Özel Ege Lisesi Okullar Arası 18. Matematik Yarışması

 

ÖZEL EGE LİSESİ
OKULLAR ARASI 18. “MATEMATİK YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Bütün bilim dallarının ve akademik branşların temelini oluşturan matematik alanında daha ileri çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençlerin fırsat tanınması, bu alanda yetenekli olan öğrencilerin rekabet güçlerinin artırılması ve en önemlisi matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesi.

2. YARIŞMAYA KATILACAK SINIFLAR
2015-2016 akademik yılında ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılabilir.

3. KATILACAK OKULLAR
Yarışmaya ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile genel liselerde, anadolu liselerinde ve fen liselerinde 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilirler.
Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezinden gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca farklı yerleşkelerde bulunan aynı isim altındaki okullar her sınıf bazında ancak bir öğrenciyle temsil edilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir Yarışma Yürütme Kurulunun kararı gereği Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri yarışmaya katılmayacaktır.

4. KATILACAK ÖĞRENCİ ADEDİ
Her okul her sınıf kategorisinde bir öğrenciyle yarışmaya katılabilir. Başka bir ifadeyle, her sınıfta bir öğrenciyle yer almak üzere ortaokullar üç, liseler üç öğrenciyle yarışmaya katılma hakkına sahip olup, bünyesinde ortaokul ve lise bulunduran özel okullar toplam altı öğrenciyle temsil edilebilirler. İsmi belirtilen birer asıl öğrenciden başka birer tane de yedek öğrencinin adı belirlenecek, asıl öğrencilerden sınava gelmeyen olursa sadece yedek öğrenci kabul edilecek, bunun haricinde bir başka öğrencinin sınava katılması mümkün olmayacaktır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Son Başvurular 26 Şubat 2016 Cuma Saat 17.00 www.egelisesi.k12.tr adresinden çevrim içi veya (232) 375 14 44 faks numarası ile
Sınav 6 Mart 2016 Pazar Saat 11.00 Özel Ege Lisesi derslikleri
Sınavı Sonuçları 9 Mart 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar Özel Ege Lisesi ve okul internet sayfası
Ödül Töreni 16 Mart 2016 Çarşamba Saat 15.00 Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezi

Okullar tarafından ismi bildirilen tüm öğrenciler, 6 Mart 2016 Pazar günü saat 11.00’de Özel Ege Lisesinde sınava gireceklerdir. Sınavın sonuçları 9 Mart 2016 Çarşamba günü akşam saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesinde ve okulun internet sayfasında duyurulacaktır.

Sınav soruları klasik ve test sorularından oluşacaktır. Her öğrenci, bulunduğu sınıfa kadar öğrencilik yaşamı boyunca edindiği tüm matematik bilgisinden sorumludur.

Sınava katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanı ve fotoğraflı öğrenci belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur. Kimlik tespiti yapılamayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

6. SON BAŞVURU TARİHİ
Başvurular 26 Şubat 2016 Cuma günü akşam saat 17.00’ye kadar ekteki form doldurularak yapılmalıdır. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular (www.egelisesi.k12.tr) adresinden çevrim içi olarak yapılabilir ya da form faks kanalı ile okula ulaştırılabilir. Aynı zamanda yarışmayla ilgili soru ve görüşler [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Her sınıf türünde dereceye girecek olan ilk üç öğrenci ödüllendirilecektir. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve dereceye giren tüm öğrencilere plaket, başarı belgesi, hesap makinesi ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı ödül olarak verilecektir. Aynı puanı birden fazla öğrencinin alması durumunda o
derece iki öğrenciye de verilir. Sonraki derece verilemez. Sınav sonucunda tüm öğrencilerin puanlarından toplam okul puanı bulunacak ve ilk üç sırayı alan okullara plaket verilecektir. Okullar 6, 7 ve 8. sınıflarda bir kategori; 9, 10 ve 11. sınıflarda ise ayrı bir kategori oluşturacaklardır.

Ödül töreni 16 Mart 2016 Çarşamba günü saat 15.00’te Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

8. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmaya İzmir dışından katılan, ayrıca dereceye girerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır.
Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak belirlenecektir.
Konaklama katılımcılara aittir.

