Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİM

ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİM

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİM

1.Giriş
Donanım, eğitim- öğretim, hizmetlerinin, toplumdaki tüm bireylerin, işverenlerin ve
paydaşların bir bütünlük içerisinde koordinasyonunu ve eşgüdümünü sağlayarak, mesleki
eğitimde özel eğitimin geliştirilmesini sağlamaktır. Projemizde; mesleki eğitim
merkezlerindeki atölyelerin hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin mesleki becerileri
öğrenebilecekleri yeni teknolojilere sahip atölye ve donanımının İŞKUR ve hayat boyu
öğrenme aracılığıyla sağlamak, 23 yaş üstü mezun engellilerin mesleki yeterliliklerini
geliştirmeye yönelik yenilikçi kurslar açmaya öncülük yapmak. Eğitici eğitimleriyle insan
kaynağı oluşturarak tüm paydaşlara toplumun engelli bireyleri tanıma, tutum ve farkındalık
kazandırma, engelli bireylerin mesleki eğitimi ve istihdamını arttırma yönünde
planlanmıştır. Çalışmanın bütünü ve eğitimlerin içeriği yönünde Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezleri (ÖEMEM), Mesleki ve Teknik Anadolu (MTAL) liselerinde gerçekleştirilen ilk
örnek olduğu söylenebilir.

2. Problem Durumu
Hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerin akademik olarak okuma yazma ve dört
işlem becerilerine sahip oldukları fakat; okullardaki atölye durumlarının mesleki becerileri
öğrenmeye uygun donanımının olmadığının, kaynaştırma ve bütünleştirme çalışmalarında
toplum tutumlarının, işverenlerin, tüm paydaşların engelli öğrencilerin kabulü ve
istihdamına uygun bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekliliği ile hazırlanmış donanım,
eğitim programı ve bütünlük yöntemidir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Özel eğitim hizmetlerinin; görevli personelin, ailenin ve öğrencinin niteliğinin
artırılması, çağdaş eğitim politikalarının geliştirilmesi, özel eğitim ihtiyacı olan engelli
bireylerin mesleki eğitiminde teknolojik gelişmelere uygun makine- teçhizat ve eğitim
materyalleri açısından donatılması ve yenilikçi mesleki eğitim sürecine uygulanarak mesleki
bilgi ve becerilerin kazandırılmasıyla, engelli bireylerin mesleki yaşama katılma sürecinde
sosyal kabul, işbirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve
ülkemizde engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamı uygulamalarında örnek il olmak ve
Türkiye ‘de uygulamaktır.
1- Üç ÖEMEM yedi ayrı atölye, beş ayrı meslek dalında makine- teçhizat açısından 4 ay
içerisinde donatarak, engelli bireylerin mesleki eğitim ortamlarını ve özel eğitimde mesleki
eğitimin kalitesini geliştirerek, mesleki yeterliliği yüksek 300 engelli öğrenci yetiştirmek.
2- ÖEMEM’de eğitim gören 28 öğrencinin 8 ay staja göndermek, işveren- öğrenci
bilgilendirme toplantısı yapmak.3- İŞKUR la işbirliği içinde, Örgün eğitim dışına çıkmış
engelli bireyler için üç ilçe de üç ÖEMEM ‘de 30 öğrenciye mesleki yeterlilik kursları açmak,
iş ve istihdamlarını sağlamak. 4 – Özel eğitim öğrencilerinin akran grubuna, öğretmen, veli
ve işverenlerle; eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek. Engellilerin sosyal
kabulünü arttırmak, sosyal kabulün artması ile engellilerin eğitim, staj, istihdam ile ilgili
yaşadıkları sorunlara çözüm üretebilmek, mesleki eğitim hizmetlerini geliştirmek. 5 – Özel
Eğitim alanında gereksinim önceliklerine göre, tutumları değiştirmeye yönelik eğitici
eğitimleri planlanmak. Aile eğitimi, uygulanabilir davranış analizi ve engellilerin mesleki
eğitimi konularında 40’ar saatlik eğitimler verilerek. Bu eğitimler ile 25 kişilik insan kaynağı
oluşturmak.
6-Beş ayrı e-kılavuz hazırlanmak ve eğitimler planlanmak. Beş ayrı ÖEMEM’de ve üç ayrı
MTAL’de, hazırlanan kılavuzlarla, öğretmen-veli-öğrencilerden oluşan 710 kişiye eğitim
vermek.
7- Üç MTAL’deki 18 tane özel eğitim sınıfı öğrencilerini meslekleri ve işverenleri tanıtmak
için işyeri gezileri.
8- özel eğitime ihtiyacı olan engelli bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal
kabulü arttıran etkinlikleri içeren eğitici ve aile kitapçığı çıkartmak planlanmıştır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem: Proje süresince proje döngüsü yönetimi kullanılarak, projenin
koordinatörlüğünü İL MEM yapmıştır.

Funda SEL
İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ümit KÖK Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu
Ceylan UYGUTALP
Şaban GÜLER
Hüseyin TÜRK
İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.