“Öykü” ve “Oyun Yazma” Yarışması KARŞIYAKA BELEDİYESİ

Öykü Yarışması
“Öykü” ve “Oyun Yazma” Yarışması KARŞIYAKA BELEDİYESİ

“Kent öyküsünü, sahne kentini arıyor”
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Sancar Maruflu
“Öykü” ve “Oyun Yazma” Yarışması Ödül Yönetmeliği

AMAÇ
Kentler yalnızca binalar, yollar, araçlar değildir. Kentler dündür, bugündür, yarındır.
Bu birikim, insanın çevresiyle, doğasıyla, tarihiyle ilişkisini, o kente dair aidiyetini belirler.
Biz o kentin doğasına, tarihine, öykülerine, ağız tadına, alışkanlıklarına, diline, ezgilerine,
kimliğine, ruhuna doğarız. Bu ilişki, farkında olalım ya da olmayalım, kenti bir kimliğe ve
yaşam biçimine dönüştürdüğümüz oranda anlam kazanır ya da kazanmaz. Bunun için ille o
kentte doğmak gerekmez. Ama o kentte yaşamaya karar vermişsek, bu ilişkiyi ve
getirdiklerimizle bulduklarımızı harmanlamayı kabul etmişiz demektir. Karşıyaka’yı farklı
kılan, onu ve içinde yaşayanları özel bir konuma taşıyan, bu bilinci en üst düzeyde yaşaması
ve yaşatmasıdır. Bu nitelikleriyle demokrasinin, çağdaşlığın, barışın ve kardeşliğin kenti
olarak adlandırılır.

Kente ve kentliye bu değerlerin ışığında yaklaşan Karşıyaka Belediyesi, “Kent
öyküsünü, sahne kentini arıyor” başlığı altında bir “öykü” ve “oyun” yarışması
düzenliyor. “Kent” kavramından hareketle üretilecek özgün yapıtlar sayesinde, kentin
birikimlerinin, kent- insan ilişkilerinin sanatın sonsuz yaratıcılığıyla anlatılmasını,
okunmasını, izlenmesini, kentin kültürel ve sanatsal belleğine eklenmesini amaçlıyor. Yeni
yazarların ve yapıtların kazandırılmasına ve yüreklendirilmesine katkıda bulunacak olmanın
coşkusunu yaşıyor.

Bu yarışma, bir ömür boyu kenti için çalışan büyük Karşıyakalı Sancar Maruflu’ya
ithaf edilmiştir.

KOŞULLAR
1.Yapıtlar Türkçe yazılmalıdır.

2.Konu ve işleniş konusunda sınırlama yoktur, yapıtların söz konusu türlere ve
öngörülen temaya uygunluğu gözetilir.

3.Yapıtlar daktilo ya da bilgisayarda, A-4 boyutunda ve Times New Roman-12
formatında yazılmalı ve dosyalanmalıdır.

4.Yapıtlar daha önce yayınlanmamış, sahnelenmemiş, herhangi bir yapıttan
uyarlanmamış olmalı, hiçbir biçimde benzerlik taşımamalıdır. Bu bağlamda olası tüm yasal
sonuçlardan katılımcılar sorumludur.

5.Yarışmaya seçici kurul üyeleri, Karşıyaka Belediyesi mensupları ile yarışma
sürecinde görevli olanlar ve yakınları katılamaz.

6.“Kısa Öykü” ya da “Kısa Oyun” boyutundaki çalışmalar, yarışma dışı sayılacaktır,

7.Öykü ve Oyunlar yetişkinlere yönelik olmalıdır, çocuklara yönelik öykü ve oyunlar
değerlendirme dışı sayılacaktır,

8.Oyun dalındaki yapıtlar birden çok yazarın ortak yapıtı olabilir.

9.Ödül alan ve yayınlanmaya değer görülen yapıtlar, Karşıyaka Belediyesi tarafından
kitap haline getirilecek, yazarlar bu yayından dolayı herhangi bir telif talep edemeyecektir.

10.Oyun yarışmasında dereceye giren yapıtların sahnelenme hakları öncelikle
Karşıyaka Belediye Tiyatrosuna aittir. Ödül alan yapıtlar, üç yıl boyunca ve belediyeden izin
alınmadan bir başka topluluk tarafından sahnelenemez. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu
tarafından sahnelenme sürecinde, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

11.Yarışmaya gönderilecek çalışmaların hiçbir yerinde ve hiçbir biçimde, yazar ya da
yazarların kimliğini belirtecek bilgi, işaret vb. olmayacaktır.

12.Yarışmaya katılmak, bu duyurudaki tüm koşulları kabul etmek anlamına gelir.

KATILIM BİLGİLERİ
1.Yapıtların ilk sayfasında adı, türü, (oyunlarda) kaç bölüm/perde olduğu, yazar ya
da yazarların rumuzu yer almalıdır.
2.Oyun dalındaki çalışmaların ikinci sayfasında oyun kişilerinin ad, cinsiyet ve yaş
bilgileri alt alta yazılmış biçimde yer almalıdır. Bu bilgilere çevre düzeni (dekor) ve oyunun
geçtiği zaman dilimine dair açıklamalar eklenebilir.
3.Çalışmalar 6 çoğaltılmış metin ve 1 dijital kopya (CD ya da flash bellek) olarak
BİRİNCİ ZARFA konulacak ve zarfın üstünde yalnızca yapıtın adı, türü ve rumuz yer
alacaktır. Birinci zarfın ve içindekilerin herhangi bir yerinde, yazar ya da yazarların kimliğine
dair hiçbir yazı, işaret, ibare vb. olamaz.
4.Yazar ya da yazarlar, üstünde yalnızca rumuz yazılı olan İKİNCİ ZARFA kimlik
bilgilerini koyacaktır. Bu bilgilere, iki vesikalık fotoğraf, iletişim bilgileri (adres, telefon,
e-posta) ve aşağıda örneği olan “Başvuru Yazısı” eklenecektir.
5. Son Başvuru Tarihi: 1 Aralık 2021 Çarşamba mesai saati bitimine kadardır.
Posta, kargo yoluyla ya da elden başvuru yapılabilir. Belirtilen süre bitiminde, başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gönderi masrafları katılımcılara aittir.

6.Yapıtların gönderileceği ya da teslim edileceği adres:
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı
No:5
Karşıyaka – İzmir
İletişim: 0 232 399 40 86 – 88
7.Yarışma Sonuçları 15 Ocak 2022’de duyurulacak, Ödül Töreni 27 Mart 2022
Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir.
8.Dereceye giremeyen oyunlar iade edilmeyecektir.

ÖDÜLLER
Öykü:
1.’lik Ödülü: 7.500 TL.
2.’lik Ödülü: 5.000 TL
3.’lük Ödülü: 2.500 TL
1.Mansiyon: 1.500 TL
2.Mansiyon: 1.500 TL

Oyun:
1.’lik Ödülü: 15.000 TL
2.’lik Ödülü: 10.000 TL
3.lük Ödülü: 7.500 TL
1.Mansiyon: 1.500 TL
2.Mansiyon: 1.500 TL

Ödüller, brüt olup vergi ve benzeri tüm yasal kesintiler bu tutarlar üzerinden
yapılacaktır.

Seçici Kurullar, ödülleri birden çok yapıt arasında dağıtma, ödüle ya da kimi
derecelendirmelere uygun yapıt bulmama konusunda tam yetkilidir.
Mansiyon ödülü en fazla 2 (iki) kişiye verilebilir.

Tüm katılımcılara başarılar diliyor, çabamıza cesaret ve yaratıcılıklarıyla katkıda
bulanacakları için şimdiden teşekkür ediyorum.

Dr. Cemil TUGAY
Karşıyaka Belediye Başkanı