9. SONUÇLARA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına itiraz 11 Mart 2016 Cuma günü akşam saat 17.00’ye, kadar Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz dilekçesine, Özel Ege Lisesi muhasebe müdürlüğüne yatırılmış olan 50 TL.
tutarındaki itiraz başvuru bedelinin makbuzu eklenmelidir. İtirazlar dört gün içinde sonuçlandırılacak ve belirtilen usul haricindeki itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz(lar) sonucunda toplanabilecek olan para ile maddi sıkıntı içindeki bir okula matematik kitapları alınacaktır.

10. DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı tespit edilen okullar ve öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.

1 Aralık 2015 tarihinden itibaren yarışma sorularını kapsayan konu başlıklarına www.egelisesi.k12.tr adresinden ulaşılabilir. Geçtiğimiz yıllara ait matematik yarışması soruları ve çözümleri de aynı adreste yayınlanmaktadır.

11. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma Yürütme Kurulu, aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Yarışmanın niteliği gereği öğrenciler herhangi bir eser oluşturmayıp Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan sorular üzerinden
yarıştıkları için öğrencilere ait bir telif hakkı bulunmamaktadır. Yarışma için hazırlanan soruların telif hakkı, soruların sınav tarihlerinden bir gün önce yarışmaya özel hazırlanması sebebiyle Yarışma Yürütme Kuruluna aittir.

Başkan : Engin Kolbaşı
Başkan Yardımcısı : Aslı Namlı Kunduracı
Üyeler : Merve Taşkıran, Gülşah Aracıoğlu, Nilay Balpınar, Elvan Başokçu, Ezgi Oğuz, Özlem Gürleli Sakmak, Ruşen Sönmez, Serenay Şen, Defne Tabu, Şeyda Yenice,

Başvurular Yarışma Yürütme Kurulu Başkanına yazılı olarak bildirilecektir. Yarışmaya ilişkin her türlü sorunuz için kurul başkanı veya yardımcısını arayabilirsiniz.

12. JÜRİ
a. Başkan : Prof. Dr. Emine Mısırlı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü

b. Üyeler
Prof. Dr. Urfat Nuriyev : Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Refet POLAT : Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
Şerife ÇEKİÇ : Emekli Matematik Öğretmeni
Hakan ERNAS : Özel Çakabey Ortaokulu Matematik Zümre Başkanı
Fatih KAYGISIZ : Özel Çakabey Lisesi Matematik Öğretmeni
İsmail GİLİZ : Buca Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni
Dr. Gizem Günel AÇIKSÖZ : Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu Matematik Eş Başkanı
Betül KACULU : Çimentaş Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni
Meryem BAYSAL : Çimentaş Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni
Engin KOLBAŞI : Özel Ege Lisesi Matematik Bölüm Başkanı
Aslı KONT : Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulu
Aslı Namlı KUNDURACI : Özel Ege Lisesi Matematik Öğretmeni
Bülent MENTEŞ : Çiğli Harmandalı Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Murat ŞAHİN : Bornova Koleji Matematik Bölüm Başkanı
Aysun TÖZ : Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl Ortaokulu Matematik Bölüm Başkanı

ÖZEL EGE LİSESİ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
Lise Müdürlüğü : 124
İlköğretim Kurumu Müdürlüğü : 123
Lise Müdür Yardımcısı : 142
Ortaokul Müdür Yardımcısı : 118
İlköğretim Matematik Bölümü : 130
Lise Matematik Bölümü : 158

ÖZEL EGE LİSESİ
119/1 Sokak No: 3 35050 Bornova – İzmir / TÜRKİYE
Telefon: +90.232.375 28 28 (pbx) Faks : +90.232.375 14 44
www.egelisesi.k12.tr [email protected]

ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI
KATILIM FORMU

OKUL ADI : …………………………………………………………
YETKİLİ KİŞİ : …………………………………………………………
ÜNVANI : …………………………………………………………
OKUL ADRESİ : …………………………………………………………
TELEFON : …………………………………………………………
FAKS : …………………………………………………………
E-POSTA : …………………………………………………………
BAŞVURU TARİHİ : …………………………………………………………

 

ASİL ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI YEDEK ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI DANIŞMAN ÖĞRETMEN DANIŞMAN ÖĞRETMEN TELEFONU
6. SINIF  

 

 

7. SINIF  

 

 

8. SINIF  

 

 

9. SINIF  

 

 

10. SINIF  

 

 

11. SINIF  

 

 

Not: Başvuru için son tarih 26 Şubat 2016 Cuma günü saat 17.00’dir.

 

 … / … / ..….

Okul Müdürü Adı ve Soyadı

İmza

Online Başvuru İçin Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here