Özel Gereksinimli Öğrenciler için Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 2237
Özel Gereksinimli Öğrenciler için Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Proje kapsamında katılımcılar özel gereksinimli bireylere yönelik bilimsel araştırma projesi hazırlama sürecinde aşağıda verilen başlıklarda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

Katılımcılar A’dan Z’ye proje hazırlamada izlenilecek süreçler hakkında bilgi ve beceri kazanacaklardır.
Katılımcılar araştırma projesi hazırlarken “SMART“ ilkesine uygun proje amaç-hedefleri yazabileceklerdir.
Katılımcılar projelerine uygun kuramsal ve kavramsal çerçeveyi oluşturabileceklerdir.
Katılımcılar özgün değere sahip bilimsel araştırma projeleri oluşturabileceklerdir.
Katılımcılar projelerinin yönetiminde iş takvimlerini oluşturma becerisi kazanacaklar, bu süreçte gant şeması hazırlayabileceklerdir.
Katılımcılar proje önerilerinde proje ekibini oluştururken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili bilgi sahibi olacaklardır.
Katılımcılar projelerinde sahip oldukları araştırma olanaklarını doğru bir şekilde analiz edebileceklerdir.
Katılımcılar projeden beklenen yaygın etkiler ile proje çıktılarının paylaşımı ve yayımı konusunda yapılabilecekleri çalışmaları tasarlayabileceklerdir.
Katılımcılar hazırlamış oldukları projeleri Joharin penceresine uygun değerlendirebileceklerdir.
Katılımcılar özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan disiplinler arası yürütülmüş proje örnekleri ile ilgili bilgi sahibi olacaklar, kendi projelerinde disiplinler arası çalışmalarda neler yapılabileceğini tasarlayacaklardır.
Katılımcılar işbirliği içerisinde özel gereksinimli bireylere yönelik araştırma projesi hazırlama, sunma ve kendi projelerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir.
Katılımcılar bir panelist gibi proje değerlendirme sürecini deneyimleyebileceklerdir.

“Tohum toprağa, özel gereksinimli bireyler topluma emanettir” sözünden hareketle özel gereksinimli bireyler her alanda yaşama dahil olmaları konusunda desteklenmeli ve bu alanda yapılacak projelerle gelişim ve öğrenmelerine destek olunmalıdır.

Projeye katılımcıların seçiminde “ozelegitimprojeleri.trabzon.edu.tr” uzantılı adresten yapılacak başvurular dikkate alınacaktır. Proje başvurularının 10 Haziran’da alınmasına başlanılacaktır.

Katılımcıların seçiminde aşağıda verilen kriterlerden yararlanılacaktır.

Özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanabilecek proje fikrine sahip olma,
TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olma,
Doktora derecesine sahip veya doktora yeterlik sınavında başarılı olma,
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olma,
Daha once 2237-B kapsamında herhangi bir etkinliğe katılmamış olma şartları aranacaktır.
Katılımcılar seçilirken kadın erkek sayılarının birbirine yakın sayıda olmasına önem verilecektir.

Doç. Dr. Tülay ŞENEL ÇORUHLU
Trabzon Üniversitesi
Yürütücü

https://ozelegitimprojeleri.trabzon.edu.tr/S/4352/basvuru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 × 2 =