Özel Yelkenoğlu Liseleri MAT-FEN Yarışması

7. MATFEN (MATEMATİK ve FEN BİLGİSİ) YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BAŞVURU KRİTERLERİ:

1. Yarışmaya Kayseri ili ve ilçeleri resmi ve özel ilköğretim okulları katılabilecektir.

2. Yarışma ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.

3. Yarışmaya bir okulun 7. sınıflarından 3 öğrenci 8. sınıflarından da 5 öğrenci olmak üzere toplamda 8 öğrenci katılacaktır.(Okul klasman dereceleri okul toplam puanı 8’e bölünerek oluşturulacaktır.)

4. Her okul bir öğretmen tarafından temsil edilecektir.(Danışman öğretmenin Matematik veya Fen Bilgisi öğretmeni olması tercihimizdir.)

6. Başvurular; bizzat, faks veya posta yoluyla ve www.yelkenoglu.k12.tr adresinden yapılacaktır.

7. Başvurular için son gün 16 Mayıs Pazartesi mesai bitimidir.

8. Yarışmaya bütün özel okullar davetli olup okul klasmanında hediye verilmeyecektir. Özel okul öğrencileri öğrenci klasmanında değerlendirilecek ve hediye alabileceklerdir.

9. Başvuru Adresi: Eğribucak Mah. Eğribucak Cad. No:47 Melikgazi / KAYSERİ

Başvuru Kabulü: Rabia Karakülah

Tel No: 0352 343 01 02

Faks No: 0352 343 01 05

SINAV KRİTERLERİ:

1. Yarışma soruları Kılıçaslan Eğitim Kurumları matematik, fizik, kimya ve biyoloji zümresi öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hazırlanacaktır.

2. MATFEN yarışması, 30 Nisan 2010 tarihi öncesi ilköğretim II. kademe müfredatı ve geçmiş senelerin müfredatını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

3. Sınavda toplam 60 soru sorulacaktır. Bu soruların 8. Sınıflarda 30’u Matematik,12’si Fizik, 10’u Biyoloji,8’i de Kimya; 7.Sınıflarda 30’u Matematik, 12’si Fizik,10’u Kimya,8’i de Biyoloji derslerinden oluşacaktır.

4. Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecektir.

5. Sınav süresi 100 dakikadır.

6. Puan eşitliği halinde öğrenciler arasındaki sıralama aşağıdaki kıstaslara göre yapılacaktır;

* Yaşı küçük olan tercih edilir.

* Özürlü olan tercih edilir.

* Kız olan tercih edilir.

Yukarıdaki ölçütlerin eşitliği halinde kura çekilir.

7. Sınav 21 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 10:00–11:30 arasında

Özel Yelkenoğlu Liseleri ile Özel Kılıçaslan Liseleri’nde yapılacaktır.

8. Sınav salonu ve sıra no bilgileri sınav öncesi www.yelkenoglu.k12.tr adresinde ilan edilecektir.

9. Öğrenciler sınava nüfus cüzdanı veya resimli okul kimlik kartlarıyla gireceklerdir.

10. Cevap anahtarları aynı gün okullarımızda açıklanacaktır.