ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI III. AKADEMİK ADIMLAR SEMPOZYUMU

Sevgili Öğrenciler,
Akademik çalışmalarınızı ve öğretim sürecinde edindiğiniz bilgi ve becerileri yaşamınızda kullanarak ürettiğiniz her türlü ürünü paylaşabildiğiniz III. Akademik Adımlar Sempozyumu, 03.06.2014 tarihinde İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileri tarafından düzenlenecektir. Organizasyonundan bilim kuruluna, oturum başkanlığından bildiri sunumuna kadar tüm boyutları öğrenciler tarafından düzenlenen bu sempozyum, aşağıda belirtilen ana başlıklarda gerçekleştirilecektir:
1. Edinilen Bilgi ve Becerilerin Derslere Yönelik Uygulamalarını Örnekleyen Ürünler: Derslere yönelik hazırladığınız ürün dosyası, proje, başarım görevi, yıllık ödev, edebî eser, araştırma, deney, resim, karikatür, heykel, sunum, öğrenme materyali gibi ürünlerinizle sempozyuma katılabilirsiniz.
2. Edinilen Bilgi ve Becerilerin Yaşamdaki Uygulamalarını Örnekleyen Ürünler: Derslerde edindiğiniz bilgi ve becerileri, yaşamınızda nasıl kullanıldığınızı örnekleyen her türlü araştırma, çalışma ya da diğer ürünlerinizle sempozyuma katılabilirsiniz.
Değerli öğrenciler, yukarıda belirtilen ana başlıklardan ister birine, ister ikisine dilediğiniz sayıda ürünle başvurabileceğiniz sempozyumda sunulacak ürünlerde şu özellikler aranacaktır:
Ürünleriniz;
1.Derslerde edindiğiniz bilgi ve becerilerin kullanımını örneklemeli,
2.Özgün (benzerlerinden farklı) olmalı,
3.Sizin tarafınızdan hazırlanmış olmalıdır.

02.05.2014 tarihine kadar lise.arge@tfl.k12.tr adresine göndermeniz gereken bildiri metinlerinizi, aşağıda belirtilen özelliklere göre hazırlamanız gerekmektedir:
A. Biçim Özellikleri
1. Bildiriler soldan ve yukarıdan üçer, sağdan ve alttan ikişer cm boşluk bırakılarak yazılmalı,
2. Bildirilerde Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı büyüklüğü kullanılmalı,
3. Paragraflar arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalı,
4. Ana başlıktaki sözcüklerin her harfi büyük, alt başlıklardaki sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalı,
5. Ana başlıktan sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak ad ve soyadı yazılmalı,
6. Ad ve soyaddan sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakteri ve 9 punto yazı büyüklüğüyle 80 sözcüğü geçmeyecek şekilde özet yazılmalı,
7. Özetten sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakteri ve 9 punto yazı büyüklüğüyle anahtar sözcükler yazılmalı,
8. Anahtar sözcüklerden sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak alt başlıklar ve bunlarla ilgili metin bölümleri yazılmalı,
9. Alt başlıklar ve metin arasında bir satır boşluk bırakılmalı,
10. Özet ve anahtar sözcükler dışındaki metin bölümü, en fazla beş yüz sözcükten oluşmalı,
11. Bildirilerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.

B. İçerik Özellikleri

1. Özet: En fazla 80 sözcükle çalışmanın amacı, bunu hazırlama aşamaları ve sonuç anlatılmalıdır.
2. Anahtar Sözcükler: Çalışmanın içeriğini yansıtan en fazla beş anahtar sözcük yazılmalıdır.
3. Giriş: Çalışmanın; hazırlanma gerekçeleri, derslerde edinilen hangi bilgi ve becerilerle ilişkili olduğu anlatılmalıdır.
4. Yöntem: Çalışmanın nasıl hazırlandığı açıklanmalıdır.
5. Sonuç: Çalışmayla ulaşılan sonuçların neler olduğu belirtilmelidir.
6. Kaynakça: Çalışma hazırlanırken yararlanılan her türlü yazılı, görsel ya da işitsel kaynak aşağıdaki örneklere göre belirtilmelidir:

Tek yazarlı kitap : KAZGAN, G. (2000). İktisadi Düşünce (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Birden çok yazarlı kitap : KÖKDEMİR, D. ve diğerleri. (2000). Akademik Yazım Kuralları.
Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Tek yazarlı makale : Işın, G. (2003). Savaş – Barış ve Alfred Nobel. Pivolka, 1 (10), 9-12.
Çok yazarlı makale : BAŞÇELİK, B. ve diğerleri (2002). Evrenin Görünmeyen Yamyamları:
Karadelikler. Pivolka, 1 (1), 6.
Web sitesi : KÖKDEMİR, D. (2 Kasım 2003). Rüyalar ve Olasılıklar. 21 Kasım 2003,
.

Derslerle bağlantısı kurulmayan çalışmalar ile bir kaynaktan tümüyle alıntılanan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bilim Kurulu tarafından incelenip sunulmaya değer görülen bildiriler 15 dakikada sunulacak ve her bildiri için 5 dakika soru – yanıt bölümü ayrılacaktır.

Değerli Öğrenciler,
Öğrendiklerinizin ürünlerini paylaşabileceğiniz, sizi diğerlerinden farklı kılan çalışmalarınızı bu sempozyumda gözler önüne serme fırsatı bulacaksınız. “Kimse beni görmüyor, üretiyorum ama fark edilmiyorum.” diyorsanız, TFL ailesinin sizin yeteneklerinizi ve farklı yönlerinizi izleyebileceği bu paylaşımda siz de yerinizi alın.

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI

III. AKADEMİK ADIMLAR SEMPOZYUMU

BAŞVURU FORMU

 

KATILIMCININ / KATILIMCILARIN

ADI – SOYADI  
OKULU – SINIF DÜZEYİ  
TELEFON  
E-MAİL ADRESİ  
BİLDİRİ İSMİ  
ÇALIŞMANIN AİT OLDUĞU DERS  

 

*Bildiri metni ile birlikte başvuru formunu doldurarak yollamanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurularınız kabul edilmeyecektir.

Email: lise.arge@tfl.k12.tr