ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ VE TEKNOLOJİ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ VE TEKNOLOJİ

1. Giriş
Projemiz; Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sanatsal becerilerinin ve estetik
değerlerinin ortaya çıkarılması için web araçları uygulamalarını kullanmaktır. Tablet
aracılığı ile POTTERY (bilgisayar ortamında çanak-çömlek yapımı) uygulaması kullanarak
bu öğrencilerin el-göz koordinasyonu gelişimi sağlamak, ekran talimatlarına uyarak
yapılacak çalışmalarda işlem adımlarını doğru kullanmalarını sağlamak, renk ve desen
bilinci oluşturarak estetik değer gelişimi ve odaklanma sürelerini uzatmaktır. Projemizde
pek çok web aracı içinden POTTERY uygulamasını seçtik. Bu uygulamanın görsel sanatlar
dersinde etkisini gözlemledik. Tablet uygulaması ve Görsel Sanatlar dersinde yapılan
çalışmayı gerçek çömlek-testiler üzerinde uygulanmasını sağladık. Uygulamanın öğrenciler
üzerindeki etkisini gözlem formları aracılığı ile ölçerek, Web araçlarının gerçek yaşam ile
bağlantısını gözlemledik. Projemizde özel eğitim öğrencilerinin eğitiminde Teknoloji
kullanımını önermekteyiz ve özellikle POTTERY uygulaması ile öğrencilerin sanatsal
yönlerinin ve estetik değerlerinin ortaya çıkarılması ve elde edilen sonuç ürünlerinden bu
öğrencilerin “ben yaptım” duygusunu yaşamalarını amaçlıyoruz. Uygulamanın kendi içinde
sanal satış sonucu elde edilen puan olması, bu öğrencilerin matematik becerilerini
pekiştirmesi, sayma sayılarını tekrar hatırlamaları ve sorulduğunda söylemelerini
sağlamıştır.

Projemizi üç aşamada gerçekleştirdik,
1.Aşama: Teknoloji Eğitimi: Tablet aracılığı ile POTTERY uygulamasını öğretme,
2.Aşama: Görsel Sanatlar Eğitimi: Tablet ile yapmış oldukları uygulamanın görselini
Görsel Sanatlar Dersinde hazırlama,
3.Aşama: Tasarım Eğitimi: Gerçek çanak-çömlek üzerinde çalışma. Çapraz beceriler,
müfredatlar arası bilgi transferi.
Her aşama için öğrencilerde dikkat süresi, odaklanma, el-göz koordinasyonu,
psikomotor davranış beceri kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

2. Problem Durumu
Özel eğitim öğrencilerinin Bilişim teknolojileri aracılığı ile gerçek yaşam becerilerinin
oyunlar aracılığı ile kazandırılarak sosyal hayata uyumlarının sağlanması, sanatsal ve estetik
becerilerinin gerçek yaşam becerilerine transferini sağlamak. Özel eğitim öğrencilerinin
Teknoloji eğitimi, Görsel sanatlar eğitimi ve Tasarım eğitimini aynı çalışma içinde
gerçekleştirerek çapraz beceriler transferi sağlamak.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Amaç: Web araçları (Pottery uygulaması) ile özel eğitim öğrencilerinin gerçek
yaşam becerilerinin Bilgisayar Teknolojileriyle öğrenilmesini sağlayarak bu becerilerin
hayata uygulanmasını sağlamak.
3.2 Hedefler: 1. Psikomotor Davranış Becerileri Kazandırmak, 2. Teknoloji Eğitimi
Sağlamak, 3.Görsel Sanatlar Eğitimi Sağlamak, 4. Tasarım Eğitimi Sağlamak

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projenin uygulanması için; oyun temelli öğretim yöntemi esas alınmıştır. Bununla
birlikte açık anlatım, sözel ve işaret ipucu yöntemi, basamaklanmış yöntem; göster, söyle,
yaz- çiz, uygula yöntemi uygulanmıştır. Sistematik öğretim yöntemi benimsenerek; çalışma
programı belirlendi, değerlendirme formları hazırlandı. Programa dayalı uygulamalar
gerçekleştirildi, bireysel eğitim esas alındı ve her öğrenci için bireysel değerlendirme yapıldı.
Gerçek materyaller üzerinde çalışma grup çalışması yöntemi ile gerçekleştirildi.

4.2. Plan
Proje başında ekip üyeleri ile çalışma planı hazırlandı. Ekip üyeleri ile Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı incelendi ve proje kapsamında
öğrencilerde gözlenecek davranışlar için gözlem ve değerlendirme formları projemize özel
hazırlandı.

5. Uygulama
5.1 Çalışmanın Uygulanması
Özel eğitim sınıflarımızda eğitim gören (Orta Düzey Zihinsel Engelli: 2 öğrenci, Orta
Ağır Zihinsel Engelli; 6 öğrenci, üçünün Down sendromu, birinin Spastik engeli, Down
Sendromlu; 1 öğrenci) 9 öğrencimizin teknoloji aracılığı ile web araçları uygulamasını ve
bunu günlük yaşamlarına aktarmalarını sağladık. Öncelikle öğrencilerde bu çalışmanın
psikomotor becerilerini nasıl geliştireceğini gözlemleyebilmek için gözlem formlarımızı
hazırladık. Proje başındaki mevcut durumu belirledik. Tablet uygulaması yanı sıra Görsel
sanatlar dersi ve Teknoloji ve Tasarım dersini de esas alarak öğrencilerde el-göz
koordinasyonu, renk, desen-doku, denge bilgisi ve odaklanma sürelerini
gözlemleyebileceğimiz değerlendirme formlarını hazırladık. Gerçek materyaller üzerinde
yapılacak çalışmalar için gözlem formlarını hazırladık. Özel eğitim sınıflarında eğitim gören
öğrencilerimiz ile birebir çalışma gerçekleştirerek bireysel gelişim gözlem formlarını her
çalışma sonrası düzenledik. Proje çalışmamız toplam olarak 2 hafta gözlem formları
hazırlamak için ön hazırlık, 5 hafta projeyi uygulamak suretiyle toplam 7 hafta sürmüştür.
Projenin uygulama kısmında; 3 hafta süreyle haftada 1 gün öğrencilerimize tablet aracılığı ile
pottery uygulaması ve aynı sürede görsel sanatlar çalışması yapmalarını sağladık. Projenin
son haftasında gerçek materyaller üzerinde öğrenilenlerin hatırlanması ve web araçları
uygulamasının gerçek hayata taşınması çalışması yaptık. Özel eğitim öğrencilerimiz ile
tablet uygulamasını bireyselleştirilmiş eğitim olarak uyguladık. Görsel sanatlar çalışması ve
Tasarım çalışmalarını grup çalışması olarak gerçekleştirdik.

Ayhan SEZDİRMEZ
Fatma KÖRHASANOĞULLARI
Doğan TEKİN
Ergün ARIDENİZ
Vakıfbank Atatürk Ortaokulu
Fatma Nuran ALTINTAŞ
Mersin / Anamur Mes. Teknik Anadolu Lisesi
MERSİN / ANAMUR / VAKIFBANK ATATÜRK ORTAOKULU