Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler İçin

Üniversite Tercihi
Üniversite Bölüm Tercihi

Özel Eğitim Öğretmenliği, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi ve özel eğitim programlarının planlanması ve uygulanması üzerine odaklanan bir bölümdür. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrenciler için aşağıda bazı önemli bilgiler bulunmaktadır:

 1. Empati ve Sabır: Özel eğitim öğretmenliği, öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılamayı gerektirir. Öğrencilerin empati yeteneklerine sahip olmaları, sabırlı ve anlayışlı olmaları önemlidir.
 2. İletişim Becerileri: Özel eğitim öğretmenleri, öğrencilerle, velilerle ve diğer eğitim personeliyle etkili iletişim kurmalıdır. İyi iletişim becerileri, açık ve net bir şekilde iletişim kurabilme yetenekleri önemlidir.
 3. Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Özel eğitim öğretmenleri, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun öğretme yöntemleri kullanmalıdır. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini anlamaları ve çeşitli öğretme stratejilerini uygulayabilmeleri önemlidir.
 4. İşbirliği ve Ekip Çalışması: Özel eğitim öğretmenleri, diğer öğretmenler, öğrenci destek servisleri ve ailelerle işbirliği yapmalıdır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamak için ekip çalışması yapabilme yetenekleri önemlidir.
 5. Özel Eğitim Yöntemleri ve Teknolojileri: Özel Eğitim Öğretmenliği, özel eğitim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanarak öğrencilere destek sağlar. Öğrencilerin özel eğitim yöntemlerine ve teknolojilere ilgi duymaları, bu alanda bilgi ve beceri edinmeleri önemlidir.
 6. Öğrenci İhtiyaçlarını Anlama: Özel eğitim öğretmenleri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını anlamalı ve onlara uygun destek sağlamalıdır. Öğrencilerin bireysel farklılıklara saygı duymaları ve öğrenci odaklı bir yaklaşım sergilemeleri önemlidir.
 7. Öğrenci Gelişimini İzleme ve Değerlendirme: Özel eğitim öğretmenleri, öğrencilerin gelişimini izlemeli ve değerlendirmelidir. Öğrencilerin gelişimlerini takip etme, ilerleme raporları hazırlama ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirme yetenekleri önemlidir.

Sonuç olarak, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin empati ve sabır gibi özelliklere sahip olmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri, öğrenme ve öğretme yöntemlerine hakim olmaları önemlidir. Ayrıca, işbirliği ve ekip çalışması yapabilme yeteneklerini geliştirmek, özel eğitim yöntemleri ve teknolojilerini öğrenmek, öğrenci ihtiyaçlarını anlama ve öğrenci gelişimini izleme yeteneklerini kazanmak da kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olabilir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü İş Olanakları

Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü mezunları, özel gereksinimli bireylerin eğitimi, öğretimi ve desteklenmesi konularında uzmanlaşmış öğretmenlerdir. Aşağıda, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı iş olanakları bulunmaktadır:

 1. Özel Eğitim Okulları: Özel eğitim okullarında öğretmen olarak çalışabilirsiniz. Otizm, down sendromu, işitme veya görme engeli gibi özel gereksinimlere sahip bireylere yönelik eğitim ve destek hizmetleri sunabilirsiniz.
 2. İntegrasyon Sınıfları: Genel eğitim kurumlarında integrasyon sınıflarında çalışabilirsiniz. Bu sınıflarda özel gereksinimli bireyleri genel eğitim ortamına entegre etmek ve onlara destek sağlamak için çalışabilirsiniz.
 3. Özel Eğitim Merkezleri: Özel eğitim merkezlerinde, özel gereksinimli bireylere yönelik terapi hizmetleri sunabilir veya eğitim destek programları uygulayabilirsiniz. Örneğin, konuşma terapisi, fizyoterapi, işitme eğitimi gibi hizmetlerde görev alabilirsiniz.
 4. Rehberlik ve Danışmanlık: Özel eğitim öğretmeni olarak, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunabilirsiniz. Bu hizmetler aracılığıyla bireylerin eğitim ve yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.
 5. Özel Eğitim Projeleri: Özel eğitim projelerinde çalışabilirsiniz. Kamu veya özel sektör destekli projelerde yer alarak, özel gereksinimli bireylerin eğitimi, erken müdahale programları, kaynak merkezleri gibi alanlarda çalışabilir ve projelerin yönetimine katkıda bulunabilirsiniz.
 6. Özel Öğretim Kursları: Özel gereksinimli bireylere yönelik özel öğretim kursları açabilir ve öğretmenlik hizmetleri sunabilirsiniz. Öğrenme güçlüğü olan veya özel gereksinimleri olan bireylere destek sağlayabilir ve öğrenme süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.
 7. Eğitim Danışmanlığı: Özel eğitim danışmanlık firmalarında veya kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim programları ve stratejileri geliştirebilir, eğitim politikaları ve yönergeler konusunda danışmanlık yapabilirsiniz.

Bu iş olanakları sadece birkaç örnektir ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü mezunları için farklı kariyer seçenekleri mevcuttur. İş arama sürecinde, ilgi alanlarınıza, yeteneklerinize ve hedeflerinize uygun olan pozisyonları araştırmanız, özel eğitim okulları, özel eğitim merkezleri, danışmanlık firmaları ve ilgili kurumlarla iletişime geçmeniz önemlidir. Ayrıca, staj veya gönüllü çalışmalarla deneyim kazanmanız, özel eğitim alanında güncel gelişmeleri takip etmeniz ve özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim tekniklerini ve stratejilerini öğrenmeniz de iş bulma sürecinde size avantaj sağlayacaktır.

İhtiyacınız olan kariyer danışmanlığı, online yüzyüze özel ders almak veya kız erkek üniversite öğrenci yurtları için bizi takip ediniz.