Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması

Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması

ÖZGÜN DÜŞÜNCE VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ
ALKEV ÖZEL ORTAOKULU

YARIŞMANIN KONUSU
5 ve 6. sınıflar BEN DEĞİŞİRSEM DÜNYA DEĞİŞİR
7 ve 8. sınıflar COĞRAFYAM: KADERİM

YARIŞMANIN AMACI
“Küçük Çocuklar Büyük Düşünceler” sloganından hareketle araştıran, sorgulayan,
kendini en iyi, en doğru ve akıcı üslupla ifade edebilen çocukları desteklemektir.

TÜRÜ Kompozisyon

HEDEF KİTLE 5, 6, 7 ve 8. sınıflar

YARIŞMA TAKVİMİ
22 Şubat 2019 : Eserlerin Son Teslim Tarihi
4 Mart-20 Mart 2019 : Jüri Üyelerinin Eserleri Değerlendirmesi
25 Mart-29 Mart 2019 : Dereceye Giren Eserlerin İlgili Okullara Bildirilmesi
16 Nisan 2019 : Ödül Töreni

KATILIM ŞARTLARI
1- Yarışmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili ortaokullarının 5, 6
ve 7, 8. sınıfında okumakta olan öğrencileri katılabilir.

2- Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması’nda her iki kademe (5, 6 ve 7,8)
kendi aralarında yarışacaktır.

3- Yazılar bilgisayarda, kâğıdın tek yüzüne bir buçuk satır aralığı ve 12 puntoyla
(Times New Roman) yazılacak; iki sayfayı geçmeyecektir.

4- Her okul yarışmaya her iki kademede (5, 6. sınıflar ve 7, 8. sınıflar) birer
yazıyla katılabilir.

5- Yazılar herhangi bir yerde yayınlanmamış, herhangi bir ödül almamış
olmalıdır.

6- Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.*

YARIŞMA ŞARTLARI
1- Okullar 5, 6.sınıf kademesinde bir; 7, 8.sınıf kademesinde bir olmak üzere,
okullarında derece almış en çok 2 kompozisyon gönderebilir.

2- Gönderilen kompozisyonların altında sadece öğrencinin adı ve soyadı yer
almalıdır.

3- Her öğrenci için ekte yer alan katılım formu doldurulmalıdır.

4- Okullar, seçtikleri kompozisyonları her yarışmacı için doldurdukları katılım
formu ile birlikte sadece e-posta yoluyla( ozgundusunce@alkev.k12.tr )
okulumuza iletmelidir.

5- Okullar yarışmaya yolladıkları iletilerin konu bölümüne “Özgün Düşünce ve
Kompozisyon Yarışması- Ortaokul ” ifadesini yazmalıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Cad. No.:7
Büyükçekmece/İSTANBUL
Web Adresi: www.alkev.k12.tr
Tel: 0212 886 88 40 (13 Hat) Belgegeçer: 0212 886 88 55
E-posta: ozgundusunce@alkev.k12.tr

SEÇİCİ KURUL
• Figen ATALAY
• Hanzade SERVİ
• Toprak IŞIK

ÖDÜLLER
1- Birincilere iPad
2- İkincilere Aksiyon Kamerası
3- Üçüncülere Polaroid Fotoğraf Makinesi
4- Mansiyon Kitap Seti

*Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen ALKEV Özel Ortaokuluna ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir.

Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

ÖZGÜN DÜŞÜNCE VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI KATILIM FORMU

Katılım formu, 22 Şubat 2019 Cuma gününe kadar öğrenci yazılarıyla birlikte aşağıdaki e-posta adresine ulaştırılmalıdır.
E-Posta: ozgundusunce@alkev.k12.tr