ÖZEL MEF LİSESİ MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI (ÇEVRİM İÇİ/ONLINE)

MEFHIGHMUN, genç neslin eleştirel düşünme, araştırma ve münazara becerilerini geliştirmenin yanı sıra dünyaya daha geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan kayda değer bir konferanstır. Dünyayı ilgilendiren konularda tartışma deneyimi yaşamaları için harika bir fırsat.

Konferansımız eğitim, bilim, kültür, insan hakları, ekonomi, sağlık ve çevre gibi alanlarda geniş bir tartışma ortamı sağlamak için özenle seçilmiş özel komitelerden oluşmaktadır.

“Sürdürülebilirliğe Yolculuk”, daha iyi yaşam kalitesi arayışında toplumsal, ekonomik ve çevresel alanların dengelendiği bir dünyaya ulaşma yolundaki insanoğlunun uzun serüvenini ifade ediyor. Anahtar, gelecek nesillerin bunu yapma yeteneğinden ödün vermeden mevcut toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmemizi sağlamaktır. Global Change Ltd.’nin yazarı, iş danışmanı ve başkanı Patrick Dixon’ın dediği gibi “Geleceği anlamanın anahtarı tek bir kelimedir: sürdürülebilirlik.” İkinci yıllık oturumumuzda, dünyanın harikalarını derinlemesine keşfedecek ve kendi geleceğimizi inşa etme azmi ile adım adım dünyamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşacağız.

Özel MEF Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı MEFHIGHMUN 2022 (Çevrim İçi/Online) konusu “Sürdürülebilirliğe Yolculuk”tur. Konferans boyunca öğrenciler sürdürülebilir yaşamın nasıl oluşturulabileceğini sorgulayacak ve bu yaşam şekline dair çözüm önerileri üreteceklerdir.

Özel MEF Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı, katılan öğrencilerin dünya genelindeki önemli sorunlara yeni çözümler geliştirecekleri bir konferanstır. Konferansın amacı, katılacak olan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini artırmak, farkındalık yaratmak ve kültürler arası etkileşimleri tanıtmaktır.

7. Genel Katılım Şartları

– Konferans dili İngilizce’dir. Resmi oturumlarda kullanılan tek dil İngilizce olmalıdır.
– Okullar delege olarak seçtiği öğrenciler için başvuru formu doldurarak başvuru yapabilmektedir. Okullar tarafından yapılan tüm onaylı başvurular kabul edilmektedir. Bir okul en fazla 20 öğrenci ile başvurabilir.
– Konferansa katılan tüm öğrencilerin tüm oturumlar boyunca resmi kıyafet giymeleri zorunludur.
– Konferans öncesi sekreteıya tarafından hazırlanan komite konuları ve içerikler delegeler tarafından dikkate alınmalıdır.
– Katılımcılar ikiden fazla oturum kaçırdıkları takdirde sertifika alamayacaklardır.

KOMİTELER VE KOMİTE KONULARI:
1. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi: Birleşmiş Milletlerin ana organlarından biri olan ECOSOC, ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda politika tavsiyeleri veren ve kalkınma hedefleri geliştiren bir konseydir. MEFHIGHMUN Ekonomik ve Sosyal Komitesinde aşağıdaki konular işlenecektir:
a. Asya-Pasifik bölgesindeki çalışma koşulları sorunu
b. Dijitalleşme ve yeniliği teşvik ederek küresel ekonomik üretkenliği geliştirmek

MEFHIGHMUN 2022
2. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi: İnsan haklarının korunması ve bu hakların ihlalleri ile alakalı harekete geçilmesi yönünde hedefleri olan konseydir. Temel amaçlardan biri, insan hakları için uluslararası birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. MEFHIGHMUN İnsan Hakları Komitesinde aşağıdaki konular işlenecektir:
a. Uluslararası İnsan Haklarını geliştirici öneriler
b. Afrika’da kadınların yaşadığı sorunlar için çözüm yolları

3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü: Eğitim, bilim ve kültür yolu ile dünya barışını ve güvenliğini amaçlayan komitedir. MEFHIGHMUN Eğitim, Bilim ve Kültür Komitesinde aşağıdaki konular işlenecektir:
a. Eğitimde eşitlik
b. Arkeolojik alanların tahribatını önlemek amacıyla madencilik için uluslararası yasal çerçevelerin uygulanması ve geliştirilmesi

4. Birleşmiş Milletler Çevre Programı: Çevre sorunlarına gerekli önlemleri alan ve bunları koordine eden komitedir. MEFHIGHMUN Çevre Komitesinde aşağıdaki konular işlenecektir:
a. Su kaynaklarının korunması için önlemler almak
b. Temiz enerji kaynaklarının teşviki

5. Dünya Sağlık Meclisi: Dünyanın en yüksek sağlık politikası belirleme organıdır. Bu komitede özel sağlık gündemleri üzerine poliçeler düzenlenir. MEFHIGHMUN Sağlık Meclisi’nde aşağıdaki konular işlenecektir:
a. Özel olarak Güney Asya’da, Kovid-19 aşısının kırsal alanlarda dağıtımı ve farkındalığı için bir plan oluşturulması
b. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde temiz su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi artırmak için yeni politikaların benimsenmesi

6. Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletlerin ana organlarından biridir. Devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözer ve uluslararası hukuk konularında tavsiye niteliğinde görüşler verir. MEFHIGHMUN bu sene aşağıdaki konuyu işleyecektir:
a. Nikaragua ve Amerika Birleşik Devletleri

7. Tarihsel Komite: İki taraflı gerçek savaşların simülasyonunu gerçekleştiren komitedir. Bu sene tarihsel komite “Rus İç Savaşı’nın simülasyonu.

Konferansa katılım için hiçbir ücret istenmeyecektir. Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

Etkinliğe başvurular www.mefhighmun.org adresinden yapılacaktır.