Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Öğretim Materyali Tasarlamada WEB 2.0 Araçlarının Kullanımı Eğitimi

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Öğretim Materyali Tasarlamada WEB 2.0 Araçlarının Kullanımı Eğitimi

Bu etkinlikte yer alması planlanan katılımcılar Özel Eğitim öğretmen adaylarıdır. Etkinliğe, Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerin eğitim fakültelerinde Özel Eğitim öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 30 lisans öğrencisinin katılması hedeflenmektedir.

Bu etkinlik kapsamında, özel eğitim öğretmenliği programında lisans eğitimine devam etmekte olan öğretmen adaylarına, halen devam ettikleri Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde ya da mezun olduktan sonra görev yapacakları eğitim ortamlarında özel gereksinimleri olan öğrencileriyle çalışırken daha etkili ve verimli bir öğretim sunabilmeleri için teknolojiyi öğretim araç-gereçlerine entegre etmeleri amaçlanmaktadır.
Etkinliğin amacı, özel eğitim öğretmen adaylarına WEB 2.0 araçlarını tanımayı ve bu araçları kullanarak öğretim materyali tasarlamayı öğretmektir. Etkinlik tamamlandıktan sonra özel eğitim öğretmen adaylarının şu yeterliklere sahip olması beklenmektedir:

1. Özel eğitimde materyal kullanımının önemini kavrama.
2. Öğrenme, öğretme ve teknoloji kavramlarını öğrenme ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini kavrama.
3. WEB 2.0 Araçları ve kullanım alanlarını öğrenme ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini kavrama.
4. Çevrim içi sunum programlarını kullanmayı öğrenme ve bu programları kullanarak örnek bir öğretim materyali hazırlama.
5. Ortak dosya kullanım programlarını kullanmayı öğrenme ve bu programları kullanarak örnek bir öğretim materyali hazırlama.
6. Çevrim içi Video ve Sunum Oluşturmayı öğrenme ve bu programları kullanarak örnek bir öğretim materyali hazırlama.
7. Çevrim içi Ölçme / Değerlendirme yapmayı öğrenme ve bu programları kullanarak örnek bir öğretim materyali hazırlama.
8. Çevrim içi beyin fırtınası destekleyici programları kullanarak örnek bir materyal hazırlama.
9. Dijital hikaye oluşturma/ içerik üretme araçlarını kullanmayı öğrenme ve bu programları kullanarak örnek bir öğretim materyali hazırlama.
10. Grafik / İnfografik oluşturmayı öğrenme ve bu programları kullanarak örnek bir öğretim materyali hazırlama.
11. Çevrim içi etkileşimli WEB 2 araçlarını kullanmayı öğrenme ve bu araçları kullanarak örnek bir öğretim materyali hazırlama.
12. Öğrenilen WEB 2.0 araçlarının özel gereksinimli öğrencilerle çalışırken hedef becerilerin kazandırılması sırasında özel eğitim materyallerine nasıl uyarlanacağını öğreneceklerdir.

Etkinliği Biçimi ve Süresi

Etkinliğin çevrim içi eğitim şeklinde yapılması planlanmaktadır. Katılımcılar tek grup olacak şekilde eğitim gerçekleştirilecektir. Etkinlik günde 6 saat ve 5 gün olacak şekilde toplam 30 saat sürecektir. Etkinliklerin mümkün olduğunca uygulama çalışması şeklinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Eğitimciler öncelikle konuya ilişkin kuramsal bilgi paylaşımında bulunacaklar, konunun içeriğini sunu yoluyla katılımcılara aktaracaklar, daha sonra katılımcılara ilgili konuya ilişkin yaptıracaklardır. Etkinlik tamamlandıktan sonra katılımcıların yeterliğini ölçebilmek amacıyla, eğitim kapsamındaki tüm konulara ilişkin kuramsal ve uygulamalı sorulardan oluşan bir değerlendirme sınavı yapılacaktır. Sınavdan başarılı olan (70 ve üzerinde puan alan) katılımcılara etkinlik yürütücüsü ve yürütücünü bağlı olduğu kurumun yöneticisi tarafından imzalanmış bir katılım belgesi verilecektir. Ayrıca, etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi, katılımcılar açısından yararlı olup olmadığını belirlemek ve daha sonra düzenlenmesi planlanan etkinliklere yol gösterici olması amacıyla katılımcılara bir de memnuniyet anketi uygulanacaktır.

Etkinlik Konuları

Açılış ve Etkinlik Tanıtımı
Öğrenme, öğretme ve teknoloji ilişkisi
Materyal kullanımının özel eğitimdeki yeri
Özel eğitimde teknoloji kullanımının önemi
WEB 2.0 araçları ve kullanım alanları
Çevrim içi sunum programları
Çevrim içi video oluşturma
Çevrim içi ölçme/değerlendirme oluşturma
Çevrim içi beyin fırtınası destekleyici programları
Dijital hikaye oluşturma/içerik üretme araçları
Çevrim içi etkileşimli WEB 2 araçları
Grafik/İnfografik oluşturma
Öğrenilen WEB 2.0 araçlarının özel eğitim materyallerine uyarlanması
Kapanış ve Teşekkür

https://ozelegitimweb2.ogu.edu.tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.