Özel MEF Lisesi 2. Yabancı Diller Yarışması 2016

Özel MEF Lisesi 2. Yabancı Diller Bölümü olarak her yıl Türkiye genelinde Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenen ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediğimiz 2. Yabancı Diller Afiş yarışmamızın başvuruları başladı.

Bu yıl lise kategorisinde öğrenciler öğrendikleri dilde “Kültürlerarası iletişimin gücü” temalı birer afiş tasarımı ve çalışmalarını anlatan açıklama metinleriyle bu yarışmanın parçası olurken ortaokul kategorisinde öğrenciler “Kültürlerarası iletişimin gücü” temalı bir afiş tasarımı ve öğrendikleri dilde tasarımlarına uygun bir sloganla yarışmaya katılım gösterecekler.

Son katılım tarihi 18 Mart 2016 olan ve kazananların 13 Nisan 2016 tarihinde okulumuzda düzenlenecek tören sırasında ilan edileceği Türkiye’nin ilk çok dilli ve çok ödüllü 2. Yabancı Diller Yarışmasında jüri üyeliğini ise Almanya, Fransa ve İspanya Konsolosluklarına bağlı yetkililer yapacaklar. Yarışma sonucunda öğrenciler hem bilgilerini ve yaratıcılıklarını sergileme imkanı bulacaklar hem de birbirinden değerli ödüllerin sahibi olacaklar.

Bilgi : Gönderiler Yurtiçi Kargo aracılığıyla «MEF Lisesi Proje Gönderileri» kodu belirtilerek iletişim adresine ücretsiz olarak gönderilebilecektir.

ÖZEL MEF LİSESİ
2. YABANCI DİLLER YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ
ÖZEL MEF LİSESİ

YARIŞMANIN KONUSU Kültürlerarası iletişimin gücü.

YARIŞMANIN TEMEL AMACI
Öğrencilerin farklı kültürler arasında bağlantı kurmalarını, doğru iletişimin gücü konusunda farkındalık sahibi olmalarını, bilgilerini kullanarak duygu ve düşüncelerini öğrendikleri 2. yabancı dilde ifade etmelerini, farklı bakış açıları geliştirerek yaratıclıklarını arttırmalarını sağlamak.

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin öğrendikleri 2. yabancı dili (Almanca, Fransızca, İspanyolca) kullanarak “Kültürlerarası İletişimin Gücü” temalı slogan yazmalarını ve bu slogana uygun afiş tasarımı yapmalarını sağlamak.

TÜRÜ Afiş tasarımı

HEDEF KİTLE Türkiye genelinde özel ve resmî ortaokul (5-6-7-8) ve lise (9-10-11-12) öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
a) Eserlerin Teslim Tarihi: 18 Mart 2016 Cuma
b) Ön seçici Kurulun (Ön Jüri) Eserleri Değerlendirmesi: 21-25 Mart 2016
c) Seçici Kurulun (Jürinin) Dereceye Giren Eserleri Belirlemesi: 6 Nisan 2016 Çarşamba
d) Ödül Töreni:13 Nisan 2016 Çarşamba

KATILIM ŞARTLARI Türkiye genelinde özel veya resmî ortaokul ve liselerde öğrenci olmak.

YARIŞMA ŞARTLARI
* Yarışma lise ve ortaokul düzeyinde iki farklı kategoride ve Almanca,Fransızca, İspanyolca olarak 3 ayrı alt başlıkta gerçekleştirilecektir.
* Lise kategorisinde yarışmacı “Kültürlerarası İletişimin Gücü” temalı bir afiş çalışması gerçekleştirecek ve öğrendiği 2.yabancı dilde (Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birinde) hazırlamış olduğu afişe uygun bir slogan yazacaktır.
* Lise kategorisinde yarışmacı hazırlamış olduğu afiş çalışmasının yanı sıra çalışmasının içeriğini açıklayan Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinden birinde, en az 100 kelimelik (2 paragraf) bir metin yazmalıdır.
* Açıklama metni “Times New Roman” yazı karakterinde “12 punto” kullanılarak “A4” kağıdına yazılmalıdır.
* Afiş çalışmaları A3 formatında gerçekleştirilecek, slogan afiş üzerinde okunaklı bir şekilde yer alacaktır. Yarışmaya katılacak olan afişler istenilen her teknikle hazırlanabilir. (Çizim, kolaj, grafiktasarım vb.)
* Yarışmaya katılan her afişin ve her açıklama metninin arkasına yarışmacıya ait aşağıdaki bilgileri içeren bilgi kartı yapıştırılmalıdır.

Ad/Soyad
Okulu/Sınıf
Yarışmaya Katıldığı Kategori
Danışman Öğretmen Ad Soyad

*  Ortaokul kategorisinde yarışmacı “Kültürlerarası İletişimin Gücü” temalı bir afiş çalışması gerçekleştirecek ve öğrendiği 2. yabancı dilde (Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birinde) hazırlamış olduğu afişe uygun bir slogan yazacaktır. Afiş çalışmaları A3 formatında gerçekleştirilecek, slogan afiş üzerinde okunaklı bir
şekilde yer alacaktır. Yarışmaya katılacak olan afişler istenilen her teknikle hazırlanabilir. (Çizim, kolaj, grafik-tasarım vb.)
* Yarışmaya katılan her afişin arkasına yarışmacıya ait aşağıdaki bilgileri içeren bilgi kartı yapıştırılmalıdır.

Ad/Soyad
Okulu/Sınıf
Yarışmaya Katıldığı Kategori
Danışman Öğretmen Ad Soyad

*  Yarışma afişleri, sponsorumuz Yurtiçi Kargo aracılığıyla Türkiye genelinde “327436486 – MEF LİSESİ PROJE GÖNDERİLERİ” kodu belirtilerek şartnamede belirtilen adrese ücretsiz olarak gönderilebilecektir.
* Yarışmayla ilgili değerlendirme Almanca lise-ortaokul kategorisi, Fransızca lise-ortaokul kategorisi, İspanyolca lise-ortaokul kategorisi olmak üzere birbirinden ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
* Okullar yarışmaya her dilde, her kategoriden en fazla 10 eserle katılabilirler.
* Birden fazla kişi tarafından hazırlanmış afişler, yarışmaya katılamaz. Yarışmaya gönderilen afişler ön eleme jürisi tarafından incelenecek ve ön eleme sonuçları www.mef.k12.tr adresinden ilan edilecektir.
* Ön elemeyi geçen çalışmalar; Alman Kültür Merkezi-Alman Konsolosluğu, İspanyol Kültür Merkezi-İspanya Konsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi-Fransa Konsolosluğu tarafından görevlendirilen, alanlarında yetkin kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
* Ödüller birden çok afiş arasında paylaştırılamaz.
*  Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Eser sahibi adli ve idari yargı yoluna müracaat haklarından vazgeçmiştir.
* Yarışmaya gönderilen ve ön elemeyi geçen tüm eserler ödül töreni sırasında sergilenecektir.
* Katılımcılar, şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Özel MEF Lisesi Okulları
Ulus Mah. Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon: 0212 362 26 33/1375
www.mef.k12.tr
Yasemin YILDIRIM ŞAHİN / [email protected]

SEÇİCİ KURUL
Jüri,
Almanca lise ve ortaokul kategorisi için:
– Alman Kültür Merkezi-Alman Konsolosluğu yetkilileri
Fransızca lise ve ortaokul kategorsi için:
– Fransız Kültür Merkezi-Fransız Konsolosluğu yetkilileri
İspanyolca lise ve ortaokul kategorisi için:
– İspanyol Kültür Merkezi-İspanya Konsolosluğu yetkililerinden oluşacaktır.

ÖDÜLLER
Fransızca lise kategorisinde:
– Birinci seçilen afiş ve açıklama metni “2 kişilik Fransa gidiş-dönüş uçak bileti” ile ödüllendirilir.
– İkinci seçilen afiş ve açıklama metni “1 adet tablet bilgisayar” ile ödüllendirilir.
– Üçüncü seçilen afiş ve açıklama metni “1 adet I-pod” ile ödüllendirilir.
Fransızca ortaokul kategorisinde:
– Birinci seçilen afiş “1 adet tablet bilgisayar” ile ödüllendirilir.
– İkinci seçilen afiş “1 adet I-pod” ile ödüllendirilir.
– Üçüncü seçilen afiş “Fransızca kitap ve oyun seti” ile ödüllendirilir.
İspanyolca lise kategorisinde:
– Birinci seçilen afiş ve açıklama metni “2 kişilik İspanya gidiş-dönüş uçak bileti” ile ödüllendirilir.
– İkinci seçilen afiş ve açıklama metni “1 adet tablet bilgisayar” ile ödüllendirilir.
– Üçüncü seçilen afiş ve açıklama metni “1 adet I-pod” ile ödüllendirilir.
İspanyolca ortaokul kategorisinde:
– Birinci seçilen afiş “1 adet tablet bilgisayar” ile ödüllendirilir.
– İkinci seçilen afiş “1 adet I-pod” ile ödüllendirilir.
– Üçüncü seçilen afiş “İspanyolca kitap ve oyun seti” ile ödüllendirilir.
Almanca lise kategorisinde:
– Birinci seçilen afiş ve açıklama metni “2 kişilik Almanya gidiş-dönüş uçak bileti” ile ödüllendirilir.
– İkinci seçilen afiş ve açıklama metni “1 adet tablet bilgisayar” ile ödüllendirilir.
– Üçüncü seçilen afiş ve açıklama metni “1 adet I-pod” ile ödüllendirilir.
Almanca ortaokul kategorisinde:
– Birinci seçilen afiş 1 adet tablet bilgisayar ile ödüllendirilir.
– İkinci seçilen afiş 1 adet “I-pod” ile ödüllendirilir.
– Üçüncü seçilen afiş “Almanca kitap ve oyun seti” ile ödüllendirilir.

*  Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi, ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ise başarı belgesi verilecektir.
* Lise kategorisi 1.lik ödülü kazanan yarışmacılara verilecek uçak biletleri yarışma organizatörleri tarafından belirtilen tarih aralıkları ve destinasyonlarda olacak ve biletlerde isim değişikliği yapılmayacaktır.
* Ödüller hiçbir şekilde nakte çevrilemez.

Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen Özel MEF Lisesine ait olacaktır.
Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

Başvuru için:
Yarışma afişleri, MEF Okulları Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak
Sok. 34340 Ulus-Beşiktaş / İSTANBUL adresine, Yasemin
YILDIRIM ŞAHİN (2. Yabancı Diller Bölüm Başkanı) adına,
Yurtiçi Kargo aracılığıyla 327436486- MEF LİSESİ PROJE
GÖNDERİLERİ kodu belirtilerek, ücretsiz olarak gönderilebilir.

Bilgi İçin;
Yasemin YILDIRIM ŞAHİN (2. Yabancı Diller Bölüm Başkanı)
[email protected]
Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok.
34340 Ulus – Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 287 69 00 Dahili: 1375 Faks: 0 212 257 82 25

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.