Özel Enka Okulları Uluslararası ECIS Matematik Yarışması

Sarıyer ilçesinde faaliyette bulunan Özel Enka Ortaokulu Müdürlüğü, yurt dışı ve İstanbul ilinde ECİS Kurumuna üye olan tüm özel ortaokul öğrencilerine yönelik, “Uluslararası Ecis Matematik Yarışması” düzenlemektedir.

Yarışmamızın amacı, kültürlerarası iletişimin güçlendirilmesi, Türk kültürünün tanıtılması, öğrencilerimizin gerçek hayat problemlerini matematik kullanarak çözmeleri ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca farklı kültürlerdeki öğrenciler ile iletişimi güçlendirerek öğrencilerimizin dostça yarışmasını, paylaşma ve yardımlaşma duygularım pekiştirmesini, güzel ve kalıcı arkadaşlıklar oluşturmalarını hedeflemekteyiz.

TÜRÜ
Matematik Yarışması ve Etkinlikleri

AMACI
• Kültürlerarası iletişimin güçlendirilmesi, Türk kültürünün tanıtılması,
• Uluslararası düzeyde ortak bir Matematik kültürünün oluşturulup, yaygınlaştırılması,
• Ulusal ve Uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması,
• . Öğrencilerimizin gerçek hayat problemlerini matematik kullanarak çözmeleri ve
matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanması.
• Farklı kültürlerdeki öğrenciler ile iletişimi güçlendirerek öğrencilerimizin dostça yarışmasını, paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirmesini , güzel ve kalıcı arkadaşlıklar oluşturmalarını sağlamak.

İÇERİK
5 ve 6.sınıf matematik müfredatı kapsamındadır.

SÜRESİ
02.05.2019-05.05.2019

KATILIM KOŞULLARI
1. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında ECİŞ kurumuna üye okulların öğrencisi olmak,
2. Başvurular sadece ECİŞ üyesi olan okullar tarafından Davetiye yazısında belirtilen çevrimiçi(online) formu doldurarak yapılacaktır. Bireysel öğrenci başvuruları kabul edilmeyecektir.Ayrıca öğrenci başvuru formu doldurulmayacaktır.
3. Pasaport veya Nüfus Cüzdanı ile sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır olmak.
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Katılımcıların konaklama ve ulaşım ücretleri katılımcıların kendileri tarafından sağlanacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI
02.05.2019 tarihi itibarı ile 12 yaşından gün almamış öğrencileri kapsamaktadır.

SINAV ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Sınavda sorulacak sorular ve puanları aşağıdadir:
1) Bireysel Yarışma
4’er puanlık 32 soru olmak üzere toplam 128 puan
2) Takım Yarışması
2’şer puanlık 20 soru olmak üzere toplam 40 puan
3) Zihinsel İşlem Yarışması 10’ar puanlık 3 problem
4) Gerçek Hayat Problemleri 10’ar puanlık 3 problem
5) Hazine Avı Etkinliği
2’şer puanlık 11 soru olmak üzere toplam 22 puan
6) İnşa Çalışması
Yaratıcılığı ölçen, puana dahil olmayan bölümdür.

ÖDÜLLER
1. Katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası ve madalya verilecektir. Maddi içeriği bulunan bir ödül verilmeyecektir.
2. inşa Çalışmasında başarılı olan gruba özel bir sertifika verilecektir.

Competition