ÖZEL MARMARA ANADOLU MESLEK LİSESİ LİSELER ARASI 1. KISA FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAME

 1. Yarışmaya kısa metraj kurmaca türünde  ve son 2 yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir.
 2. Yarışmaya katılacak filmlerde konu kısıtlaması yoktur. Ancak  Kısa Film yarışmasına gönderilecek olan filmler, jenerik dahil 5 dakikadan uzun olmamalıdır.
 3. Katılımcılar, aşağıda verilen  katılım formunu serdarkonak@mek.k12.tr adresine ve filminin DVD formatında kaydedilmiş 3 (üç) kopyasını  15 Mart 2011 tarihine kadar  Marmara Eğitim Köyü Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 34857 Maltepe – İSTANBUL  adresine Serdar KONAK dikkatine göndermelidirler. Kısa Film Yarışması’na gönderilen zarfın üzerine “ÖZEL MARMARA ANADOLU MESLEK LİSESİ LİSELER ARASI         1. KISA FİLM YARIŞMASI” ibaresi yazılmalıdır.
 4. 4. Kısa Film Yarışması’na gönderilecek filmlerin konu, içerik, görüntü, her türlü ses-müzik ve sair tüm unsurları üzerinde FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) kapsamında doğacak fikri ve diğer tüm hakların sorumluluğu katılımcılara ait olup, üçüncü kişilerin eserler üzerindeki hak taleplerinden kurumumuzun  hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Katılımcılar; bu proje kapsamında yarışmaya gönderdikleri filmlerin, yukarıda izah olunan tüm unsurlar bakımından özgün (katılımcıya ait) olduğunu yahut ilgililerinden (eser sahiplerinden) izin alınmak ve telif bedelleri ödenmek suretiyle kullanıldığını, bu kapsamda Marmara Eğitim kurumlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
 6. Başvuru belgesi sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. (Katılımcı öğrenciler ilköğretim ikinci kademe 6,7 ve 8. sınıflarından olacağı için bu sorumluluk ya yürütücü öğretmene ya da okul yönetimine aittir)
 7. Katılımcılar, Kısa Film Yarışması’na bir filmle katılabilirler.
 8. Yarışma İstanbul ili dahilindeki İlköğretim okullarının ikinci kademe 6, 7 ve 8. sınıfları ile liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında  okuyan tüm öğrencilere  açıktır.
 9. Jüri seçimiyle Kısa Film Yarışması’na kabul edilen filmler,Marmara Eğitim Kurumları tarafından arşivlenecek eğitim amaçlı kullanılmak üzere yayını ve çoğaltılması yapılabilecektir.
 10. Bu şartnamede belirtilen koşullara uymayan başvurular yarışma komitesi tarafından Kısa Film Yarışması’ndan çıkarılabilir.
 11. Filmlerin içeriği yasalara ve genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
 12. Sonuçlar; Filmlerin en son teslim tarihinden 15 gün sonra belirlenecektir.
 13. Bahsi geçen yarışmaya Marmara Eğitim Kurumlarında okuyan öğrenciler katılamazlar.
 14. Ödüller ;
   Birinci: Bodrum Marmara Kolejinde 2 (iki ) kişilik 10 gün tatil
   İkinci:   Bodrum Marmara Kolejinde 2 (iki ) kişilik 7 gün tatil
  Üçüncü: Bodrum Marmara Kolejinde 2 (iki ) kişilik 5 gün tatil 

 

SEÇİCİ KURUL:

Serdar  KONAK , Şadan ALPTEKİN , A. Gönül ÇINAR , Aynur ASLAN , İlknur AKGÜN ,  Murat ATIL , Zerrin DİNGA

ANA  JÜRİ :                    

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

 •  FİLMLERİN TESLİMİ: 15 Mart  2011
 • ÖN SEÇİCİ KURUL TOPLANTISI:  21 Mart 2011
 • ANA JÜRİ:       04 Nisan 2011
 • SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 11 Nisan2011