Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Liseler Arası Çevre Yarışması

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL desteği ile düzenlediği “Liseler Arası Çevre Yarışması”na başvurular 19 Mayıs’a kadar yapılabilecek.
Son yüz yılda ulaşılan katlanarak artan dünya nüfusu ve sanayileşmenin çevre üzerinde yarattığı tahribat, günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel iklim değişikliklerinin de hız kazanarak devam etmesi çevre sorunlarının gelecekte de dünyanın en önemli sorunlarından biri olmaya devam edeceğini de gösteriyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Akdeniz’in elektrikli otomobili GÜNSEL’in desteği ile düzenlediği liseler arası çevre yarışması ile çocukların; var olan çevre sorunlarına ile ilgili farkındalık kazanmalarını ve ürettikleri önerilerle, sorunun çözümünün bir parçası haline gelmelerini amaçlıyor. Yarışmada çocuklar, takım çalışması ile kendi projelerini tasarlayarak çevre dostu taşıtlar da yaratacaklar.

Üç kategoride 19 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek
Lise öğrencilerinin kendi fikirlerini yarıştıracağı yarışmada sundukları projeler üç farklı kategoride değerlendirilecek. Proje kategorisinde öğrenciler belirledikleri çevre sorunu ile ilgili çözüm önerileri için serbest bir proje tasarlayabilecekler. Farkındalık kategorisinde ise öğrenciler çevre sorunlarına toplumsal bir farkındalık kazandırmak için neler yapılabileceğine odaklanacaklar. Bu kategoride öğrenciler, takım çalışması ile reklam videoları, panolar, afişler ve seminer içerikleri hazırlayacak.
Çevre dostu taşıtlar kategorisinde ise öğrenciler, çevre sorununa yönelik yaratıcı taşıtlar tasarlayacaklar. Düşündükleri taşıtları çizerek, tasarlayarak ya da geri dönüşüm malzemeleri kullanarak prototiplerini yaparak katılabilecekler.

19 Mayıs’a kadar başvuruların kabul edileceği Liseler Arası Çevre Yarışması’nda jüri değerlendirme süreci ise 20-27 Mayıs tarihleri arasında tamamlanarak 29 Mayıs’ta düzenlenecek törenle, sahipleri ödüllerini alacak.

Yarışma sonunda pek çok ödül verilecek
Liseler Arası Çevre Yarışması ile lise eğitimlerine devam eden gençlerin, çevre ve doğayı koruma farkındalıklarının artırılması, karbon ayak izi, su ayak izi, sıfır atık, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bilgi seviyelerini artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek bir ortamın hazırlanarak fikir geliştirme, tasarım odaklı düşünme, proje tasarlama, çizim, topluluk önünde sunum yapma, takım çalışması, liderlik ve fikirlerini açıklayabilme gibi yetkinliklerinin geliştirilmesinin sağlanması da amaçlanıyor.
Yarışmada düzenlenecek her bir kategoride liseli gençler ödüllendirilecek. Her üç kategoride Proje Büyük Ödülü, Yaratıcılık Ödülü, Takım Çalışması Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecek.