Özel Arı Okulları Bilim Şenliği

Özel Arı Okulları Bilim Şenliği
Öğrencilerimizi bilimin aydınlık yolunda, yaşadığımız modern çağı kavrayan üretken bireylere dönüşmelerini sağlamak amacıyla 1999-2000 yılından itibaren gelenekselleştirerek her yıl “Bilim Şenliği” düzenlemekteyiz.

Bilim Şenliği’mizde; araştıran, düşünen, sorgulayan, bilgi toplumunun değişen dünyasını bilimsel düşüncenin gücüyle kavrayan ve bilgiyi yeniden üreten öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda geliştirdikleri özgün projeleri sergilenmektedir.