ÖZEL AYŞEABLA OKULLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL AYŞEABLA OKULLARI
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: “AN AN ANKARA”

YARIŞMANIN KONUSU: Ankara’da Yaşam

YARIŞMANIN AMACI: Gençlerimizin; yaşadıkları kente estetik, eleştirel ve görsel bir
bilinçle bakmalarına katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatına olan ilgilerini artırmaktır.
Bu amaç aynı zamanda fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına da katkı
sağlayacaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI: Yarışma, Ankara genelinde resmi ve özel okullarda
okuyan Ortaokul ve Lise öğrencilerine açıktır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Genel Şartlar:
1. Her öğrenci, şartnamede belirtilen konuyu yansıtan en fazla üç (3)
fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
2. Katılımcılar daha önce herhangi bir yarışmada derece ( Birincilik, ikincilik,
üçüncülük, mansiyon, özel ödül vb. gibi) almış eserleriyle yarışmaya
katılamazlar.
3. Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait
olduğunu taahhüt ederler. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri her türlü kazanım
geri alınır.
4. Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan fotoğraflar
yarışma dışı bırakılacaktır.
5. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın hakkı Başkent Üniversitesi Özel
Ayşeabla Okulları’na aittir.
6. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
7. Yayımlanan eserler için ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
8. Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
9. Yarışmacılar, tüm katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar:
1. Fotoğraflar, dijital ortamda gönderilecektir. Yarışmaya katılım için gerekli
olan başvuru formu Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nın
internet adresinden (www.ayseabla.k12.tr) indirilip doldurulacak ve Word
belgesi olarak elektronik postaya eklenecektir. Başvuru formu, klasörlenmiş
fotoğraflarla beraber elektronik posta ile gönderilecektir.
2. Birden fazla fotoğrafın montajlanmasıyla oluşturulmuş üzerinde ışık, gölge
ve renk ayarları dışında düzenleme yapılmış fotoğraflar yarışmaya kabul
edilmeyecektir.
3. Yarışmaya gönderilen eserler, uzun kenarı en az 2400 piksel ve dosya
boyutu en fazla 2 MB olacak şekilde JPEG formatında kaydedilmelidir.
Elektronik postanın toplam büyüklüğü 10 MB’yi geçmemelidir.
4. Fotoğrafların kenarında boşluk veya paspartu kullanılmayacaktır.
5. Fotoğrafların üzerinde, fotoğrafı çeken kişiye ait herhangi bir bilgi, logo vs.
bulunmayacaktır.

ÖDÜLLER:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Fotoğraf Makinesi, Kupa
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Fotoğraf Makinesi, Kupa
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Tablet, Kupa
Ortaokul ve lise düzeyindeki katılımcılar için ayrı ayrı 1,2 ve 3.’lük ödülü
ve katılımcılar arasından seçilen bir (1) yarışmacıya Başkent Üniversitesi Özel
Ayşeabla Okulları Özel Ödülü verilecektir.
Dereceye giremeyen ancak sergilemeye değer görülen eserler ödül töreni
günü Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Galerisi’nde sergilenecektir.
Ayrıca, ödül töreninde yarışmaya katılan tüm öğrencilere yarışma için özel
olarak tasarlanmış olan t-shirtler verilecektir.

ESERLERİN TESLİMİ:
“AN AN ANKARA” konulu fotoğraf yarışması başvuruları 3 Nisan 2015
Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Yarışmacılar eserlerini aşağıda belirtilen
elektronik posta adresine göndereceklerdir.
E-posta adresi: [email protected]

FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ:
Yarışmacı, öncelikle yarışma konusuna ait ismin kısaltmasını (kodunu) (AY)
yazacaktır. Bu kodun ardından kaçıncı fotoğraf olduğunu gösteren numarayı
belirtilmelidir (Üç kare fotoğraf verildiğinde fotoğraf numarası 1-2-3 olarak
yazılmalıdır.). Ardından rumuz eklenecektir. Rumuz bir harf ve 4 haneli bir sayıdan
oluşacaktır.

Örnek:
Yarışmacı ismi: Ayşe Gür
Rumuz: A1254
Ankara’da Yaşam konusuna ait kod: AY
Fotoğraf isminin nasıl oluşacağına ilişkin aşağıda bir örnek verilmiştir. :
Örnek:
“Ankara’da Yaşam” konusunda üç (3) fotoğraf gönderecek olan yarışmacı
öncelikle yarışma konusunun kodunu büyük harflerle “AY” biçiminde yazmalı daha
sonra yarışacak birinci fotoğraf kategorisi için 1, ikinci için 2 ve üçüncü karesi için de
3 yazarak bu kodun sonuna rumuzunu eklemelidir.
Sonuçta, fotoğraf ismi aşağıdaki gibi oluşmalıdır.
Fotoğraf ismi: AY-1-A1254
Fotoğraf ismi: AY-2-A1254
Fotoğraf ismi: AY-3-A1254
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yer aldığı klasör isimleri belirlenen
beş haneli rumuzdan oluşmalıdır. Aksi biçimde gönderilen eserler yarışma dışı
bırakılacaktır.

Öğrenciler, şartnamenin sonunda örnek olarak verilen “Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu”nu www.ayseabla.k12.tr adresinden indirip eksiksiz olarak
doldurduktan sonra Word dosyası biçiminde kaydedip aşağıda belirtilen elektronik
posta adresine fotoğraflarıyla birlikte dosya eki olarak göndereceklerdir.
E-posta adresi: [email protected]
Yarışmacıların eserleri sorunsuz olarak adrese ulaştığında katılımcıya, bir
onay postası gönderilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Fotoğrafların Son Gönderilme Tarihi: 3 Nisan 2015
Seçici Kurulun Değerlendirmesi: 11 Nisan 2015
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 18 Nisan 2015

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
Yarışma sonunda kazananlar 18 Nisan 2015 Cumartesi günü Başkent
Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda yapılacak olan törenle açıklanacak ve
kazananlara ödülleri takdim edilecektir.
Aynı gün yarışmaya katılan ancak dereceye giremeyen eserlerden oluşan bir
sergi de düzenlenecektir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
İhsan AKŞEHİRLİ: EBA Fotoğraf Sorumlusu, Fotoğraf Sanatçısı
Ümit BEKTAŞ: Reuters Haber Ajansı Muhabiri, Gazeteci
Tuğrul ÇAKAR: Başkent Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Öğretim
Görevlisi, Fotoğraf Sanatçısı
Funda GÖNENDİK: Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçısı ve Tasarımcısı, DASK Doğa
Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
Duygu Nazire KAŞIKÇI: FSK ( Fotoğraf Sanatı Kurumu) Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
Necmettin KÜLAHÇI: DASK Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği’nin Kurucu
Üyesi, AFSAD ( Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği), FSK ( Fotoğraf Sanatı Kurumu) ve
Sille Sanat Sarayı Onur Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
Cevdet ÖNCEL: Ankara Sanat Atölyeleri Derneği Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı

ADRES: Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları
Çiğdem Mahallesi 1550. Cadde No:5 06520 Çankaya-ANKARA
Tel: (312) 285 58 00
Faks: (312) 285 57 67
E-Posta: [email protected]
İnternet adresi: www.ayseabla.k12.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.