Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi katkılarıyla düzenlenecek olan “Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” çalıştayı 12-13 Şubat 2019 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda afet risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalar yapan uygulamacı, araştırmacı ve yöneticileri bir araya getirerek konunun tartışılması planlanmakta ve özel gereksinimli bireylerin olası afet hallerinde ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlıkların yapılmasına yol gösterecek sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır.

Çalıştay kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında konuya ilişkin çalışmalar yapan tüm paydaşların, ayrıca özel gereksinimli yurttaşlarımızın katılımına açıktır. Çalıştayda olası afetlerin özel gereksinimli bireyler için yaratabileceği risklerin azaltılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar çeşitli disiplinlerden uzman ve uygulamacıların konuyu çeşitli boyutlarıyla (örneğin sosyal, ekonomik, yasal, psikolojik ve teknik konular) ele aldığı sunumlarla tartışılacaktır.

Ayrıntıları web adresinde ilan edilen çalıştayda sunum yapmak isteyen katılımcılar, bildiri önerilerini http://kongresistemi.com/afet2019 adresinden 13 Ocak 2019 tarihine kadar çalıştayın web sayfasında belirtilen kurallara uygun biçimde izleyen sayfadaki konu başlıklarını da dikkate alarak yükleyebilirler.

“Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Risklerinin Azaltılması” çalıştayında sizleri ve kurum temsilcilerinizi aramızda görmek dileğiyle

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı