ÖZEL EĞİTİM BULUŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Genel Müdürlüğümüzce “Özel Eğitim Buluşmaları” adı altında velilerimize, öğretmenlerimize ve uzmanlarımıza yönelik düzenlediğimiz özel eğitim bilgilendirme toplantıları başladı.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin aileleri ve öğretmenlerine/uzmanlarına yönelik gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantılarında akademisyen ve uzmanlar tarafından eğitimler verilecektir. Toplantılar, her hafta 1 (bir) oturum velilere, 2 (iki) oturum öğretmenlere/uzmanlara olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenecektir. Veli Oturumlarında: Alanında uzman akademisyenler tarafından; “Akademik beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal yaşam ve sosyal beceriler ile dil gelişimlerinin desteklenmesi, davranış yönetimi” gibi konularda eğitimler verilecektir. Öğretmen/Uzman Oturumlarında: Özel eğitim öğretmenlerimize, ve bu alanda görev yapan branş öğretmenlerize uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin akademik, bilişsel, sosyal, duygusal, beceri öğretimi, davranış yönetimi vb. alanlarda nasıl desteklenmeleri gerektiği ile ilgili eğitimler verilecektir.

Söz konusu bilgilendirme toplantıları ilk olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde Dr. Emine GÜLTEKİN SEYLAN’ın Uygulamalı Davranış Analizi konusunda öğretmenlerimize eğitim vermesi ile başlamıştır. 70 öğretmenimizin katılım gösterdiği toplantı, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL’ ün açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Genel Müdürümüz konuşmalarında, “Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımızı bireysel farklılıklarına göre geliştirmek ve onları her alanda destekleyerek bütünleşmiş bir eğitim sistemi inşa etmek öncelikli gayemizdir. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanında yürüttüğümüz çalışmalar bizler için bir görev değil gönül işidir. Bu gibi buluşmalar vesilesiyle özel eğitim alanında kat ettiğimiz mesafeyi, bulunduğumuz noktayı ve hedeflerimizi değerlendirme imkânı bulmaktayız. Aynı zamanda özel eğitim akademisyenlerimizin ve uzmanlarımızın paylaşacağı değerli bilgileri siz kıymetli öğretmenlerimiz ile buluşturmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bugün burada ilkini gerçekleştirdiğimiz özel eğitim buluşmaları alanımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu güzel ve anlamlı toplantıda olduğu gibi çocuklarımız için planladığımız daha birçok çalışmada tekrar bir araya gelebilmeyi dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Her hafta gerçekleştirilecek olan “Özel Eğitim Buluşmaları Bilgilendirme Toplantılarına” na ilişkin duyurular www.orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden ve “@mebozelegitim” sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır. Toplantıya yapılacak olan başvurular, www.orgm.meb.gov.tr adresinde bulunan “Özel Eğitim Buluşmaları Elektronik Başvuru Formu” aracılığı ile alınacaktır. Katılımcılar, belirtilen elektronik başvuru formundaki bilgileri doldurarak başvuruda bulunabileceklerdir. Katılımcılar, sayı sınırlılığından dolayı her toplantı konusuna göre öncelikli hedef kitleler içerisinden seçilecektir. Seçilen katılımcılar toplantı tarihinden en geç 2 gün önce bilgilendirilecektir.
Özel Eğitim Buluşmaları, “ZOOM” uygulaması aracılığı ile yapılacaktır. Toplantıya seçilen katılımcılarımıza toplantı davet linki ve şifresi verilerek erişimleri sağlanacaktır.