı ve önemini çocuklara bu yolla anlatıp, öykücülüğü sevdirirken yetenekli çocuklarımıza yarışma sonrasında da devam edecek bir edebiyat sevgisi kazandırmak istedik.

Bu ödüllü yarışmaya katılabilmek için:

1. 12–13-14 yaşlarında ve ilköğretim 2. Kademede (Çocuk Öykü Yarışması için) ve 15-16-17 yaşlarında ve lisede (Genç Kalem Öykü Yarışması için) olmak,
2. Öykünün katılımcı tarafından yazılmış olması,
3. Öykülerin öğretmenler tarafından okunup, onaylanmış olması yeterlidir.
4. Öyküler en fazla 4 sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayarda yazılıp, postayla dernek iletişim adresine gönderilecektir. Bilgisayar bulunmayan ortamlarda, okunaklı bir yazıyla yazılmış olması kabul edilebilir.
5. Yarışmada konu serbesttir. Her yarışmacı en fazla iki öyküyle yarışmaya katılacaktır.
6. Öyküler bir CD’ye kaydedilip, evraklarla birlikte yarışma adresine gönderilecektir.
7. Değerlendirmede öykülerin; a) Türkçe’nin dil kurallarına, b) Yaratıcılık ve özgünlüğe uygunluğu ve özellikle de c) Öykü yazım özelliklerini taşıyor olması önemlidir.
8. Öykülerin başka bir yarışmaya gitmemiş olması, yayınlanmamış olması şarttır. Böyle bir durum tespit edildiğinde, öykü ödül almış bile olsa, ödül geri alınır.

9.Her katılımcı yollayacağı zarfın içine:
a.Bir resim,
b.ev ve okul posta adresleri
c.velilerinin ve öğretmenlerinin telefon numaraları
d.varsa hem kendilerinin hem de velilerinin mail adresi
e.ailesinin yarışmaya girebilmesi için izin belgesi
f.dernek hesabına yatıracakları (fakir öğrencilere her sene yaptığımız kırtasiye yardımında kullanılmak üzere) 10 YTL (On Yeni Türk Lirası’nın) dekontuyla 16 Ocak 2012 tarihine kadar, Çınarlı Mah. 26 Sok. Altınova Apt. No 9. kat 1, Adana adresine başvurabilir. Eksik bilgili ve/veya bu tarihten sonraki yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

10. 2012 Ödül Töreninde evsahipliğini TED Kayseri Okulları yapacaktır. Tören tarihi daha sonra velilere ve okullara duyurulacaktır.
Jüri Üyelerimiz:
Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Pakize Özcan, Ayşe Yamaç, Şebnem Sema Tuncel

Ön Seçici Kurul:
Ayşe Yamaç, Şebnem Sema Tuncel

Ödüllerimiz:
Değerlendirme sonucunda dereceye giren çocuklara plaket, kitap seti ve hediye paketi verilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde özel ödül verilebilir.
Yayınlanmaya değer görülen öyküler daha sonra kitap haline getirilecek ve fakir çocuklar yararına satışa sunulacaktır.

Yarışma İletişim maili: sstuncel@gmail.com
Telefon numaralarımız:
0 322 458 1358
0 535 422 1718