OUR CULTURAL HERİTAGE (KÜLTÜREL MİRASIMIZ )

Kırşehir Kızıldağ Yeniyapan Şehit Muzaffer Kılıçaslan İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri ve öğretmeni Aynur Gönen eTwinning kapsamında katıldığımız projemizde , ilkokul çağındaki çocuklarda milli kültür kavramını oluşturmak istiyoruz.  Yakın çevresinden başlayarak kendi kültürünü ve başka kültürleri tanımak, onların ufkunu açacaktır. Böylece kendi kültürel mirasına saygı gösterecek, sahip çıkacak, gelecek nesillere aktaracaktır. Aynı zamanda başka kültürleri de tanıyacak ve saygı gösterecektir. Proje süresince yaşadığımız yerin doğal, tarihi, turistik ve kültürel değerlerini araştırıp tanıtacağız. Projemizin hedefleri : Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırmak. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanarak yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtmak. Farklı kültürlere saygı göstermek. Farklı kültürlere ait unsurlarla kendi kültürümüzü karşılaştırmak. Kültürel mirasına sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak gerektiğini kavratmak. Teknolojik araç ve gereçleri etkili ve güvenli bir şekilde kullanmaktır.