OZAN KIVIRCIK ALİ ANISINA ANIT MEZAR YARIŞMASI

Genç yaşta elim bir kazada yitirdiğimiz, son yıllarda yıldızı parlayan ve hayat kokan türküleriyle halkın gönlünde yer alan Ozan Kıvırcık Ali (Ali ÖZÜTEMİZ) Anısına Anıt Mezar tasarımlarının elde edilmesi işi, Şişli Belediye Başkanlığı tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.
Hadımköy – Gülbahçe Mezarlığı, 1 ada, E/35 defter numarasıyla kayıtlı yerde yapılacak olan anıt mezar tasarımları için açılan bu yarışma ile türkülerimizin ve bu değerli halk ozanımızın daha iyi tanınması ve bu vesile ile güzel sanatların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
Yarışma şartnamesi ve ekleri Şişli Belediyesi web adresinde incelenebilir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin ad-soyad, e-posta, telefon ve açık adreslerini yarışma raportörlüğüne yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Yarışmaya Katılım Şartları
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu koşulların tamamına uyması zorunludur. Ekip olarak katılanlar, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmelidir.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
3.1. Yarışmaya katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Şişli Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne (Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 Kat:7 P.K: 34394  Şişli / İSTANBUL) başvurarak veya idarenin web adresinden (www.sislibelediyesi.com) bedelsiz olarak temin edebileceklerdir. Tasarımların yarışmaya kabul edilebilmesi için katılımcıların ad-soyad, e-posta, telefon ve açık adreslerini yarışma raportörlüğüne yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir)
3.2. Katılımcılar yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir(1) adet veya daha fazla eseriyle katılabilir.
3.3. Yarışmaya jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları katılamaz.
Bu koşullara uymayanlar, tasarımlarını teslim etmiş olsalar dahi yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsimleri
Danışman Jüri Üyeleri 
• Mustafa SARIGÜL  (Şişli Belediyesi Başkanı)
• Osman KORKMAZ  (Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı)
• Osman USLU   (Grafiker, Yorum Ajans Yönetim Kurulu Başkanı)
• Sabahat AKKİRAZ  (Sanatçı)
• Musa EROĞLU  (Halk Ozanı)
• Edip AKBAYRAM  (Sanatçı)
• Mustafa Kaçmaz  (Sanayici)
Asli Jüri Üyeleri
• Prof. Dr. Meriç HIZAL  (Heykeltraş) – Jüri Başkanı
• Mehmet AKSOY  (Heykeltraş)
• Güler DUMAN  (Halk Ozanı)
• Erhan İŞÖZEN  (Mimar)
• Arif SAĞ   (Halk Ozanı)
• Emre SALTIK   (Halk Ozanı)
• Hanefi YETER  (Ressam, Heykeltraş)
Raportörler
• Bekir Kaplan   (Şişli Belediyesi Kültür Müdürü)
• Ceren Özilhan Özkurt  (Mimar)
• Gürsel Akkoyunlu  (İnşaat Mühendisi)

Ödüller
Birinci Ödül  : 20.000 TL
İkinci Ödül  : 10.000 TL
Üçüncü Ödül  :   5.000 TL

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı   : 13.04.2011
Son Soru Sorma Tarihi   : 13.05.2011
Cevapların Duyurulması  : 20.05.2011
Tasarımların Son Teslim Tarihi  : 19.08.2011
Jüri Değerlendirme Tarihi  : Son teslim tarihini takip eden 15 gün içinde
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması : Jürinin değerlendirme sonucunun idareye tesliminden         sonraki 15 gün içinde
Sergileme Tarihi   : Yarışma sonuçlarının ilanını takip eden 15 gün boyunca

Şişli Belediyesi İletişim Bilgileri
Adres  : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 P.K: 34394  Şişli / İSTANBUL
Telefon  : 0 532 4411872
Fax  : 0 212 3475386
E-posta  : [email protected]
Web  : www.sislibelediyesi.com