ÖZEL MEF LİSESİ 2. YABANCI DİLLER YARIŞMASI

ÖZEL MEF LİSESİ 2. YABANCI DİLLER YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ
ÖZEL MEF LİSESİ

YARIŞMANIN KONUSU
Kültürel çeşitlilik zenginliktir.

YARIŞMANIN TEMEL AMACI
Öğrencilerin farklı kültürler arasında bağlantı kurmalarını, bilgilerini kullanarak duygu ve düşüncelerini öğrendikleri 2. Yabancı dilde ifade etmelerini, farklı bakış açıları geliştirerek yaratıclıklarını arttırmalarını sağlamak.

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin öğrendikleri 2. Yabancı dili (Almanca, Fransızca, İspanyolca) kullanarak “Kültürel çeşitlilik zenginliktir” temalı slogan yazmalarını ve bu slogana uygun afiş tasarımı yapmalarını sağlamak.

TÜRÜ
Afiş tasarımı

HEDEF KİTLE
Türkiye genelinde özel ve resmî ortaokul (6-7-8) ve lise (9-10-11) öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
a. Eserlerin Teslim Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma
b. Ön seçici Kurulun (Ön Jüri) Eserleri Değerlendirmesi: 2 Mart – 07 Mart 2015
c. Seçici Kurulun ( Jürinin ) Dereceye Giren Eserleri Belirlemesi: 23 Mart 2015 P.tesi
d. Ödül Töreni: 30 Mart 2015 P.tesi

KATILIM ŞARTLARI
Türkiye genelinde özel veya resmî ortaokul ve liselerde öğrenci olmak.

YARIŞMA ŞARTLARI
• Yarışma lise ve ortaokul düzeyinde iki farklı kategoride ve Almanca, Fransızca, İspanyolca olarak 3 ayrı alt başlıkta gerçekleştirilecektir.

• Lise kategorisinde yarışmacı “ Kültürel çeşitlilik zenginliktir” temalı bir afiş çalışması gerçekleştirecek ve öğrendiği 2. Yabancı dilde (Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birinde) hazırlamış olduğu afişe uygun bir slogan yazacaktır.

• Lise kategorisinde yarışmacı hazırlamış olduğu afiş çalışmasının yanı sıra çalışmasının içeriğini açıklayan Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinden birinde, en az 100 kelimelik (2 paragraf) bir metin yazmalıdır.

• Açıklama metni “Times New Roman” yazı karakterinde “12 punto” kullanılarak “A4” kağıdına yazılmalıdır.

• Afiş çalışmaları A3 formatında gerçekleştirilecek, slogan afiş üzerinde okunaklı bir şekilde yer alacaktır. Yarışmaya katılacak olan afişler istenilen her teknikle hazırlanabilir. (çizim, kolaj, grafik-tasarım vb.)

• Yarışmaya katılan her afişin ve her açıklama metninin arkasına yarışmacıya ait aşağıdaki bilgileri içeren bilgi kartı yapıştırılmalıdır.

Ad / soyad
Doğum tarihi
Okulu / Sınıfı
Yarışmaya katıldığı kategori
Danışman Öğretmeni
Öğrenci İletişim bilgileri (telefon, adres, mail)
Danışman Öğretmen İletişim bilgileri (telefon, adres, mail)

• Lise kategorisi için örnek bir afiş çalışması ve açıklama metni şartnamenin sonunda EK.1 deki dosyada paylaşılmıştır.

• Ortaokul kategorisinde yarışmacı, “ Kültürel çeşitlilik zenginliktir” temalı bir afiş çalışması gerçekleştirecek ve öğrendiği 2. Yabancı dilde (Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birinde) hazırlamış olduğu afişe uygun bir slogan yazacaktır. Afiş çalışmaları A3 formatında gerçekleştirilecek, slogan afiş üzerinde okunaklı bir şekilde yer alacaktır. Yarışmaya katılacak olan afişler istenilen her teknikle hazırlanabilir. (çizim, kolaj, grafik-tasarım vb.)

• Yarışmaya katılan her afişin arkasına yarışmacıya ait aşağıdaki bilgileri içeren bilgi kartı yapıştırılmalıdır.

Ad / soyad
Doğum tarihi
Okulu / Sınıfı
Yarışmaya katıldığı kategori
Danışman Öğretmeni
Öğrenci İletişim bilgileri (telefon, adres, mail)
Danışman Öğretmen İletişim bilgileri (telefon, adres, mail)

• “Yarışma afişleri, sponsorumuz Yurtiçi Kargo aracılığıyla Türkiye genelinde “ÖZEL MEF LİSESİ PROJE GÖNDERİLERİ” kodu belirtilerek şartnamede belirtilen adrese ücretsiz olarak gönderilebilecektir.”

• Yarışmayla ilgili değerlendirme Almanca lise – ortaokul kategorisi, Fransızca lise – ortaokul kategorisi, İspanyolca lise – ortaokul kategorisi olmak üzere birbirinden ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

• Okullar yarışmaya her dilde, her kategoriden en fazla 10 eserle katılabilirler.

• Birden fazla kişi tarafından hazırlanmış afişler , yarışmaya katılamaz.Yarışmaya gönderilen afişler ön eleme jürisi tarafından incelenecek ve ön eleme sonuçları www.mef.k12.tr adresinden ilan edilecektir.

• Ön elemeyi geçen çalışmalar; Alman Kültür merkezi, İspanyol Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi tarafından görevlendirilen, alanlarında yetkin kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

• Ödüller birden çok afiş arasında paylaştırılamaz.

• Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Eser sahibi adli ve idari yargı yoluna müracaat haklarından vazgeçmiştir.

• Yarışmaya gönderilen tüm afişler ödül töreni sırasında sergilenecektir.

• Katılımcılar, şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Özel MEF Lisesi Okulları
Dereboyu cad. Leylak sk. Ortaköy/ Beşiktaş – İSTANBUL
Telefon: 0.212 287 69 00 / 10 hat
www.mef.k12.tr
Yasemin Yıldırım Şahin / yildirimy@mef.k12.tr

SEÇİCİ KURUL
Jüri, Almanca lise ve ortaokul kategorisi için; Alman Kültür Merkezi yetkilileri
Fransızca lise ve ortaokul kategorsi için Fransız Kültür Merkezi yetkilileri
İspanyolca lise ve ortaokul kategorisi için İspanyol Kültür Merkezi yekililerinden oluşacaktır.

ÖDÜLLER

Fransızca lise kategorisinde:
Birinci seçilen afiş ve açıklama metni 2 kişilik Fransa seyahati ile ödüllendirilir.
İkinci seçilen afiş ve açıklama metni 1 adet fotoğraf makinesi ile ödüllendirilir.
Üçüncü seçilen afiş ve açıklama metni 1 adet “I-pod” ile ödüllendirilir.

Fransızca ortaokul kategorisinde:
Birinci seçilen afiş 1 adet tablet bilgisayar ile ödüllendirilir.
İkinci seçilen afiş 1 adet “I-pod” ile ödüllendirilir.
Üçüncü seçilen afiş fransızca kitap ve oyun seti ile ödüllendirilir.

İspanyolca lise kategorisinde;
Birinci seçilen afiş ve açıklama metni 2 kişilik İspanya seyahati ile ödüllendirilir.
İkinci seçilen afiş ve açıklama metni 1 adet fotoğraf makinesi ile ödüllendirilir.
Üçüncü seçilen afiş ve açıklama metni 1 adet “I-pod” ile ödüllendirilir.

İspanyolca ortaokul kategorisinde;
Birinci seçilen afiş 1 adet tablet bilgisayar ile ödüllendirilir.
İkinci seçilen afiş 1 adet “I-pod” ile ödüllendirilir.
Üçüncü seçilen afiş ispanyolca kitap ve oyun seti ile ödüllendirilir.

Almanca lise kategorisinde:
Birinci seçilen afiş ve açıklama metni 2 kişilik Almanya seyahati ile ödüllendirilir.
İkinci seçilen afiş ve açıklama metni 1 adet fotoğraf makinesi ile ödüllendirilir.
Üçüncü seçilen afiş ve açıklama metni 1 adet “I-pod” ile ödüllendirilir.

Almanca ortaokul kategorisinde:
Birinci seçilen afiş 1 adet tablet bilgisayar ile ödüllendirilir.
İkinci seçilen afiş 1 adet “I-pod” ile ödüllendirilir.
Üçüncü seçilen afiş almanca kitap ve oyun seti ile ödüllendirilir.

• Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.

Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen Özel MEF Lisesine ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.