ÖZEL ARI OKULLARI ÖYKÜ KİTABI YAZIMI VE TASARIMI YARIŞMASI

ÖZEL ARI OKULLARI
ÖYKÜ KİTABI YAZIMI VE TASARIMI YARIŞMASI
UYGULAMA YÖNERGESİ

A-KONU: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel ilkokulların 3 ve 4. sınıf öğrencileri arasında ödüllü
“Öykü Kitabı Yazımı ve Tasarımı” yarışması yönergesi.

B-AMAÇ: Öğrencilerin yeni ilgi alanlarıyla tanışarak yazılı anlatım ve görsel canlandırma yapabilme yeteneklerini,
soyut düşünebilme ve hayal kurma becerilerini geliştirmek.

C-KAPSAM: Ankara’daki resmi ve özel ilkokulların 3 ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilere yöneliktir.

D-DAYANAK: Yarışma esasları Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.

E-UYGULAMA YÖNERGESİ:
1. Yarışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ankara genelinde resmi ve özel ilkokulların 3 ve 4. sınıfında
okuyan öğrencilerin katılımıyla yapılacaktır.
2. Yarışmaya her öğrenci bir özgün resimli öykü kitabı tasarımı ile katılacaktır.
3. Resimli öykü kitabı tasarımı konusu “Zaman Makinesi” olarak belirlenmiştir.
4. Öykünün öğrencinin özgün ürünü olup içeriğindeki resim ve yazıların başka hiç bir yerde yayımlanmamış
olması gerekmektedir.
5. Öykü kitabının boyutları en fazla A4 kağıdı büyüklüğünde olacaktır.
6. Öykü kitabının düzeyi 6- 10 yaş düzeyi öğrencilerine yönelik olacaktır.
7. Öykü kitabı tasarımı yapılırken kullanılacak olan malzemelerde herhangi bir sınırlama yoktur.

F-BAŞVURU:
1. Yarışmaya başvurular 10 Mart – 28 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Yarışmaya gönderilecek eserler okulumuz web sitesinde yayımlanan başvuru formu ile birlikte kapalı bir zarf
içinde Özel Arı İlkokulu Öğretmenler Cad. 16/A 100. Yıl Balgat /ANKARA adresinde posta yolu ile
gönderilecek veya elden teslim edilebilecektir.

G-DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
1. Eserin öğrencinin kendi ürünü olması.
2. Metnin ve resimlerin özgün olması.
3. Türkçe’nin etkili kullanımı.
4. Yazım ve noktalama kullanımı.
5. Resimlemenin ve kapağın içeriği destekler nitelikte olması.

H-ÖDÜLLER:
1.lik ödülü: Samsung Galaxy Note 10.1
2.lik Ödülü: Samsung Galaxy Note 8.0
3.lük Ödülü: Samsung Galaxy Tab3-7.0
Jüri Özel Ödülü: Kitap Seti

I-İTİRAZ YOLU:
1. Yarışma için itiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Jürinin kararı kesindir.

İ-ÖZEL HUSUSLAR:
1. Öykü yarışmasına katılan tüm öğrencilerin velileri bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
2. Yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü kullanım hakkı bedelsiz olarak Özel Arı Okullarına aittir. Başvuru
sahipleri herhangi bir hak iddia edemezler.
3. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kısa tanıtımının yer aldığı kitapçık basıldıktan sonra yarışmacılara
gönderilecektir.

J-PROGRAM:
1. Başvuru tarihleri: 10 Mart – 28 Nisan 2014
2. Jüri değerlendirme: 02 Mayıs 2014
3. Ödül töreni: 03 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat:10.00

Adres : Öğretmenler Cad. 16/A 100. Yıl Özel Arı Okulları

Telefon : 0312 286 85 85

Fax : 0312 286 85 94

Web : www.ariokullari.k12.tr

K-JÜRİ
1. Dr. Ayşegül CELAPOĞLU -Hacettepe Ünv. Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Öğr.Üyesi
2. Dr. Fatma TÜRKYILMAZ – Hacettepe Ünv. Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Öğr.Üyesi
3. Ferda AYVAZ- Çankaya İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonu Kısa Film Yarışma Koordinatörü
4. Saliha DEMİR -Arı İlköğretim Kurumları Sınıf Öğretmeni
5. Zahide TEKİNAY -Arı İlköğretim Kurumları Sınıf Öğretmeni
6. Yeşim CANSIZOĞLU -Arı İlköğretim Kurumları Türkçe Öğretmeni
7. Münevver BİRGÖREN -Arı İlköğretim Kurumları Görsel Sanatlar Öğretmeni

ÖZEL ARI OKULLARI
ÖDÜLLÜ ÖYKÜ KİTABI YAZIMI VE TASARIMI YARIŞMASI
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi:
Okulu :
Sınıfı :
T.C Kimlik Numarası:

VELİNİN
Adı Soyadı :
Telefon Numarası :
Adres Bilgileri :

 

BAŞVURU TARİHİ: