Özel Çankaya Pınar İlköğretim Okulu Fen ve Doğa Şenliği 2011

FEN VE DOĞA ŞENLİĞİ – 27 MAYIS 2011   

       

Özel okullar arasındaki özgün konumuyla eğitim öğretim dünyasına farklı bir standart kazandıran Özel Çankaya Pınar İlköğretim Okulumuz; anasınıfı çağındaki çocuklarımızın hayal güçlerini, bilimsel meraklarını artırmak amacıyla “Fen ve Doğa Şenliği” düzenlemiştir.

Bir yarışmadan çok Anasınıflarındaki Fen ve Doğa derslerinde hazırladıkları projeleri ve ilginç deneyleri sergilemeyi ve herkesle paylaşmayı amaçlayan şenliğimize katılımınızı bekler.

BAŞVURU ŞARTLARI

PINAR EĞİTİM KURUMLARI
ÖZEL ÇANKAYA PINAR İLKÖĞRETİM OKULU
 
 
ANASINIFLAR ARASI FEN VE DOĞA ŞENLİĞİ
 
KATILIM ŞARTLARI
AMAÇLARIMIZ
o  Çocuklara  çevrelerinde  gözlemledikleri  olaylar  ve  doğayla  ilgili  temek  kavramları
kazandırmak
o  Duyuşsal ve psiko motor becerileri geliştirmek,
o  Sahip oldukları bilgileri kullanmalarını sağlamak,
o  Bilimi tanımalarını sağlamak ve bilime yöneltmek,
o  Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmalarını sağlamak,
o  Problem çözme becerilerini geliştirmek,
o  Özgün ürünler üretmeye teşvik etmek,
o  Soyut kavramları anlamlandırmalarını sağlamak,
o  Deney  yapma  ve  deney  için  gerekli  araç  gereçleri  seçme  ve  kullanabilme  becerilerini geliştirmek.
KAPSAM
 
Bu Sergi Ankara da ki tüm Özel ve Resmi Ana okullarımızı kapsamakta olup; bir yarışm
değildir.
 
PROJELERDE ARANAN ŞARTLAR
 
o  Okul Öncesi öğrencilerinin gelişim düzeylerine uygun olması,
o  Kullanılan araç gereçlerin sağlığa uygun olması,
o  Projelerin çocukların eğitimine katkıda bulunması,
o  Görsellik yönünün ağırlıklı yer alması,
o  Projelerin çocukların ifade edebilecekleri biçimde düzenlenmesi,
o  Etkinliklerin  okulöncesi  fen  ve  doğa  etkinlikleri  derslerinde  işlenen  konulardan
oluşması.
 
 
PROJELER HANGİ KONULARDAN OLUŞACAKTIR.
 
o  Vücudumuz
o  Duyularımız
o  Sağlık, temizlik ve beslenme
o  Çevremizi tanıyalım ve koruyalım
o  Mevsimler ve hava durumu
o  Gezegenler ve dünyamız
o  Mutfakta yapabildiklerim
o  Bitkiler
o  Hayvanlar

ÖZEL ŞARTLAR
 
Tüm katılımcı ana okullarımıza sergi alanında birer stand verilecektir. Katılımcı her okul
projelerini bu standlar da sergileyecektir.
Serginin açılışındaki tüm gösteriler okulumuz tarafından hazırlanacaktır.Gösteri yapmak
isteyen  okullarımızın  önceden  bilgilendirme  yapmaları  gerekir.Katılımcılara  katılım  belgesi
verilecektir.
 
SERGİNİN YAPILACAĞI TARİH
 
27 Mayıs 2011 Cuma
28 Mayıs 2011 Cumartesi
 
SERGİNİN YAPILACAĞI YER
 
PINAR EĞİTİM KURUMLARI
Özel Çankaya Pınar İlköğretim Okulu Bahçesi
 
 
BAŞVURU ADRESİ
 
PINAR EĞİTİM KURUMLARI
Özel Çankaya Pınar İlköğretim Okulu
Kızılırmak Mah. 1428. sok. No:2 Çukuranbar/ANKARA
 
 
SERGİ ADRESİ
 
PINAR EĞİTİM KURUMLARI
Özel Çankaya Pınar İlköğretim Okulu
Kızılırmak Mah. 1428. sok. No:2 Çukuranbar/ANKARA
 
BAŞVURU TELEFONLARI
 
285 33 04
 
286 19 14
 
BAŞVURU FAX
 
285 33 08