“Our Story Our History” Projesinde Anket Çalışması Yapıldı

Kuruculuğunu Corina öğretmenin üstlendiği Our Story Our History projesinde anket çalışmaları yapılıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler anket çalışması yapıyor. Ön testler Eylül ayında yapılmıştı. Son testler ise projenin tamamlanmasıyla Nisan ayında yapılıyor. Sorular,projenin sonuçları,elde edilen ürünler vb konular ile ilgilidir. Öğrenciler ve öğretmenler, bir yıl boyunca proje ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazacaklardır. Elde edilen veriler ise proje ekibindeki görevli öğretmenler tarafından  değerlendirilecek ve ekipçe  kalite etiketi başvurusunda kullanılacaktır. Projenin yazılmasında, yürütülmesinde ekibi organize eden başta kurucumuz Corina öğretmen olmak üzere tüm ekibimize teşekkür ederiz.