Öykünün Büyük Ödülü 2011

Milliyet, edebiyatın değerlerini taçlandırıyor. Tiyatro yazınının ve öykücülüğün ustalarından Milliyet yazarı Haldun Taner‘in anısına Haldun Taner Öykü Ödülü’nün bu yıl 24′üncüsü veriliyor.

1- Ödüle aday olacaklar, kısa öykülerden oluşan yayınlanmış bir kitapla başvurabilirler. Kitabın 1 Eylül 2010‘dan sonra yayımlanmış olması gerekir. Ayrıca kitap olabilecek nitelikte en az 3 öykünün yer alacağı bir dosyayla da başvurulabilir. Yapıtlar Türkçe yazılmış olmalıdır.

2- Her aday imzalı bir başvuru yazısını mutlaka eklemelidir. Yazarlar bireysel başvuru yapabileceği gibi, yayınevleri, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de aday gösterebilir. Doğrudan başvurmayan adayların önerilmelerine kendi imzalarıyla onayları eklenmelidir.

3- Dosya olarak ödül kazanan yapıtın yayın hakkı, ödül töreni tarihinden başlayarak bir yıl süreyle Milliyet grubuna (Doğan Kitap) aittir.

4- Ölmüş kişilerin yapıtları aday gösterilemez. Ancak aday olduktan sonra yaşamını yitirenin yapıtı değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçısına ödenir.

5- Ödüle başvuranlar açıklanmaz, aday yapıtlar kazansın ya da kazanmasın geri verilmez.

6- Ödül olarak 5 bin TL‘nin yanı sıra bir ödül belgesi verilir. Ödül tek olarak verilir, bölüştürülemez, mansiyon yoktur.

7- Kitap ya da dosya olarak aday yapıtlar 8 adet gönderilmelidir. Ayrıca yapıt sahibinin bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişi ( 8 kopya olarak ) ve bir adet fotoğrafı eklenmelidir. Açık adresleri, telefon numaraları, varsa fax numaraları, e-posta adresleri de başvuruda yer almalıdır.

8- Aday yapıtlar 31 Ağustos 2011 günü saat 17.00‘a kadar
( Doğan Medya Center, Milliyet Ödülleri 34204, Bağcılar, İstanbul ) adresine teslim edilmeli ya da yapıtlar yurt içinden bu tarihten 3 gün önce, yurt dışından 2 hafta önce kargoya verilmiş olmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için
Telefon: 0212 505 63 49

SEÇİCİLER KURULU

1- Semih GÜMÜŞ ( Yazar )
2- Doğan HIZLAN ( Eleştirmen, Yazar )
3- Cemil KAVUKÇU (Yazar)
4- Yekta KOPAN ( 2009-2010 Haldun Taner Öykü Ödülü Sahibi )
5- Prof. Dr. Şara SAYIN ( İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi )
6- Demet TANER ( Haldun TANER’in eşi )
7- Prof. Dr. Tahsin YÜCEL ( İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Yazar )