Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi

1. ULUSLARARASI KATILIMLI
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ KONGRESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ – SÜTLÜCE KAMPÜSÜ

Ülkemizde ÖÖG ile ilgili çalışanların tanışmaları, işbirliği kurmaları, konu ile ilgili yapılan yayınların izlenmesi, uygulamaların ve sorunların konuşulması, paylaşılması için bir platform oluşturmak, sonrasında devamlılığı olacak bir kongrenin tohumlarını atmak, ÖÖG hakkında toplum ve diğer paydaşlar (MEB) arasında iletişim kanalını açmak ve sosyal politikalar oluşturulmasına ve geliştirilmesine öncülük etmektir.

1. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ KONGRESİ
BİLDİRİ VE POSTER GÖNDERİMİ İÇİN ANAHTAR SÖZCÜKLER
Okuma Sorunları
Yazma Sorunları
Matematik Sorunları
Koordinasyon Sorunları
Ölçek Geliştirme
Duygusal / Sosyal Sorunlar
Dil ie İlgili Sorunlar
2. Dil Öğrenimi
Alternatif Terapiler
Eşlikçi Sorunlar
Üstün ve ÖÖG
Uzman Yetiştirme
Yasal Haklar / Düzenlemeler

1. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ KONGRESİ
ÖNEMLİ TARİHLER
1 Erken Kayıt için Son Tarih: 01 Ekim 2019
2 Bildiri Gönderim Son Tarihi: 22 Eylül 2019
3 Kabul Edilen Bildiri İlanları: 06 Ekim 2019
4 Kongre Programı İlanı: 01 Kasım 2019
5 Kayıt için Son Tarih: 15 Kasım 2019
6 Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi: 30 Kasım 2019

oogkongresi.com