Özgün Çözümler Proje Pazarı ve Yarışması

Proje Yarışması

Özgün Çözümler Proje Yarışması’nda, daha önce düzenlenen benzer etkinliklerden farklı olarak AB hedefleri doğrultusunda araştırmacıları cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla bilimsel çalışmaları ile yarışabilecekleri bir ortam yaratılması düşünülmüştür. Yarışmanın temel amacı, üniversitelerimizde gerçekleştirilmiş günümüz sorunlarına özgün çözümler getiren ve nitelikli, gelecek vaat eden tamamlanmış projeleri geniş kapsamlı olarak duyurmak, tanıtmak ve ekonomik bir değere dönüştürmek isteyen ulusal ve uluslar arası girişimciler ile karşılaşabilecekleri bir platform yaratmaktır.

Etkinlik, “Özgün Çözüm Getiren Araştırmalar” ve “Özgün Çözüm Getiren Fikirler” şeklinde iki alt başlıkta yürütülecektir. Özgün Çözüm Getiren Araştırmalar Bölümü’nde üniversitelerimizdeki lisansüstü öğrenciler ile akademisyenlerin, Özgün Çözüm Getiren Fikirler Bölümü’nde ise önlisans ve lisans düzeyindeki 18–25 yaş arası gençlerin ürettikleri “Özgün Çözümler” yarışacaktır.
Yarışmada seçilen projelerin ulusal ve uluslar arası proje pazarlarında, gerçek ve sanal teknoloji platformlarında yer alması sağlanarak, araştırmacıların kendilerini, çalışmalarını ve özgün çözümlerini aktif olarak tanıtma fırsatı bulacakları bir ortam oluşturulacaktır.

Özgün Çözüm Getiren Araştırmalar Yarışması:

Dört temel bilim dalında yapılacaktır:
* Yaşam Bilimleri
* Kimyasal Bilimler ve Mühendisliği
* Fiziksel Bilimler ve Mühendisliği
* Sosyal Bilimler

Her bir bilim dalında dereceye girenlere verilecek ödüller:
* Birinci 3500 TL
* İkinci 2500 TL
* Üçüncü 1500 TL

Yarışmaya katılacak projelerin;
1.Daha önce ödül almamış olmaları,
2.Toplumsal ve/veya sektörel bir soruna yenilikçi çözüm getirebilir niteliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Özgün Çözüm Getiren Fikirler Yarışması:
Önlisans ve lisans düzeyindeki 18–25 yaş arası gençler, tüm bilim dallarını kapsayan fikirleri ile başvurabilir.

Toplam Ödül : 5000 TL
En iyi 5 fikre 1000’er TL ödül verilecektir.

Kimler ve Hangi Projeler Katılabilir

 

1.Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri Proje Pazarı ve Yarışması etkinliğinin Proje Yarışması Bölümü’nde, Üniversitelerimizdeki lisanüstü öğrenciler ile akademisyenlerimiz tarafından yürütülen veya tamamlanmış araştırma projeleri ile önlisans ve lisans düzeyindeki 18-25 arası gençlere ait fikir aşamasındaki projeler yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya başvuracak projelerin; toplumsal ve/veya sektörel bir soruna özgün bir çözüm getirmesi beklenmektedir.

Başvuracak projelerin daha önce herhangi bir kurumdan ödül almamış olması ön koşuldur.