Özel Saint Michel Fransız Lisesi Masal ve Hikaye Yarışması

Fransız Lisesi
Fransız Lisesi

Özel Saint Michel Fransız Lisesi Müdürlüğü, bu yıl yedincisini düzenlediği “Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması” ile öğrencileri klasik masalları ve halk hikayelerini günümüze uyarlamaya davet ediyor.

“Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması”na katılarak hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanma fırsatını kaçırmayın!

Saygılarımızla,

Özel Saint Michel Fransız Lisesi Müdürlüğü

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

Özel Saint Michel Fransız Lisesi Masal ve Hikaye Yarışması

Yarışma Konusu
Bir masalın ya da halk hikayesinin günümüze uyarlanması.

Yarışma Amacı
Yarışma, anonim masalların ve halk hikâyelerinin bu yüzyılın
gençlerinin gözünden; bu yüzyılın gerçeklerine, düşünce dünyasına,
insan ilişkilerine göre yeniden uyarlanması esasına dayanmaktadır.
Amacımız, öğrencilerimizin masallara ve halk hikayelerine yeniden
bakmasını, onlar üzerine düşünmesini, karakterleri ve olayları günümüze
uyarlayarak hem eski zamanları hem de içinde yaşadığımız aktüel
dünyayı anlamaya çalışmasını sağlamaktır.

Genel Katılım Şartları
2023-2024 Eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde faaliyet gösteren Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok
Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu
Lisesi, Özel Anadolu Lisesi,Özel Fen Lisesi öğrencisi olmak ve bu
şartnamenin 41.maddesindeki yarışma şartlarına uygun olarak kendi
yazdığı bir eseri göndermek.

Yarışma Şartları
1. Yarışmacı; orijinal metnin karakterlerini, kurgusunu ve sonunu istediği
gibi deforme edebilir.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul
edilmez.

4. Metin, masal veya halk hikâyesi türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Metin Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

6. Eser A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New
Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.

7. Eserin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört(4)
A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

8. Masalın adı ve eseri yazan öğrencinin adı, metnin başında
belirtilmelidir.

9. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Nisan 2024’tür. Yarışmaya katılan
metinlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması ve daha önce
herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda
bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve
başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.

10.Metinlerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, uyarlamanın
başarısı,Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük,
anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi
özellikler aranacaktır.

11.e-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası
gönderilecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların
başvurularının ulaşıp ulaşmadığından okulumuz sorumlu değildir.

12.Ödül almaya hak kazanan eserler okulumuzun web sayfası ve sosyal
medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.

13.Son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
İstanbul ilinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm
Resmi Anadolu Lisesi,Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi ,Resmi Fen
Lisesi ,Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ,Özel
Fen Lisesi okul türlerinde öğrenim gören öğrenciler yarışmaya
katılabilir.

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Eserler guncelle@sm.k12.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.

Başvuru Başlama Tarihi 01.03.2024
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati 01.04.2024 -24:00
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 20.5.2024

Sonuçların Açıklanacağı Yer
Özel Saint Michel Fransız Lisesi web sayfasında www.sm.k12.tr ilan edilecektir.

Başvuru Yeri Linki https://forms.gle/HSEkAxSCbyJShgLt9
olan Google form üzerinden e-mail yoluyla alınacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Metinlerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık (20 puan), uyarlamanın
başarısı (20 puan) ,Türkçeyi kullanma gücü (10puan), kurgu becerisi(10
puan) , yaratıcılık(10 puan) , özgünlük,(10 puan) anlatımda
akıcılık(10puan)noktalama ve yazım kurallarına(10 puan) uygunluk
aranacaktır.

Başvuru Usulü
Onay çıktığında linki https://forms.gle/HSEkAxSCbyJShgLt9 olan
Google form okullara gönderilecektir.
Katılımcılar Google formu doldurup iletişim e-mail adresimize
gönderecektir .

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana
çıkaran ödül verilmeyecektir. Birinciye 4000 TL, ikinciye 3500 TL,
üçüncüye 3000 TL ödül verilecektir. Ayrıca tüm katılımcılara sertifika
verilecektir.

Ödüllerin Nasıl Verileceği?
Ödüller okul bütçesinden karşılanacaktır. Ödüller okulumuz konferans
salonunda düzenlenecek ödül töreni sırasında elden teslim edilecektir.

Ödül Töreni Tarihi ve Saati 4.6.2024 13.20-14.40 arası

Ödül Töreni Yeri Saint Michel Lisesi Konferans salonu

Yarışma Bütçesi ve Bütçe Kaynakları
Birinciye 4000tl, ikinciye 3500tl, üçüncüye 3000tl, tüm katılımcılara
sertifika verilecektir (5000TL). Etkinliğin tanıtımı için 100 adet afiş
bastırılacaktır. (5000TL) , 3 koli su (1000tl) ikram edilecektir .Etkinliğin
bütçesi 21500 TL‘dir ve okul bütçesinden karşılanacaktır.

İletişim Telefon 0212 248 17 03
İletişim e-posta adresi guncelle@sm.k12.tr direction @sm.k12.tr
İletişim Adresi Abide-i Hürriyet cad. No:17 Şişli
İnternet Sayfası www.sm.k12.tr
İnstagram:saintmichel1886 Facebook:Saint Michel Fransız Lisesi-Page Institutionnelle