Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Etkinlik Geliştirme Yarışması

Etkinlik
Etkinlik Geliştirme Yarışması

Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Etkinlik Geliştirme Yarışması

Son başvuru 15 Kasım 2017´dir.

Yarışmaya Akademisyenler, Öğretmenler ve Üniversite Öğrencileri Başvurabilirler.

Çalışma yapabilmeniz için örnek şablon için tıklayınız

Bakanlığın Zenginleştirilmiş Etkinlik Örnekleri için tıklayınız

ETKİNLİK GELİŞTİRME YARIŞMASI

Bu çalışmada amaç; bakanlığımız tarafından belirlenmiş müfredat ve içerik çalışmalarının dışına çıkılmadan Destek Eğitim Odalarında öğretmenlerin ilave olarak faydalanabileceği ve mevcut süreçleri destekleyici etkinliklerin çoğalmasını sağlamaktır.

YARIŞMANIN AMACI
26184 Yönetmelik ve 2015/15 Genelgeler ile MEB bünyesindeki okullarda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için Destek Eğitim Odalarının açılması zorunlu hale gelmiştir. Özel yetenekliler de özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu ihtiyaç kapsamında öğretmenlere rehberlik edecek, ders içeriklerini farklılaştırma / zenginleştirme etkinliklerini geliştirme amacıyla bir Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Bahçelievler RAM tarafından organize edilen bu yarışma düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN AMACI

26184 Yönetmelik ve 2015/15 Genelgeler ile MEB bünyesindeki okullarda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için Destek Eğitim Odalarının açılması zorunlu hale gelmiştir. Özel yetenekliler de özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu ihtiyaç kapsamında öğretmenlere rehberlik edecek, ders içeriklerini farklılaştırma / zenginleştirme etkinliklerini geliştirme amacıyla bir yarışma düzenlenmiştir.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Bahçelievler RAM tarafından organize edilen bu yarışma ile Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusundan hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.

· Yarışma sürecinde gelecek etkinlikler ile ülkemizde Destek Eğitim Odalarında görev yapan öğretmenlere, özel yetenekli bireyler ile farklı kabiliyetlere sahip öğrencilere yönelik çalışmaları için etkinlik havuzu oluşturulması,

· Öğretmenlerin etkinlik üretme becerilerinin geliştirilmesi,

· Destek Eğitim Odaları dışındaki sınıflarda da uygulanabilecek etkinlik çeşitliliğinin oluşturulması,

· Öğrencilere farklı etkinlikler sunularak yetenek gelişimlerinin desteklenmesi,

· Etkinliklerin internet ortamında da paylaşılarak bilgiye erişimin sunulması amaçlanmaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Genel Şartlar

Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmen (kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenler )ve yöneticiler; üniversitelerde görev yapan akademik personel ile üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler (açık öğretim, yüksek lisans dahil) başvuru yapabileceklerdir. (Yarışmaya katılan öğretmenlerden ve akademisyenlerden başvuru tarihlerinde okul öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları beklenmektedir).

Yarışma sonunda etkinlikler kitaplaştırılacak olup Türkiye genelindeki tüm Milli Eğitim Müdürlüklerine çalışmalara bir zenginlik sunması amacıyla gönderilecektir. Basılacak ve dağıtımı gerçekleştirilecek kitapta; dereceye girsin ya da girmesin basılmasına karar verilen her bir etkinliğin altında etkinliği hazırlayan kişinin bilgileri yer alacaktır.

Birden fazla ürünle yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların, her ürün için ayrı bir başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışmaya etkinlik gönderen katılımcılar gönderdikleri etkinlik örnekleriyle daha önce düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece( birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül…) almış ya da herhangi bir kaynakta basılmış etkinliklerle yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılacak olan katılımcıların etkinliklerinin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmeleri beklenmektedir. (Ödül kazanan katılımcıların bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül ve kazanımları geri alınacaktır).

Yarışmaya katılacak ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçlarına uygun olması gerekmektedir.

Yarışmaya katılan katılımcılar MEB Temel Kanunundaki telif hakları hükümlerini kabul eder.

