Özel Okul Öğrencileri Arası Resim ve Mektup Yarışması

Özel Okul Öğrencileri
Özel Okul Öğrencileri Arası Resim ve Mektup Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okul öğrencilerine yönelik “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri 2021 Strateji Belgesinde” belirlenen yurt içinde öne çıkarılacak söylemler çerçevesinde “Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışması” ve “Özel Okullar 15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması” iş ve işlemlerini kapsar.

ÖZEL OKULLAR 15 TEMMUZ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Şartları, Süreç ve İşlemler
1. Resim yarışmasına katılan öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri 2021 Strateji Belgesinde, yurt içinde öne çıkarılacak söylemleri dikkate alarak resimlerini yapacaklardır.

2. Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışmasının hedef kitlesi, özel ilkokul ve özel ortaokul öğrencileridir.

3. Katılımcıların, eserlerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerine uygun bir eser adı vermeleri gerekmektedir.

4. Katılımcılar Ek-1’deki Katılımcı Başvuru Formuna göre istenen bilgileri dolduracaklar ve okullarına bu kılavuzda belirtilen süreler içerisinde teslim edeceklerdir. Ayrıca katılımcı bilgileri ve veli imzası ile birlikte eser adı, okul koordinatör öğretmen adı, okul adı ve il/ilçe bilgileri de başvuru formunda yer almalıdır.

5. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması zorunludur.

6. Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Eserlerin arka yüzüne bu kılavuzda yer alan yapıştırılacaktır.

7. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

8. Eserler üzerinde taşıma, paketleme ve teslim öncesi herhangi bir nedenle oluşabilecek zararlardan, posta teslim gecikmelerinden Millî Eğitim Bakanlığı veya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

9. Bu kılavuzda belirlenen şartları taşımayan, arka yüzünde etiket olmayan, tahrip olmuş veya ilgili birime teslim tarihinden sonra ulaşan eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

10. Yarışmaya katılacak orijinal eserler katılımcılar tarafından okul idaresine teslim edilecektir. Eserleri teslim alan birimler (okul, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü) eserlerin güvenliğinden ve muhafazasından sorumlu olacaktır.

Rehberlik ve Gönüllülük
11. Söz konusu yarışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlanacaktır.

12. Okullar tarafından yarışma şartları, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri 2021 Strateji Belgesinde” belirlenen yurt içinde öne çıkarılacak söylemler, resim tekniği, başvuru süreçleri ve değerlendirme prosedürleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

13. Katılımcıların ihtiyaç duyacağı rehberlik ve teknik desteğin sağlanmasına yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Resim Tekniği
14. Yarışma katılımcıları 35X50 cm ebatlarında büyük boy resim kâğıdına yatay olarak kuru boya, kara kalem veya pastel boya tekniklerinden sadece birini kullanarak eserlerini yapacaklardır.

15. Resimler, paspartusu yapılarak iki mukavva arasında okula teslim edilecektir. Ayrıca yarışmaya katılacak resmin en az 8 MP (Mega Piksel) ve HD (High Density) özelliği olan bir dijital kamera ile çekilmiş 3 MB (Mega Byte) büyüklükte fotoğrafının okula teslim edilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME
16. Yarışmada değerlendirme, Ek-3 Değerlendirme Kriterlerine göre, üç aşamada yapılacaktır. Bunlar:
-Birinci aşama: Okul birincilerini belirleme aşaması
-İkinci aşama: İlçe birincilerini belirleme aşaması
-Üçüncü aşama: İl birincilerini belirleme aşaması

17. Değerlendirme aşamalarında Covid-19 Pandemi kısıtlamaları olması halinde resimler dijital fotoğrafları üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak Covid-19 Pandemi kısıtlamaları olmaması halinde, eserlerin asıllarının değerlendirme komisyonlarına teslimi esastır.

Birinci Değerlendirme Aşaması
18. Birinci Değerlendirme Aşaması için özel okullar tarafından en az bir resim öğretmeni, bir okul idari personeli (okul müdürü, müdür yardımcısı… vb ) ve farklı branşlardan bir öğretmen bulunmak şartıyla “Okul Değerlendirme Jürisi” görevlendirilmesi yapılacaktır.

19. Başvurular, Okul Yarışma Koordinatör Öğretmeninin koordinasyonunda bu kılavuzda belirtilen tarihler içerisinde toplandıktan sonra, Ek-3 Değerlendirme Kriterlerine göre okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Okul Değerlendirme Jürisi tarafından seçilecektir. Seçim süreci ve yapılan işlemlerin Ek-6 Tutanağına işlenmesinin ardından dereceye girenler okul tarafından ilan edilecektir. (Okul Panosu, Okul Web-Sitesi vs.)

20. Dereceye giren eserlerden sadece birinci olan resim, özel okul tarafından Ek-5 Veli İzin ve Açık Rıza Taahhütnamesi ile birlikte en geç 17.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

İkinci Değerlendirme Aşaması
21. İkinci Değerlendirme Aşamasında, ilçe millî eğitim müdürlüklerince okul birincileri olarak teslim alınan resimlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla “Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışması İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır. Söz konusu İlçe Değerlendirme Komisyonu, bir şube müdürü başkanlığında, resmî okullarda görevli en az bir alan öğretmeni ve bir okul idarecisi olmak şartıyla 5 kişilik üyeden oluşturulacaktır.

22. İlçe Değerlendirme Komisyonu Üyeleri seçilirken, yarışmaya katılmayan özel okullarda çalışan ve herhangi bir ücret talep etmeyen özel okul öğretmenlerinden gönüllük esasına göre görevlendirme yapılabilir.

23. İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışması kapsamında bu kılavuzun Ek-3 Değerlendirme Kriterleri dikkate alınarak özel ilkokullar ilçe birincisi ve özel ortaokullar ilçe birincisi olmak üzere ayrı ayrı iki kademede birinciler seçilecektir.

24. İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen ilçe birincilerine ait olan eserler, Ek-5 Veli İzin ve Açık Rıza Taahhütnamesi ve Ek-7 Komisyon Tutanağı ile birlikte il millî eğitim müdürlüklerine 07.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.

25. Üçüncü Değerlendirme Aşaması
26. Üçüncü Değerlendirme Aşamasında, il millî eğitim müdürlüklerince ilçe birincileri olarak teslim alınan resimlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla “Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışması İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır. Söz konusu İl Değerlendirme Komisyonu, bir şube müdürü başkanlığında, resmî okullarda görevli en az bir alan öğretmeni ve bir okul idarecisi olmak şartıyla 5 kişilik üyeden oluşturulacaktır.

27. İlçe Değerlendirme Komisyonu Üyeleri seçilirken, yarışmaya katılmayan özel okullarda çalışan ve herhangi bir ücret talep etmeyen özel okul öğretmenlerinden gönüllük esasına göre görevlendirme yapılabilir.

28. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışması kapsamında bu kılavuzun Ek-3 Değerlendirme Kriterleri dikkate alınarak özel ilkokullar il birincisi ve özel ortaokullar il birincisi olmak üzere ayrı ayrı iki kademede birinciler seçilecektir.

29. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sadece birinci seçilen eserin dijital fotoğrafının (3 MB büyüklükte), Ek-5 Veli İzin ve Açık Rıza Onay Formu ile Ek-8 Komisyon Tutanağının birer nüshasının ookgm|sosyaletkinlik@meb.gov.tr e-posta adresine; söz konusu eserin orijinalinin ise 28.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

5.2. ÖZEL OKULLAR 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Şartları, Süreç ve İşlemler
1. Özel Okullar 15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışmasına katılan öğrenciler; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri 2021 Strateji Belgesinde belirlenen yurt içinde öne çıkarılacak söylemleri dikkate alarak mektuplarını yazacaklardır.

2. Özel Okullar 15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışmasının hedef kitlesi, özel lise (Anadolu, Fen, Mesleki ve Teknik Anadolu… vb) öğrencileridir.

3. Katılımcılar Ek-1’deki Katılımcı Başvuru Formuna göre istenen bilgileri dolduracaklar ve okullarına teslim edeceklerdir. Ayrıca katılımcı bilgileri ve veli imzası ile birlikte eser adı, okul koordinatör öğretmen adı, okul adı, il/ilçe bilgileri de başvuru formunda yer almalıdır.

4. Yarışmaya katılan mektupların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması zorunludur.

5. Yarışmaya gönderilecek mektupların ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Eserlerin arka yüzüne bu kılavuzda yer alan Ek-1 Başvuru Etiketi yapıştırılacaktır.

6. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

7. Eserler üzerinde taşıma, paketleme ve teslim öncesi herhangi bir nedenle oluşabilecek zararlardan, posta teslim gecikmelerinden Millî Eğitim Bakanlığı veya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

8. Bu kılavuzda belirlenen şartları taşımayan, arka yüzünde etiket olmayan, tahrip olmuş veya ilgili birime teslim tarihinden sonra ulaşan eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

9. Yarışmaya katılacak orijinal eserler katılımcılar tarafından okul idaresine teslim edilecektir. Eserleri teslim alan birimler (okul, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü) eserlerin güvenliğinden ve muhafazasından sorumlu olacaktır.

Rehberlik ve Gönüllülük
10. Söz konusu yarışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlanacaktır.

11. Okullar tarafından yarışma şartları, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri 2021 Strateji Belgesinde” belirlenen yurt içinde öne çıkarılacak söylemler, mektup yazım tekniği, başvuru süreçleri ve değerlendirme prosedürleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

12. Katılımcıların ihtiyaç duyacağı rehberlik ve teknik desteğin sağlanmasına yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Mektup Yazım Tekniği ve Özellikleri
13. Yarışmaya katılan mektuplar karalama, silme, katlama yapılmamış, A-4 boyutunda çizgisiz beyaz kağıda, mavi dolma veya tükenmez kalemle en fazla bir sayfa olacak şekilde yazılmış olmalıdır.

14. Yarışmaya katılacak mektubun en az 8 MP (Mega Piksel) ve HD (High Density) özelliği olan bir dijital kamera ile çekilmiş 3 MB (Mega Byte) büyüklükte fotoğrafının okullara teslim edilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME
15. Yarışmada değerlendirme, Ek-4 Değerlendirme Kriterlerine göre, üç aşamada yapılacaktır. Bunlar:
-Birinci aşama: Okul birincilerini belirleme aşaması
-İkinci aşama : İlçe birincilerini belirleme aşaması
-Üçüncü aşama: İl birincilerini belirleme aşaması

16. Değerlendirme aşamalarında Covid-19 Pandemi kısıtlamaları olması halinde resimler dijital fotoğrafları üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak Covid- 19 Pandemi kısıtlamaları olmaması halinde, eserlerin asıllarının değerlendirme komisyonlarına teslimi esastır.

Birinci Değerlendirme Aşaması
17. Birinci Değerlendirme Aşaması için özel okullar tarafından en az bir Türkçe öğretmeni, bir okul idari personeli (okul müdürü, müdür yardımcısı… vb ) ve farklı branşlardan bir öğretmen bulunmak şartıyla “Okul Değerlendirme Jürisi” görevlendirilmesi yapılacaktır.

18. Başvurular, Okul Yarışma Koordinatör Öğretmeninin koordinasyonunda bu kılavuzda belirtilen tarihler içerisinde toplandıktan sonra, Ek- 4 Değerlendirme Kriterlerine göre okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Okul Değerlendirme Jürisi tarafından seçilecektir. Seçim süreci ve yapılan işlemler Ek-6 Tutanağa işlenmesinin ardından dereceye girenler okul tarafından ilan edilecektir. (Okul Panosu, Okul Web-Sitesi vs.)

19. Dereceye giren eserlerden sadece birinci olan mektup, özel okul müdürlükleri tarafından Ek-5 Veli İzin ve Açık Rıza Onay Formu ile birlikte en geç 17.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

İkinci Değerlendirme Aşaması
20. İkinci Değerlendirme Aşamasında, ilçe millî eğitim müdürlüklerince okul birincileri olarak teslim alınan mektupların değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla “Özel Okullar 15 Şehitlerine Mektup Yarışması İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır. Söz konusu İlçe Değerlendirme Komisyonu, bir şube müdürü başkanlığında, resmi okullarda görevli en az bir alan öğretmeni ve bir okul idarecisi olmak şartıyla 5 kişilik üyeden oluşturulacaktır.
5.2.21. İlçe Değerlendirme Komisyonu Üyeleri seçilirken, yarışmaya katılmayan özel okullarda çalışan ve herhangi bir ücret talep etmeyen özel okul öğretmenlerinden gönüllük esasına göre görevlendirme yapılabilir.

22. İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından Özel Okullar 15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması kapsamında bu kılavuzun Ek-4 Değerlendirme Kriterleri dikkate alınarak özel liseler ilçe birincisi seçilecektir.

23. İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen ilçe birincilerine ait olan eserler, Ek-5 Veli İzin ve Açık Rıza Taahhütnamesi ve Ek-7 Komisyon Tutanağı ile birlikte il millî eğitim müdürlüklerine 07.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.

Üçüncü Değerlendirme Aşaması
24. Üçüncü Değerlendirme Aşamasında, il millî eğitim müdürlüklerince ilçe birincileri olarak teslim alınan resimlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla “Özel Okullar 15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır. Söz konusu İl Değerlendirme Komisyonu, bir şube müdürü başkanlığında, resmi okullarda görevli en az bir alan öğretmeni ve bir okul idarecisi olmak şartıyla 5 kişilik üyeden oluşturulacaktır.
5.2.25. İl Değerlendirme Komisyonu Üyeleri seçilirken, yarışmaya katılmayan özel okullarda çalışan ve herhangi bir ücret talep etmeyen özel okul öğretmenlerinden gönüllük esasına göre görevlendirme yapılabilir.

26. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışması kapsamında bu kılavuzun Ek-4 Değerlendirme Kriterleri dikkate alınarak özel liseler il birincisi seçilecektir.

27. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sadece birinci seçilen eserin dijital fotoğrafının (3 MB büyüklükte), Ek-5 Veli İzin ve Açık Rıza Onay Formu ile Ek-8 Komisyon Tutanağının birer nüshasının ookgm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr e-posta adresine; söz konusu eserin orijinalinin ise 28.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

ÖDÜLLENDİRME VE YAYINLAMA

1. Yarışmaya katılan il birincileri için “Katılım Belgesi’’ Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. Katılım Belgeleri il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından katılımcılara teslim edilecektir.

2. Yarışmanın okul değerlendirme aşamasında dereceye giren katılımcılara her kategoride ayrı ayrı olmak üzere (resim- mektup) özel okullar tarafından ödül verilebilecektir.

3. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek Katılım Belgesi verilecektir. Ayrıca dereceye giren katılımcılara ise il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından imkânları dâhilinde ödül verilebilecektir.
8.4. Yarışma sonrasında dereceye giren ve sergilenmeye uygun bulunan eserler, öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma etkinliklerinde veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak muhtelif etkinliklerde sergilenebilecektir.

5. Yarışmada, tüm ülke çapında Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü şeklinde bir seçim yapılmayacaktır. İl birincilerinin eserleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alacak olan bağlantı (web-link) üzerinden yayınlanacaktır.

6. Özel Okullar 15 Temmuz Resim Yarışmasında sadece il birincisi olan eserlerin dijital fotoğrafları ile birlikte il millî eğitim müdürlükleri tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Kılavuz için tıklayınız.