ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE EĞİTİMLERİ

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE EĞİTİMLERİ

Bu eğitime ülke genelinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi)’lerde veya okullarında üstün yetenekli öğrencilerle çalışmakta olan matematik öğretmenleri katılabilecektir.

Proje eğitimlerinde katılımcı olarak yer almak üzere 25 asil 25 yedek katılımcı belirlenecektir.

Başvuruların alınması sürecinde, BİLSEM’de görev yapmadığı halde projeye katılımcı olarak başvuran matematik öğretmenlerinden;
• Üstün yetenekli çocukların eğitimi üzerine bilimsel çalışma (yüksek lisans/doktora tezi, bilimsel makale, sempozyum/kongre bildirisi vs.) yapmakta olan/yapmış matematik öğretmenlerinden (bu durumu belgelendirmek koşulu ile) veya
• Okullarında üstün yetenek tanısı almış ve kaynaştırma eğitimini destek sınıflarında alması uygun görülen öğrencilerle çalışan matematik öğretmenlerinden bu durumu belgelendirmeleri istenecektir.

Projenin Amacı:

Bu projede alacağı eğitimler sayesinde matematik öğretmenleri; üstün yetenekli öğrencilerin tanılanması, bireysel farklılıkların belirlenmesi ve buna yönelik nasıl farklılaştırma yapılabileceğini ilişkin bilgiler, hangi yöntem, teknik ve stratejileri kullanarak ortaokul ve lisede okumakta olan öğrencilere yönelik matematik dersi tasarlayabileceklerini ve matematik eğitiminde dünyada kullanılan çağdaş yöntemleri tanıyarak üstün yeteneklilerin eğitimine nasıl entegre edebileceklerini teorik eğitimler, atölye çalışmaları ve uygulamalı etkinlikler yoluyla öğreneceklerdir.

Eğitim Süresi ve Tarihi:
Tahmini 18-24 Haziran 2018 (Pazartesi-Pazar) tarihlerinde 6 tam gün eğitim verilmesi planlanmakla birlikte, eğitim tarihleri eğitim verecek hocaların katılım durumlarına ve konaklama yapılacak otelin müsaitlik durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Proje başvurusu için linki tıklayınız

EĞİTİM PROGRAMI
Proje kapsamında matematik öğretmenlerine verilecek eğitimler ve atölyeler halen hazırlanma aşamasındadır. Eğitimlerin listesi, eğitim programı ve eğitmenler yakında belirlenecek ve buradan ilan edilecektir.

Proje eğitimlerine ait genel başlıklar aşağıdaki konuları içermektedir:

• Üstün yeteneklilik kuramları,
• Üstün yetenekli öğrencilerin tanılanması, bireysel farklılıkların belirlenmesi ve buna yönelik nasıl farklılaştırma yapılabileceğini ilişkin bilgiler,
• Üstün yetenekli öğrencilere yönelik matematik derslerinde kullanılabilecek yöntem, teknik ve stratejiler,
• Ortaokul ve lisede öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin matematik derslerine yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) yazma,
• Matematik eğitiminde dünyada kullanılan çağdaş yöntemleri (problem çözme, modelleme, üst düzey düşünme , ispat yapma vs.) tanıyarak üstün yeteneklilerin eğitimine entegre etmeye yönelik atölyeler,
• Üstün yetenekli öğrencilere yönelik problem çözme ve kurma atölyeleri,
• Problem çözme becerileri ile yaratıcılık gelişimini destekleyici etkinlikler,
• Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek teknolojiler ve uygulamalar,
• Üstün yetenekli öğrencilere argümantasyon yoluyla matematik tarihi öğretimi,
• Üstün yetenekli öğrencilere matematik eğitiminde kullanılabilecek drama teknikleri,
• Üstün yetenekli öğrencilere yönelik strateji temelli atölye tasarımları…

Projeyle ilgili sorularınız için lütfen farklimatematikadu@gmail.com adresine e-posta yollayınız.

http://etkinlik.adu.edu.tr/farklimatematik/default.asp

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here