Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Yönelik Etkinlik Temelli Kurs

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Yönelik Etkinlik Temelli Kurs

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Yönelik Etkinlik Temelli Kursun hedef kitlesi Özel Eğitim Öğretmeni adaylarıdır. Projede Türkiye’nin farklı üniversitelerinde yetişmelerine devam eden 24 sorunların yer alması hedeflenmektedir.

Katılımcıların ve eğitmenlerin ulaşım, konaklama, yemek ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

Etkinlik Yeri ve Tarihi
Burdur İl Halk Kütüphanesi / 6-11 Kasım 20 23

Projenin Amacı
Özel eğitim öğretmeni adaylarına özel eğitim programlarına yönelik güncel ve uygulamalı etkinlikler içeren eğitimler vermek.

Projenin İçeriği
Alanında uzman akademisyenler tarafından “Yaratıcı Drama, Türkçe, Matematik, Doğa, Fen, Müzik ve Görsel Sanatlar” temalarına yönelik uygulamalı 30 etkinlik.

Katılımcılar

Özel Eğitim Bölümlerinin 2. ve 3. sınıflarında kapasitelerine devam eden belgeler.

Başvuru Koşulları

 1. Özel Eğitim Bölümü 2. veya 3. sınıfta sistematik olarak devam ediyor olmak,
 2. Başvurular arasında, akademik başarı notu sıralamasında ilk 24’te yer almak,
 3. Projeye katılmayı istemeyeceğini düşünerek niyet mektubu yazmak (Başvuru halinde),
 4. En az bir akademisyenden referans mektubu almak (Yürütücüye eposta atılacak),
 5. Projenin yaygın etkisine katkı sunmak için birikimlerini paylaşmayı kabul etmek.

 

Katılımcılar seçilirken aşağıdaki ilkelere göre hareket etmeleri:

 1. Projenin amaç ve uygun haklarını seçmek,
 2. Yaygın etkiyi üst düzeyde sağlayacak parlaklık görünümü,
 3. Kazanımlara ulaşmada başarının sonuçlarını projeye dahil etmek,
 4. Hazırbulunuşluk düzeyine uygun bulunanlarla çalışmak,
 5. Katılımcı seçimi cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurmak,
 6. Projenin özelliği olmayan özelliklerine özellik,
 7. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayın.

 

Katılımcı başvurularının ardından asil ve yedek listeler oluşturulacaktır. Asil başvurudan projeye katılmayan olması halinde yedek listenin yedek sıralamasına göre seçilecektir. Yeterli başvuru olmaması durumunda proje gelirleri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde gerekli koşulları sağlayacak şekilde seçilecektir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Mehtap Coşgun Başar
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarına Yönelik Etkinlik Temelli Kurs
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
6-11 Kasım 2023

Eğitim Detay ve Başvuru:
https://edonkisot.wixsite.com/ozelegitimkursu

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.