Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarına Yönelik Dijital Ortamda Sosyal Öykü Hazırlama Eğitimi

Bu etkinliğin amacı, eğitim fakültelerinin özel eğitim öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 3. sınıf ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin özel gereksinimi olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde dijital ortamda sosyal öykü hazırlama yeterliklerini geliştirilebilmektir. Etkinliğin bir diğer amacı ise özel eğitimde dijital teknoloji kullanımına yönelik öğretmen adaylarının farkındalıklarını arttırmaktır. Etkinlik kapsamında özel eğitim öğretmeni adaylarına dijital ortamda sosyal öykü hazırlama yeterliklerini geliştirilebilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra öğrendikleri bilgileri uygulayarak kendi belirledikleri bir sosyal beceriye yönelik dijital öykülerini oluşturma imkânı sağlanacaktır. Bu süreçte yapılacak uygulamalar orta-ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için hazırlanan sosyal beceriler dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanlarındaki kazanımlardan seçilecektir. Özel eğitim öğretmeni adayları proje kapsamında edindikleri bilgi ve becerileri alan bilgileri ile teknolojiyi entegre ederek diğer derslerde de kullanabileceklerdir.

Projeye 3. ve 4. sınıf Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 30 öğretmen adayı katılacaktır.