MEM TEMEL KANUNU, TELİF HAKKI

Katılımcı yarışmaya gönderdiği materyalin veya etkinliğin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen materyalin ya da etkinliğin konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, materyalin/etkinliğin kendisi tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Materyal ve etkinliği ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Materyal veya etkinliği ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır.

Eser telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte; Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserinin “Millî Eğitim Bakanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/ürününün çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne izn/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Millî Eğitim Bakanlığı” eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Yarışmaya katılan katılımcılar, yarışmaya gönderdiği etkinliklerin her türlü yayın hakkını Bahçelievler İlçe Milli Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezi’ ne devreder.

Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.

Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yukarıda bulunan başvuru şartlarını kabul etmiş sayılır.

Elektronik ortamdaki başvuru formları eksiksiz, açık ve anlaşılır şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde materyal veya etkinlik, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır.

Teknik Şartlar

Etkinliklerin içerikleri ekleri ve varsa videoları dijital ortamda gönderilecektir.

Etkinliklerin, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden özel yetenekli öğrencileri geliştirmeye odaklı olması beklenmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin zeka yaşlarının takvim yaşına oranlar daha yukarıda olduğu da göz önünde bulundurulması yani beceri olarak onları düşünmeye ve keşfetmeye yönelik olarak hazırlanması beklenmektedir.

BAŞVURULAR VE ETKİNLİKLERİN GÖNDERİLMESİ

Başvurular www.bahcelievlerram.meb.k12.tr web adresinden yapılacaktır. Başvuru formunda bulunan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve etkinlik için kullanılan materyal ve video fotoğraf gibi eklerin linkte bulunan dosya kısmına eklenmesi gerekmektedir.

Etkinliğin gönderilmesi için başvuru formunun sonunda yer alan ve gönderilen etkinliğin katılımcıya ait olduğunu taahhüt ettiğini bildiren şartnameyi onaylaması gerekmektedir.

Ödüller aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılıp dağıtılacaktır.

1. Kategori: TÜRKÇE

· ERDEMLERİMİZ
· DÜNYA ve ÇEVRE
· MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
· MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK
· VATANDAŞLIK BİLİNCİ
· SAĞLIK, SPOR ve OYUN
· SANAT ve TOPLUM
· BİLİM ve TEKNOLOJİ

2. Kategori: MATEMATİK

· SAYILAR ve İŞLEMLER
· GEOMETRİ
· ÖLÇME
· CEBİR
· GEOMETRİ ve ÖLÇME
· VERİ İŞLEME
· OLASILIK

3. Kategori: HAYAT BİLGİSİ

· OKULUMUZDA HAYAT
· EVİMİZDE HAYAT
· SAĞLIKLI HAYAT
· GÜVENLİ HAYAT
· ÜLKEMİZDE HAYAT
· DOĞADA HAYAT

4. Kategori: FEN BİLİMLERİ

· DÜNYA ve EVREN
· CANLILAR ve YAŞAM
· FİZİKSEL OLAYLAR (Elektrik/ Işık ve Kuvvet)
· MADDE ve DOĞASI
· CANLILAR ve YAŞAM
· UYGULAMALI BİLİM

5. Kategori: DİĞER DERSLER

· Yabancı Dil
· Görsel Sanatlar Alanı
· Müzik
· Oyun ve Fiziki Etkinlikler
· Trafik Güvenliği ve Eğitimi
· Sosyal Bilgiler
· İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

6. Kategori: MÜFREDAT DIŞI ALANLAR

Düşünme Becerileri, Robotik, Kodlama, Kriminoloji, Genetik ….vb bilimsel çatı altında bulunup müfredatta ders olarak yer almayan her türlü başlık.

Ödül değerlendirilmesinde etkinlik kategorileri, ders ve tema başlıkları dikkate alınacağından bir katılımcının birden fazla ödül alması mümkündür.

Etkinlik gönderip yayınlanmaya uygun görülen her bir etkinlik için 1 adet tangram hediyesi ile teşekkür belgesi (projeye katıldığına dair proje birimince imzalı) verilecektir.

Etkinlik kitabında etkinliği hazırlayan öğretmenin, akademisyen veya öğrencinin adı belirtilecektir.

Etkinlik kitabı için seçim yapılırken benzer etkinliklerden uygulanabilirlik düzeyi yüksek ve kazanımlara daha uygun olduğu görülen çalışmalara öncelik verilecektir.

ÖDÜLLER

Her bir kategoride

1. Olan Kişiye: Toplamda 800 TL değerinde
· 220 TL değerinde DRONE
· Talep ettiği yaş aralığında (2’den 12’ye 200 TL değerinde 2 senelik etkinlik içeren Düşünme Becerileri Seti)
· 100 TL değerinde Zingo Zeka Oyunu
· 80 TL değerinde Koridor Zeka Oyunu
· 50 TL değerinde Katamino Zeka Oyunu
· 50 TL değerinde 1 adet deney seti
· 50 TL değerinde evde yapılabilecek 1 adet Ahşap Model Uçak
· 20 TL değerinde Tangram
· 20 TL değerinde Rubi Küp
· 10 TL değerinde Matematik Zarı

2. Olan Kişiye: Toplamda 400 TL değerinde
· Talep ettiği yaş aralığında (2’den 12’ye 200 TL değerinde 2 senelik etkinlik içeren Düşünme Becerileri Seti)
· 50 TL değerinde Katamino Zeka Oyunu
· 50 TL değerinde 1 adet deney seti
· 50 TL değerinde evde yapılabilecek 1 adet Ahşap Model Uçak
· 20 TL değerinde Tangram
· 20 TL değerinde Rubi Küp
· 10 TL değerinde Matematik Zarı

3. Olan Kişiye: Toplamda 300 TL değerinde
· Talep ettiği yaş aralığında (2’den 12’ye 200 TL değerinde 2 senelik etkinlik içeren Düşünme Becerileri Seti)
· 50 TL değerinde evde yapılabilecek 1 adet Ahşap Model Uçak
· 20 TL değerinde Tangram
· 20 TL değerinde Rubi Küp
· 10 TL değerinde Matematik Zarı

Etkinlik gönderip yayınlanmaya uygun görülen her bir etkinlik için 1 adet tangram hediyesi ile teşekkür belgesi verilecektir.

Toplamda 6 birincilik, 6 ikincilik, 6 tane de üçüncülük ödülü dağıtılacaktır.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

1. Kazanımların açık bir şekilde ifade edilmiş olması

2. Kazanım ve etkinliklerin tutarlılığı

3. İçeriğin açık ve anlaşılır olması

4. İçerikte güncel bilgi sunulması

5. Disiplinler arası (farklı dersler ve temalar) bağlantıya yer verilmiş olması

6. Süreçte birden fazla farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması

7. Üst düzey düşünme becerilerinin (eleştirel düşünme/ yaratıcılık/problem çözme) entegresi

8. Çalışmaların ürün odaklı ilerlemiş olması (proje veya performans)

9. Etkinliğin özgünlüğü

10. Etkinliğin temaya uygunluğu

11. Süreç becerilerine katkısı (araştırma/ iletişim/ takım çalışması vb..)

12. Etkinliğin farklı ortam ve koşullara uyarlanabilirliği

13. Etkinlik materyallerinin ulaşılabilinirliği (ekonomik, ergonomik, kolay bulunabilinirlik)

14. Etkinlik değerlendirme yöntemi açıkça ifade edilmesi ( öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gelişim değerlendirme ölçeği)

15. Ölçme değerlendirmenin etkinliğe uygunluğu

***(Kriterler: 1-5 arası puanlandırılacak)

Yarışma seçici kurulu akademisyen, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler,

sınıf ve branş öğretmenlerinden oluşacak olup yarışma sonunda jüri isimleri ilan edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 15.11.2017

Sonuçların Açıklanması: 20.11.2017

İletişim: Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Özellikle facebook.com/bahcelievlerram ve mail yoluyla başvurularda daha hızlı cevap verilebilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin