ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLAR

Projenin hedef kitlesi Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİLSEM ‘lerde görev yapan görev yapan matematik, fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin her birinden 12 kişi olmak üzere toplam 25 öğretmen olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında; Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri üzerinde durulacak, bu öğrencilerin eğitimlerinde kullanılan model, strateji ve yöntemlere ilişkin kuramsal ve pratik bilgilere yer verilecek ve bu bilgiler disiplinler arası bir bakışla ele alınacaktır. Aynı problem üzerinde çalışma fırsatı çok geniş olan matematik, fen bilimleri alanı ve bilişim teknolojisi öğretmenlerini bir araya getirerek farklı disiplinlerin bir arada çalışmasına yönelik mesleki gelişim ortamlarının oluşması sağlanacaktır. Bu bağlamda matematiksel modelleme ve uygulamalarına yönelik etkinlik geliştirme, disiplinler arası yaklaşıma uygun bir senaryo üzerinden ders planı hazırlama ve bunları özel yetenekli öğrencilerin proje geliştirme sürecine dahil etme vb. çalışma ortamları bütünleşik bir yapıda düzenlenmiştir. Projede etkinlikler her birinde iki matematik, iki fen bilimleri alanı ve bir bilişim teknolojileri öğretmeni olan 5 grup ile yürütülecektir. Katılımcıların kendi alan bilgilerine yönelik uygulamalara da yer verilecektir. Bu amaçla özel yeteneklilere verilecek eğitimin farklılaştırılması adına öğretmenlerin kendi alanlarına özel becerilerin gelişmesine yönelik paralel oturumlar planlanmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin düşünme becerilerinin desteklenmesine yönelik bilgi ve uygulamalar, mühendislik uygulamaları (yapay zeka, mikro makineler, nanoteknoloji, optimizasyon) ek olarak bilimsel etik ve proje yazarken dikkat edilecek hususları içeren etkinlikler de proje programına dahil edilmiştir.
Projenin Amacı

Proje kapsamında BİLSEM’ lerde çalışan öğretmenlerin, özel yeteneklilerin eğitimine yönelik hem kendi alanlarına özgü bilgilerini hem de disiplinler arası çalışma becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan ortamların oluşturulması düşünülmektedir. Bu amaçla, özel yetenek olgusu üzerine teorik ve uygulamalı genel bir çerçeve çizilecek, özel yeteneklilere verilecek eğitimin farklılaştırılması adına öğretmenlerin kendi alanlarına katkı sağlayacak ve farklı disiplinlerin birlikte çalışmasına yönelik becerilerini geliştirecek mesleki gelişim ortamları oluşturulacaktır.

YER VE ZAMAN

Proje, 20-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir Uygulama Oteli bünyesinde gerçekleşecek; katılımcıların konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

PROJE EKİBİ

Proje Yürütücüsü : Ömer ÜRÜN (Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi – İlköğretim Matematik Öğretmeni)

Araştırmacı / Uzmanlar

Doç. Dr. Ersen YAZICI (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Taner ARABACIOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZEN ÜNAL (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Eğitmenler

Prof. Dr. İsmail BÖĞREKÇİ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Işıkhan UĞUREL (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Selçuk KARAMAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü)
Doç. Dr. Ahmet KURNAZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Ayşe TEKİN DEDE (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Berna GÜNHAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Feyzullah Şahin (Düzce Üniversitesi Eğitim fakültesi Özel Yeteneklerin Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Fırat SARSAR (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZÇELİK (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır YILDIZ (Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇETİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Korhan GÜNEL (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN (Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜÇYETER (Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı)
Dr. Türkan ERCAN ÖZAYDIN, Ege Üniversitesi Eğitim fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Yasemin KAHYAOĞLU ERDOĞMUŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı)
Rehberler ve Sağlık Personeli

Dr. Emrah HİĞDE (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Derya DEMİR (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Abdullah KALAY (Ege Üniversitesi)
Ali BAHADIR (MEB, Müdür Yardımcısı)
Aysun TÜRKEŞ YAZICI (MEB, Öğretmen)
Murat GÜÇLÜ (MEB, Öğretmen)
Tuğba SALTIKER (Hemşire)

PROJE BAŞVURU

Kimler Başvurabilir?

Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİLSEM ‘lerde görev yapan matematik, fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenleri aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda proje başvurusunda bulunabilirler. Buna göre başvuru yapacak olanların;

Daha önce TÜBİTAK’ın desteklediği benzer bir projede katılımcı olarak yer almamış olmaları,

Herhangi bir BİLSEM ‘de çalıştıklarını belgelendirmeleri,

Eğitim sonrası çalışmalara katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Katılımcılar, başvuru yapmış ve ifade edilen kriterleri taşıyan adaylar arasından eğitim durumları, projede katılımcı olarak yer almak isteme nedenleri, mümkün olduğunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışıyor olmaları, ön başvuru yapanlar arasında olma durumları göz önünde bulundurularak cinsiyet dağılımı dengeli olacak şekilde belirlenecektir.

Sonuçlar

Aydın Nazilli BİLSEM tarafından yürütülmekte olan “Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar – BiFeMa” isimli projemizin katılımcıları, proje web sayfasında belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Asil ve yedek katılımcıların isimleri alfabetik sırada ilan edilmektedir.
Asil olarak seçilen katılımcıların herhangi birinin projeye katılamaması durumunda yedek listeden sırayla katılımcılar projeye davet edilecektir.

KATILIMCI LİSTESİ

İLETİŞİM
Tel: (256) 315 1771

E-posta: ozelyeteneklilerbifema@gmail.com

Facebook: Özel Yetenekliler BiFeMa

Instagram: ozelyetenekliler_bifema