“Oyun Yoluyla Türkçe Öğreniyorum” eTwinning projemiz Başladı

eTwinning proje
eTwinning projesi

Projemizin Amacı:

Oyun tabanlı öğrenme modelini kullanarak öğrencilerin eğlenerek Türkçe öğrenmesini sağlamak projemizin temel amacıdır.

Bu Proje ile;

*Oyun tabanlı öğrenme modelini kullanarak öğrencilerin Türkçe derslerini eğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlamak.

* Sınıfta oyunları Türkçe dersini uyarlayarak konunun anlaşılırlığını artırmak.

* Olumsuz tutum ve davranış sergileyen, derse karşı ön yargısı bulunan öğrencilerin ilgisini çekmek ve olumsuz davranışları azaltmak.

* Başkalarının hakkına saygı gösterme, sorumluluk alma, centilmenlik, doğru yanlış gibi değer, kural ve becerilerin kazanılmasını sağlamaktır.

Projemiz Ekim 2020-Ekim 2021 tarihleri arasında yürütülecektir.