Oyun Bizim İşimiz II: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı

Oyun Bizim İşimiz II: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı (OBİ-II)
TÜBİTAK 4005 – Bilim Ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Proje Özeti

Dijital oyunlar bebeklikten başlayarak çocukların yaşamında yer almaya başlamıştır. Dijital oyunların etkin kullanımı ve eğitime ve çocukların gelişimine yönelik etkileri ile ilgili somut çalışmalar sınırlıdır. Erken çocukluk eğitiminde dijital oyunun etkili kullanımı ile ilgili 7-14 Eylül 2018 TÜBİTAK 4005 kapsamında bu projenin birincisi uygulanmış ve önemli bir ihtiyacı karşıladığı saptanmıştır. Bu nedenle projenin ikincisinin yapılması önerilmektedir. Bu projenin temel amacı erken çocukluk eğitimi alanında görev yapan akademisyenlerin dijital oyunu eğitim amaçlı kullanma, geliştirme ve rehberlik etme ile ilgili bilgi, beceri ve stratejiler geliştirmelerini sağlamaktır. Akademisyenlerin proje kapsamında eğitilmeleri ve bu yolla kazanacakları bilgi, beceri ve davranışları ileride kendi öğrencilerine, etkileşimde bulundukları akademik ve toplumsal kesimlere aktarabileceklerdir. Projenin hedef kitlesini okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarında Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. Katılımcı sayısı 20 akademisyen olarak belirlenmiştir. Proje ekibinde dijital oyunla ilgili çeşitli akademik alanlarda uzmanlığı olan akademisyenler yer almaktadır. Yedi gün olarak planlanan proje eğitimleri öğrenen merkezli ve oyun temelli öğretme yöntem ve tekniklerinden oluşmaktadır. Proje etkinliklerinin değerlendirmesi amacıyla formal ve informal değerlendirme teknikleri planlanmıştır. Projeden elde edilen sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülmesi ve toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması için yaygınlaştırıcı etkinlikler planlanmıştır.

Detaylar ve başvuru takibi için lütfen aşağıdaki sayfaları takip ediniz.

Proje Web Sayfası:

Facebook : https://facebook.com/groups/2297920707104003

İnstagram: https://www.instagram.com/obi.oyunbizimisimiz